Susitikime akcentuota pagalba šeimoms ir vaikamsSvečias padėkojo tiek Savivaldybės įstaigų darbuotojams, tiek nevyriausybinėms organizacijoms už nuoširdų darbą. Danutės Kasparavičienės nuotr.

Susitikime akcentuota pagalba šeimoms ir vaikams

Tradiciškai penktadieniais socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis su komanda vyksta į skirtingas savivaldybes. Teigiama, kad tokių vizitų tikslas – nuodugniai ir praktiškai susipažinti su kiekvieno rajono socialinėmis problemomis, iniciatyvomis, stiprybėmis, iššūkiais. Praėjusį penktadienį ministras ir jo patarėja lankėsi Kėdainiuose, iš ten atvyko į Jonavos rajono savivaldybę.

Jonavos jaunimo centras – naujose patalpose
Bus atnaujinamas Bukonių kultūros centras
Menas telkia bendruomenę

Pateikė pastabų

Susitikimą-diskusiją pradėjusi Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė pažymėjo, kad pastaraisiais metais Lietuvoje ypač daug dėmesio skiriama socialinėms problemoms. Vyksta dideli pokyčiai institucinės globos srityje, pertvarka vaiko teisių apsaugos srityje ir daug kitų darbų. „Todėl malonu, kad šiandien į Jonavą pasidomėti, kaip mums sekasi tvarkytis su iškilusiais iššūkiais, atvyko socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir jo patarėja Kristina Paulikė“, – sakė ji.

N. Šadauskienė taip pat informavo, kad šiame susitikime dalyvauja meras Eugenijus Sabutis, yra Tarybos narių, Savivaldybės Socialinės paramos, Vaiko teisių ir kitų skyrių atstovų, įstaigų, atsakingų už socialinių paslaugų teikimą, vadovai, seniūnijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti žmonės, kuriems rūpi socialiniai reikalai mūsų rajone.

Sveikinimo žodį taręs E. Sabutis, be kitų pamąstymų, pateikė porą pastabų apie socialinius reikalus: „Iš vienos pusės, esame skatinami daug ką daryti savivaldybių lygmeniu ir net perduoti nevyriausybinėms organizacijoms. Iš kitos pusės, einama didesnės centralizacijos keliu. Būtų įdomu sužinoti, kur link norima eiti. Ar ties vaikų teisių apsauga centralizacija nesustos? Kiek mūsų vaidmuo bus aktualus?“

Rajono vadovas taip pat tvirtino: „Kiekvienas, kuris tiki, kad galima iki galo išspręsti socialines problemas, gyvena iliuzijų pasaulyje. Todėl ir turime įvairias institucijas, nevyriausybines organizacijas, kurios siekia kaip įmanoma labiau jas sumažinti.“ Pasak jo, Savivaldybė prie to prisideda, socialinei apsaugai skiriama nemaža biudžeto dalis.

Meras ministerijos atstovams priminė, kad vykdant centralizaciją ar decentralizaciją, nebūtų pamirštos savivaldybės. Duodant ar atimant funkciją, iš paskos turi keliauti ir finansai.

Susitikimų nauda

L. Kukuraitis patikino, kad labai vertina tokius susitikimus, kuriuose kalbama, diskutuojama, nes kiekviena savivaldybė turi unikalios patirties.

Pasak ministro, darydami pertvarkas, kurdami sistemas, turime bendrauti, nes pakeitimuose, kuriuos daro Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), pasitaiko neatitikimų, subtilybių, kurios pražiūrimos, nesuderinamos iki galo. „Dėl to ir yra tie susitikimai, kad mes apsikeistume tais rūpesčiais, tomis situacijomis, kur jūs matote, kad yra reikalingi sprendimai, ypač kai jie gali būti padaromi nesunkiai. Taip pat atvažiuoju tam, kad užmegztume ryšį. Po tokių susitikimų ir darbuotojai, ir įstaigų vadovai drąsiau kreipiasi, rašo. Ryšiai turėtų būti daug glaudesni. Mes turime dėl žmonių daryti pokyčius, kurie yra reikalingi“, – teigė L. Kukuraitis.

Svečias padėkojo tiek Savivaldybės įstaigų darbuotojams, tiek nevyriausybinėms organizacijoms už atsidavimą, nes, pasak jo, socialinėje srityje nėra populiaru dirbti. Šis darbas yra susijęs su asmeniniu pašaukimu. Tačiau visi turėtume stengtis, kad jo pripažinimas, prestižas tiktai augtų, nes „be socialinės pagalbos mūsų visuomenė būtų daug labiau dezintegruota“.

Veiklos kryptys

Ministras pristatė pagrindines strategines SADM veiklos kryptis: mažinti skurdą ir pajamų nelygybę; stiprinti šeimą, vaikų teisių apsaugą; didinti piliečių socialinę atsakomybę. Taip pat  aptarė, kas yra daroma kiekvienoje iš jų.

