Posėdyje rajono politikai vienas kitam išsakė daug kandžių replikų. Kęstučio Putelio nuotr.

Taryba uždėjo apynasrį naktinei prekybai alkoholiu

25-ajame rajono Savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyta beveik 30 sprendimų projektų. Daugiausia dėmesio sulaukė pirmieji darbotvarkės klausimai – dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo dviejose įmonėse. Nuomonės išsiskyrė ir tikslinant Savivaldybės šių metų biudžetą.

Po vasaros atostogų Taryboje – aršios diskusijos
Unikalus namas ant ratų apsilankys Jonavoje ir Rukloje
Jonavos rajone – dar daugiau policijos pareigūnų

Apribojo prekybos laiką

Pirmąjį darbotvarkės klausimą „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo A. Linkevičiaus įmonei“ pristatęs Savivaldybės Turto skyriaus vedėjas Jonas Kurlavičius informavo, kad visi Tarybos komitetai sprendimo projektui pritarė, tik Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto nariai apsispręs posėdžio metu. (Baras dirba visą parą, sprendimo projekte buvo numatyta uždrausti prekiauti alkoholiu nuo 24 iki 8 val.)

Žodį gavęs Rukloje įsikūrusio „Arno“ baro savininkas Arnoldas Linkevičius tikino nesąs už alkoholio vartojimą ir už tai, kad būtų girdoma tauta. Bet verslas yra verslas, ir jis sakė nemanąs, kad septyni policijos iškvietimai per 15 mėnesių dėl triukšmo turėtų labai didelę įtaką, kad reikėtų apriboti licenciją. Antra vertus, jis pats parašė prašymą licencijai riboti iki 2 val. nakties, nes 200 m nuo jo baro yra kitas baras, ir būtų nesąžininga konkurencija, jei vienas jų dirbtų iki 24 val., o kitas – iki 2 val.

Rajono Policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkas Vytautas Trijonis patikslino, kad per minėtą laiką užfiksuoti ne septyni iškvietimai, o trylika. Skaičiuojant iš pradžių buvo orientuotasi į paties baro adresą, tačiau giliau paanalizavę situaciją, pareigūnai pastebėjo, kad dar šeši iškvietimai dėl šio baro nurodyti kitais adresais. Dažniausias pranešimų pobūdis – triukšmas, muštynės, taip pat ikiteisminis tyrimas dėl kūno sužalojimo. Pagrindinis pranešimų laikas – nuo 23 val. iki 3 val. nakties.

J. Kurlavičius sulaukė Tarybos narių klausimų. Vytautas Venckūnas teiravosi, kiek Savivaldybės kontroliuojančios įstaigos prevencine tvarka vykdė šio baro priežiūrą. Tokios informacijos pranešėjas neturėjo.

Alina Batulevičienė policijos atstovo klausė, ar dėl „Arno“ baro yra didžiausias nusikalstamumas, kokia kitų įmonių situacija. Atsakyta, kad prie kito baro Rukloje per tą patį laikotarpį užregistruoti tik du Kelių eismo taisyklių pažeidimai, jokių kitų pažeidimų ir iškvietimų nebuvo. Išvardijus policijos iškvietimų į Jonavos barus skaičių, paaiškėjo, kad „Arno“ baras juos lenkia.

18 balsų „už“, dviem Tarybos nariams susilaikius, sprendimas priimtas. Jis įsigalios gegužės 15 d.

Peržengė ribą

Analogiškas sprendimo projektas – apriboti prekybos laiką – buvo parengtas ir dėl UAB „Reinas“, tiksliau, dėl jai priklausančios „Polo“ picerijos, veikiančios Kūno kultūros ir sporto centre (KKSC) išnuomotose patalpose. Mat per 15 mėnesių buvo 9 policijos iškvietimai į šią piceriją. (Iki šiol bendrovė turėjo licenciją prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 10 iki 2 val., pirminiame projekte buvo numatyta uždrausti čia prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 10 val.).

Pasak pranešėjo, trys iš penkių Tarybos komitetų pasiūlė riboti prekybą ne nuo 22 val., o nuo 24 val. Todėl pagal šiuos siūlymus parengtas ir alternatyvus sprendimo projektas.

A. Batulevičienė klausė, kokia yra policijos iškvietimų riba, nuo kurios reikėtų riboti licenciją. J. Kurlavičiaus manymu, tokios ribos nėra, nes fiksuojami pažeidimai, trikdoma gyventojų ramybė, vyksta muštynės ir net sužalojimai. Nepriklausomai nuo pažeidimų skaičiaus, klausimas turi būti svarstomas.

Skirtingų nuomonių pareikšta pasisakymų metu. Tarybos narys, kartu ir policijos rėmėjas, dalyvaujantis reiduose, Erlandas Andrejevas šią situaciją sakė žinantis gana gerai. „Buvo suplanuotas reidas be išankstinio informacijos pateikimo. Nuvykome tiek į barą Rukloje, tiek į „Polo“ piceriją ir kitur. Šioje įstaigoje mums labiausiai krito į akis, kad buvo galima prekiauti alkoholiu iki antros valandos nakties, tačiau atitinkami asmenys ir pasibaigus
darbo laikui be jokių problemų jo nusipirko“, – patikino politikas.

Be to, jam tąkart teko prisižiūrėti vaizdų, kai lankytojai atlieka gamtinius reikalus tiesiai ant Sporto centro sienų. „Koks pavyzdys rodomas jaunimui?“ – piktinosi E. Andrejevas. Jo manymu, KKSC patalpos neturėtų būti skirtos šiai įstaigai. Dabar reikėtų palaikyti pirminį sprendimo projektą – riboti „Polo“ prekybą alkoholiu nuo 22 val.

