Skolas aiškintis geriau ne telefonu

Skolas aiškintis geriau ne telefonu

Į „Naujienų“ redakciją kreipėsi Šveicarijoje gyvenantis Juozas Laivys, piktindamasis atsiųstu bendrovės „Jonavos paslaugos“ laišku, kuriame nurodytos dar 2006 metais fiksuotos skolos už atliekų surinkimo paslaugas.

Vieni nepateko, kiti išėjo
Link Šmatų kapinių vedantis pėsčiųjų takas prašosi rekonstrukcijos
Dviračių/pėsčiųjų takai nebeskendės tamsoje?

„Kaskart mokėdavau už du mėnesius 7,20 Eur (už mėnesį – 3,6 Eur). Viską fiksuodavau mokesčių už komunalines atliekas knygelėje. Jokių raštiškų pranešimų iš bendrovės anksčiau nesu gavęs. Mokame mano žmonos Eugenijos Ruth Laivienės vardu. Sausio mėnesį atėjo laiškas su sąskaita – 62,8 Eur, sumokant už visus metus, kas mėnesį po 3,77 eurus. Viskas būtų gerai, tačiau už sausio mėnesį turiu sumokėti 21,33 eurus, t. y. 17,56 eurais daugiau, negu priklauso. Taip pat nesuprantu, kodėl mokėtinoje sumoje yra įtraukta ir papildoma eilutė „Pradžios likutis“ – 24,76 Eur. Anksčiau jokių pranešimų apie skolas nesu gavęs. Paskambinau į bendrovės Atliekų tvarkymo skyrių. Mane informavo, kad tai skola, nesumokėta dar 2006 metais. Nesuprantu, kodėl daugiau kaip 10 metų laukta? Kiek reikia kaupti skolas, kad žmogus gautų įspėjamąjį pranešimą? Be to, nepamenu, kad būčiau kada nors nesumokėjęs už komunalinių atliekų išvežimą“, – „Naujienoms“ kalbėjo J. Laivys.

Susidariusią situaciją pakomentavo UAB „Jonavos paslaugos“ Atliekų tvarkymo skyriaus vedėja Audronė Buzienė.

„Patikrinome gyventojos Eugenijos Ruth Laivienės priskaitymų-mokėjimų žiniaraščius nuo 2006 m. balandžio mėn., t. y. nuo komunalinių (buitinių) atliekų surinkimo ir  tvarkymo sutarties sudarymo pradžios.

2015 m. rugpjūčio mėnesį pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimą keitėsi komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo kaina. Gyventoja mokėjo už atliekų tvarkymą sena kaina, todėl 2016 metų pabaigoje susidarė 21 Eur nepriemoka.

Informacija apie kainų pasikeitimą skelbiama mūsų bendrovės interneto svetainėje ir kasose.

2017 m. vasario 25 d. gyventojai  buvo suformuotas ir išsiųstas išankstinis mokestinis pranešimas už 2017 metus Nr. JPL25960, kuriame matėsi pradžios likutis 2016 metų pabaigai – 21 Eur nepriemoka.

Išankstiniai mokestiniai pranešimai buvo siunčiami 2018 01 23 (JPL107465) ir 2019 01 31  (JPL192459). Kiekviename jų matyti pradžios likutis už praėjusius metus.

Mokestiniame pranešime JPL192459 sausio mėn. reikia mokėti 21,33 Eur, o kitus mėnesius – po 3,77 Eur, nes pradžios likutis – 24,76 Eur.  Sausį gyventoja sumokėjo 7,20 Eur už komunalines (buitines) atliekas: 24,76 – 7,20 + 3,77 = 21,33 Eur. 

Labai prašome gyventojų aiškintis dėl susidariusių nepriemokų ne telefonu, o atvykus į Atliekų tvarkymo skyrių. Tam, kad būtų lengviau spręsti ginčus dėl nepriemokų, pageidautina, kad gyventojas atsineštų ir mokėjimo už atliekų tvarkymą kvitus. Kokios prevencijos priemonės už skolas? Yra bendrovės direktoriaus įsakymas dėl skolų valdymo. Gyventojams, kurie nemoka už komunalines (buitines) atliekas metus arba skola susidaro 50 Eur, siunčiami įspėjimai Lietuvos paštu.“

KOMENTARAI