Mažinant skurdą, ministerijos dėmesys daugiausiai skiriamas dviem pagrindinėms grupėms – senjorams ir vaikams. „Pensijos ir toliau bus didinamos, – žadėjo L. Kukuraitis, – nes senjorai, pagal amžių, yra labiausiai skurstanti grupė. Kita grupė – vaikai. Nuspręsta skirti ir didinti universalią išmoką. Aišku, ta suma turėtų būti didesnė negu 30 eurų. Sieksime, kad kitais metais ji būtų didesnė.“

Ministerijos vadovas nemažai kalbėjo ir apie skurdo mažinimo problemas bei priemones, ypač – „šešėlio“ dalykus. „Mūsų viena didžiausių bėdų yra, kad surenkame labai mažai lėšų. O švietimas, sveikata ir socialinė sritis jų reikalauja. Visuomenėje reikia skatinti solidarumą“, – akcentavo jis.

Bene plačiausiai aptardamas antrąją kryptį, L. Kukuraitis pažymėjo, kad labai svarbu, jog Šeimos stiprinimo įstatymas atsirado tais pačiais metais kaip ir Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

Svečias akcentavo ir pagalbą jaunoms šeimoms įsigyjant būstą bei tikisi, jei seksis, didinti šiam tikslui lėšas.

Pagal įstatymą, pagalba turi būti teikiama ne tik rizikos šeimoms (ministras vardijo šeimų poreikius ir paslaugas, kurios joms turėtų būti teikiamos).  Svarbiausia, visoje šalyje turi atsirasti bazinis paslaugų šeimai paketas. Tikimasi, kad jį pradės teikti ateinančiais metais.

Anot L. Kukuraičio, dar vienas dalykas, susijęs su socialiniu darbu šeimose, kuris yra  kompleksiškas, – kad darbuotojai dažniausiai neturi nei metodikų, nei instrumentų, kaip padėti. Iš tiesų metodikų yra, tik mūsų šalyje jų naudojama per mažai.

O dėl vaikų globos, pasak ministro, turėtų vykti du paraleliniai procesai – prevencija, kad vaikai nepatektų į įstaigas, ir pertvarka tų įstaigų, kuriose yra daug globotinių vienoje vietoje. Tam artimiausiu metu bus skiriama lėšų.

Susirinkusiems taip pat argumentuota, kodėl centralizuojama vaiko teisių apsauga, tačiau norima „šiek tiek decentralizuoti“ darbo biržas.

Ministras pasidžiaugė, kad Jonavos rajono savivaldybė viena pirmųjų pradėjo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Be to, turi nemažai – 8 vaikų dienos centrus,  jiems skyrė per 78 tūkst. eurų.

Pranešimai ir diskusijos

Atsižvelgiant į ministro darbotvarkę, mūsų rajono atstovai parengė keletą pranešimų. Tai „Socialinės situacijos apžvalga“ (pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė), „Socialinės paslaugos šeimoms“ (Socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Bereznaja-Demidenko), „Socialinės paslaugos neįgaliesiems“ (Neįgaliųjų veiklos centro direktorė Aurika Matutienė) ir „Institucinės globos pertvarka“ (Vaikų globos namų direktorė Emilija Markucevičienė). Dėl būsimos pertvarkos kylančiomis ir kitomis problemomis  dalijosi Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Elegijus Laimikis. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Darius Mockus pasakojo apie savo vadovaujamoje įstaigoje pagal projektą įkurto Vaikų dienos centro veiklą ir kt.

Kalbėjo ir Upninkų seniūnė Lolita Nekrošienė, visuomeninės organizacijos „Užusalių bendruomenės centras“ pirmininkė Olga Nikitina (bendruomenė yra įsteigusi vaikų dienos centrą „Pagalbos žiburys“), Tarybos narė, Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Birutė Platkauskienė, kt.

Vėliau ministras atsakė į klausimus, padėkojo už aukšto lygio diskusiją, už patvirtinimą, kad ne tik nevyriausybinėse organizacijose, bet ir savivaldybėse yra kompetentingų žmonių, aktyviai dirbančių socialinių paslaugų centrų. Taip pat paliko padėką už bendradarbiavimą ir metodinės medžiagos. Svečiams irgi įteikta suvenyrų, tarp jų ir pagamintų socialinių įstaigų lankytojų.

N. Šadauskienė padėkojo ministrui ir patarėjai, kad aplankė, ir visus pakvietė dar padiskutuoti prie kavos puodelio. Nors susitikimas tęsėsi apie tris valandas, dar ilgokai vyko neformalios diskusijos.

Plačiau neaptarti mūsų rajono atstovų pranešimai, pasisakymai, diskusijose išsakytos mintys, tikimės, pasitarnaus kitoms mūsų publikacijoms socialinės srities temomis.

KOMENTARAI