Vaikų kūrybinis projektas „mano mylimas gyvūnėlis – šuniukas“

Vaikų kūrybinis projektas „mano mylimas gyvūnėlis – šuniukas“

Jonavos mokykla-darželis ,,Bitutė“ visus ikimokyklinio amžiaus vaikus kviečia dalyvauti kūrybiniame projekte ,,Mano mylimas gyvūnėlis – šuniukas“. Pieškite, kurkite, aplikuokite ar kitomis meninės raiškos priemonėmis išreiškite savo meilę šuniukui ir dalyvaukite projekte.

Jaunieji šalies stygininkai atskleidė savo gabumus
Moksleivių idėja užkariauja keliautojų širdis
,,Raudonos nosies“ akcija įtraukia ir mažuosius jonaviečius

                                                      BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Respublikinio kūrybinio projekto „Mano mylimas gyvūnėlis – šuniukas“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Respublikinio kūrybinio projekto „Mano mylimas gyvūnėlis – šuniukas“ (toliau vadinama – projektas) tikslą, uždavinius, organizavimą ir vykdymą.
 2. Informacija apie projektą skelbiama interneto svetainėje https://www.bitute.jonava.lm.lt/
 3. SKYRIUS

                                               PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Projekto tikslas – skatinti ugdytinius atsakingai elgtis su šuniukais ir kūrybiškai įvairiomis priemonėmis išreikšti smagiausias akimirkas praleistas su jais.
 2. Projekto uždaviniai:

4.1. Skatinti ugdytinius rūpintis savo šunimis.
4.2.  Atkreipti dėmesį į šunų gyvenimo būdą ir elgseną.

4.3.  Suteikti  vaikams  galimybę naudoti    įvairias  meninės  raiškos  formas  ir priemones.

4.4. Ugdyti vaikų gebėjimą raiškiai kalbėti, sklandžiai reikšti savo mintis, kūrybiškai mąstyti.

                                                              III. SKYRIUS

                                            PROJEKTO INICIATORĖ IR KOORDINATORIAI

 1.  Iniciatorė – Jonavos mokyklos-darželio „Bitutė“ direktorė Violeta Skodienė.
 2. Koordinatoriai: Jonavos mokyklos-darželio „Bitutė“ pavaduotojas ugdymui dr. Rolandas Bulotas, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Asta Babilienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Diana Bazevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Dalia Jankauskaitė, Jonavos PK veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja Jurgita Merfeldaitė-Špakauskienė.                                                
 1. SKYRIUS

                             PROJEKTO DARBAI IR JŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

 1. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai (jų šeimos) bei pedagogai.
 2. Viena įstaiga gali pateikti ne daugiau 3 darbų. Kūrybiniame darbe turi būti pavaizduotas vaiko šuniukas (kokį turi arba svajoja turėti) ir Times New Roman šriftu (raidžių dydis 12) užrašytas vaiko sukurtas pasakojimas ar eilėraštis apie šuniuką. Iš kūrybinio projekto „Mano mylimas gyvūnėlis – šuniukas“ darbų bus kuriama knyga, kuri bus eksponuojama Jonavos mokykloje-darželyje “Bitutė”.
 3. Kūrybiniai darbai gali būti  atlikti  įvairiomis  priemonėmis:  guašu,  akvarele, pastele,  tušu,  kreidelėmis, flomasteriais, pieštukais ar kt.
 4. Darbas atliekamas ant A4 formato lapo.
 5. Darbas turi būti tvarkingas, atitikti projekto tikslą ir reikalavimus.
 6. Ant darbų, kitoje lapo pusėje, turi  būti  priklijuota metrika (kompiuteriu  surinkta kortelė 50×100  mm (žr. 1 priedą),  kurioje  nurodyta: pedagogo  vardas  ir pavardė, darbo autoriaus vardas, pavardė ir amžius, ugdymo įstaigos  pavadinimas, el. p. adresas).
 7. Darbus pristatyti Jonavos mokyklai-darželiui „Bitutė“ adresu Gėlių g. 29a, LT-55163, Jonava.
 8. Kūrybinius darbus siųsti iki 2018 m. kovo 15 d.
 9. SKYRIUS

      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS, DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. Projekto darbai autoriams negrąžinami.
 2. Projekto dalyvių darbus vertins koordinatorių sudaryta 7 narių vertinimo komisija.
 3. Vertinant darbus bus atsižvelgiama į kūrybiškumą, darbo atlikimo originalumą, įdomų ir savitą temos pateikimą.
 4. Bus apdovanojami 15 geriausių darbų autoriai, kiekvienoje amžiaus grupėje po 5 (3-4m., 4-5m., 5-6m.)
 5. Laureatų apdovanojimai vyks Jonavos mokykloje-darželyje “Bitutė” 2018 m. balandžio 24 d. (minint Šuns dieną). Dėl tikslesnės apdovanojimų įteikimo informacijos projekto laureatai ir juos paruošę pedagogai bus informuoti asmeniškai. Apdovanojimų metu projekto laureatai turės galimybę pažiūrėti spektaklį “Kaip šuo sau draugo ieškojo”.
 6. Visiems projekto dalyviams (vaikams ir pedagogams) bus išsiųsti padėkos raštai elektroniniu paštu.
 7. Projekto organizatoriai pasilieka teisę dalyvių kūrybinius darbus publikuoti įvairiuose tinklalapiuose bei leidiniuose.
 8. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Jonavos mokyklos-darželio „Bitutė“ auklėtoją metodininkę Astą Babilienę el. paštu babilieneasta@gmail.com arba mob. tel.  +37067421199, vyresniąją auklėtoją Dalią Jankauskaitę el. paštu daliajankauskaite@gmail.com arba mob. tel.  + 37061595410, vyresniąją priešmokyklinio ugdymo pedagogę Dianą Bazevičienę el. paštu dianutes@gmail.com arba mob. tel. +37065975037.

KOMENTARAI