Alfonsas Meškauskas pritarė, kad, išsiaiškinus visą informaciją, pirmasis projektas jam atrodo priimtinesnis.
V. Venckūnas vėl akcentavo, kad prevencine tvarka niekas nekontroliuoja šitų įstaigų. Abiem atvejais sureaguota į policijos pranešimus, t. y. į pasekmes. Jis siūlė Sporto centrui peržiūrėti sutartį, kad jo patalpose iš viso nebūtų pardavinėjamas alkoholis.

Andrejus Štombergas, priešingai, sakė: „Lengviausia prekiautojus nustumti kitur. Paprasčiausiai su policija darykite tvarką čia.“ Pasak Tarybos nario, verslas įdėjo pinigų, todėl nori kažkiek padirbti, ir reikia tai leisti. Jei įmonė gaus nurodymus, kokia turi būti tvarka, vieną, kitą kartą bus įspėta, reikalai susitvarkys. Jis siūlė kol kas pritarti alternatyviam projektui.

Laikinasis meras Eugenijus Sabutis teigė, kad turbūt pagrindinė problema yra ta, jog tai Sporto centro patalpos, neturinčios atskiro įėjimo, be to, jas nuomojančios įstaigos vardas neatitinka to, kas ten vyksta – vakarais tai yra naktinis klubas, o ne picerija. Ir pats laikinasis meras dalyvavo minėtame reide, matė visą „Polo“ lankytojų keliamą netvarką. Atsakydamas į ankstesnį A. Batulevičienės klausimą, jis patikino: „Nemanau, kad iškvietimų skaičius ką nors pasako. Tai, ką mes darome šiandien, turbūt ir yra ta riba (nuo kurios reikėtų riboti licenciją – V. S.).“

Kęstutis Macionis iš praktikos pastebėjo, kad licencijos laiko ribojimas paprastai duoda vaisių, ir tikėtina, kad minėtos problemos neliks. Tačiau Taryba, jo nuomone, turi iš esmės apsispręsti, ar leisti sporto, sveikatos, kultūros ir panašiose įstaigose nuomoti patalpas, kuriose galima būtų prekiauti alkoholiu. „Jeigu mes leidžiame, tai sudėkime saugiklius ir kontroliuokime prekybos laiką“, – kolegas ragino politikas. Anot jo, tokiu atveju radikalių pasakymų „drauskime, neleiskime“ tiesiog nebus. K. Macionis siūlė balsuoti už alternatyvų variantą.

Tačiau, pagal reglamentą, pirmiausiai balsuota už administracijos parengtą sprendimo projektą. Jam pritarė 15 Tarybos narių (iš 21). Tad UAB „Reinas“ šiame objekte uždrausta prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22 iki 10 val. Sprendimas taip pat įsigalios gegužės 15 d.

Alternatyvai nepritarė

Nepavyko sklandžiai patikslinti rajono Savivaldybės 2017 m. biudžeto. Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Danutė Petronienė išvardijo prieš posėdį sprendimo projekte atsiradusius pakeitimus. Komitetai jiems pritarė, todėl prašė pritarti ir Tarybą.

Liberalų sąjūdžio frakcijos vadovas Remigijus Osauskas pristatė alternatyvų projektą. Jame liberalai siūlė atlikti, jų požiūriu, du labai svarbius rajono gyventojams darbus, tam numatė ir finansavimo šaltinius. Tai buvusių Baldų kombinato kultūros namų pastato pirkimas ir naujo miesto baseino projekto parengimas.

Pirmajam tikslui, pasak pranešėjo, atsirastų lėšų, sumažinus 10 tūkst. eurų Kauno regiono plėtros agentūros vykdomų projektų dalinį finansavimą, konkrečiai – televizijos laidos „7 Kauno dienos” finansavimą. Šis pastatas labai apleistas, niokojamas. Vaikų globos namų ir „Lietavos“ pagrindinės mokyklos vadovai ne kartą prašė imtis priemonių jį sutvarkyti, nes tai mėgstama paauglių susibūrimo vieta, kelianti didelį pavojų jų saugumui. Dabartiniai savininkai skelbia, kad pastatą parduoda.

Taip pat pasiūlyta 20 tūkst. eurų sumažinti išlaidas, numatytas informacijai teikti spaudoje ir televizijoje, ir tas lėšas skirti miesto naujo baseino techniniam projektui parengti. R. Osauskas detaliai nusakė ir būsimo baseino viziją bei jo naudą.

Alfonsas Meškauskas stebėjosi, kodėl alternatyvus projektas atsirado tik paskutiniu momentu. Pasak jo, prieš antrąjį mero rinkimų turą „kažkam norisi pasirodyti geram“. Tarybos nario nuomone, ateityje tokius projektus reikėtų ignoruoti, tiesiog atmesti.

R. Osauskas atkirto, kad kolegų replikas dėl rinkimų girdi nuo pat kadencijos pradžios. Anot jo, kaip ir numato reglamentas, viskas yra laiku pateikta ir užregistruota.

E. Andrejevas liberalui rėžė: „Remigijau, jūs esate populistas.“ A. Štombergas viešai nepritarė A. Meškausko pozicijai „ignoruoti“. Kaip būtų, jei jį patį ignoruotų kiti kolegos? „Negalima taip daryti“, – tikino politikas.

Galiausiai, „tiesiai šviesiai“ išsakę, ką vienas apie kitą galvoja, Tarybos nariai balsavo už administracijos parengtą projektą. 18 balsavus „už“, trims susilaikius, sprendimas priimtas, todėl už alternatyvą nebebalsuota.

KOMENTARAI