Užusalių tvenkinys atitinka higienos normas

Užusalių tvenkinys atitinka higienos normas

Šių metų rugsėjo 5 d. Užusalių tvenkinio vandens mėginyje nustatytas didesnis negu leidžia higienos norma žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius. Pakartotinas tyrimas parodė, kad šiuo metu vandens kokybė atitinka higienos reikalavimus.

Ar privaloma mokėti už pasirengimą Pirmajai komunijai?
Ministro vizija: stambūs ūkiai ir kooperacija
Visuomenei pristatyta knyga apie tremtinius

Rugsėjo 10 d. atlikus pakartotiną Užusalių tvenkinio vandens mėginio tyrimą, nustatyta, kad minimo tvenkinio vandens kokybė atitiko higienos reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje HN HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus inf.

KOMENTARAI