Svarstyta, ar Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys nepažeidė įstatymo

Svarstyta, ar Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys nepažeidė įstatymo

Praėjusią savaitę Jonavos rajono savivaldybės Etikos komisija rinkosi į posėdį, kurio metu nagrinėjo Užusalių kaimo Alksnių gatvės gyventojų skundą dėl rajono Savivaldybės tarybos nario Dainiaus Paulausko galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, balsuojant už Kalnėnų k. (Užusalių sen.) Liepų gatvės asfaltavimo darbus. Esą vyras gyvena šioje gatvėje ir, balsuodamas už jos asfaltavimą, galėjo siekti asmeninės naudos.

Europos paveldo dienomis – ekskursija po rajono bažnyčias
Šalta rampa viliojo karštomis dešrelėmis
Vaikams globėjų ieškoma vis intensyviau

Gavo skundą

Ketvirtadienį Jonavos r. savivaldybės Etikos komisija turėjo išnagrinėti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2018 m. sausio 4 d. raštą ,,Dėl pavedimo atlikti tyrimą“.  Dar lapkričio mėnesį buvo gautas Užusalių k. Alksnių gatvės gyventojų skundas dėl Liepų gatvės asfaltavimo ir rajono Savivaldybės tarybos nario D. Paulausko galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto sukėlimo.

Jonavos r. savivaldybės Etikos komisijos pirmininkė Reda Zakarauskaitė pasakojo, kad 2017 metų rugsėjo 7 dieną vykusiame Tarybos Kaimo reikalų komiteto išvažiuojamajame posėdyje buvo svarstomas klausimas ,,Dėl Šilų, Upninkų, Ruklos ir Užusalių seniūnijų seniūnų pateiktų planuojamų remontuoti kelių ir gatvių (objektų) apžiūros ir prioriteto nustatymo“. Šiame posėdyje dalyvavęs komiteto narys D. Paulauskas, kaip ir visi kiti nariai, pritarė šių seniūnijų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2018 m. plano išdėstymui tam tikra tvarka, kurioje buvo numatyta išasfaltuoti ir Liepų gatvės Kalnėnų kaime atkarpą. Pirmininkė pažymėjo, kad Kontrolės komitetas, svarstęs šį klausimą, neįžvelgė pažeidimų Kaimo reikalų komiteto sprendime dėl  prioriteto nustatymo, tačiau Etikos komisija turėjo išnagrinėti, ar D. Paulauskas nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio pirmosios dalies 2 ir 3 punktų bei 11 straipsnio pirmosios dalies.

Balsavo neapgalvodamas?

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio pirmosios dalies antrasis punktas numato, kad Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti asmenys, dirbantys valstybės ar savivaldybės tarnyboje, privalo įstatymų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto. Trečiasis punktas akcentuoja, kad tokie asmenys negali naudotis pareigomis tam, kad gautų asmeninę naudą. Taip pat šio įstatymo 11 straipsnio pirma dalis numato, kad, siekiant nesupainioti viešųjų ir privačiųjų interesų, tarybos nariai privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

Svarstant galimą viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto klausimą, dalyvavo visi 6 Jonavos rajono savivaldybės Etikos komisijos nariai: pirmininkė – R. Zakarauskaitė, Dalia Autukienė, Joana Gudžiūnienė, Bronislovas Liutkus, Liudas Mediekša ir Birutė Platkauskienė.

Pasak L. Mediekšos, Kaimo reikalų komiteto nariai matė Liepų gatvės būklę ir pritarė jos asfaltavimui, nes čia yra ne vien D. Paulausko namas, bet ir kitų gyventojų būstai. Viskas, anot jo, būtų  gerai, jei Tarybos narys būtų nusišalinęs nuo šio klausimo svarstymo, o tai padaryti jis tiesiog pamiršo.

B. Liutkaus nuomone, Kaimo reikalų komitetas pritarė bendram seniūnijos remontuotinų objektų sąrašui, neišskiriant jų atskirai. Jei būtų kalbėta apie kiekvieną gatvę, D. Paulauskas galbūt ir būtų nusišalinęs nuo svarstymo.

Privatus interesas – konkretus

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) buvo pateiktas paklausimas ir gautas atsakymas, paaiškinantis, kad kiekvieno tarybos nario privatus interesas, dėl kurio būtina nusišalinti, turėtų būti aiškus ir tiesioginis, o įstatymas negali būti nagrinėjamas pernelyg plačiai, nes daugeliu atveju jo vykdymas taptų neįmanomas. Tą patį akcentuoja ir  administraciniai teismai, ne kartą nurodę, kad privatus interesas visada turi būti labai konkretus, o ne hipotetinis.

Šiuo atveju komiteto sprendimas apėmė 4 kaimus ir daugiau kaip 20 gatvių. Minimoje Liepų gatvėje gyvena ne vien D. Paulauskas, bet ir kiti asmenys, todėl galimo suinteresuotumo santykis yra itin mažas. Taip pat Kaimo reikalų komiteto posėdyje dalyvavo 4 nariai, todėl D. Paulausko balsas bet kuriuo atveju nebūtų lemiamas sprendimui priimti.

Apvažiavus seniūnijas, komiteto narių buvo pasiteirauta, ar šie pritars seniūnų siūlymams. Kadangi siūlymų buvo daug iš visų seniūnijų, todėl Tarybos narys jiems pritarė nepagalvodamas apie šį konkretų atvejį dėl Liepų gatvės asfaltavimo. Jei būtų balsuojama už kiekvieną seniūniją atskirai, tuomet tikrai būtų nusišalinęs nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

L. Mediekša pažymėjo, kad komitetas labai didelį dėmesį kreipė išrinktų vietos seniūnaičių, kurie savo sueigoje pirmumo prioritetą ir suteikė būtent Liepų gatvei, nuomonei.

Komisija nutarė

D. Paulauskas „Naujienoms“ teigė, kad jį nustebino toks skundas. Pasak jo, žmonės tiesiog neteisingai įvertino susidariusią situaciją.

„Žmonės dažnai bando ieškoti kaltės politikų veiksmuose. Jeigu jie, prieš rašydami skundą, pasigilintų į situaciją, pamatytų, kad projektas, apie kurį kalbama, pradėtas labai seniai – 2015 metų pradžioje. Tuo metu aš net nebuvau Tarybos narys. Tas keliukas net nesiekia mano sodybos, tiesiog yra kaime, kuriame aš gyvenu. Kažkas sugalvojo, kad aš pasielgiau neteisingai. Jokių nusižengimų nerado nei Kaimo reikalų komitetas, nei Etikos komisija. Logiškai mąstant, jų ir negalėjo būti. Gaila, kad nebuvo kreiptasi į seniūną, kuris galėjo viską paaiškinti, būtų išvengta tokių kuriozų“, – kalbėjo D. Paulauskas.

Etikos komisija konstatavo, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys D. Paulauskas nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ar Savivaldybės veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politiko elgesio principų ar reikalavimų.

Kęstučio Putelio nuotr.

 

 

 

KOMENTARAI