Šilų kultūros centre paminėtos Juozo Naujalio gimimo metinės

Šilų kultūros centre paminėtos Juozo Naujalio gimimo metinės

Balandžio 15 dieną Šilų kultūros centre vyko muzikinis koncertas „Tegul skamba...“, skirtas kompozitoriaus Juozo Naujalio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Daugiabučių prieigos – ne nuosavas darželis
Vėl gyvensime pagal vasaros laiką
Mielosios mamos, močiutės!

Renginyje dalyvauti buvo pakviesti Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos meninės raiškos grupė (mokytojos – Eglė Merkelienė, Loreta Bizokienė), Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos muzikos skyriaus ugdytinės Austėja Sabaliauskaitė (kanklės) su mokytoja E. Merkeliene, Rugilė Talalytė (smuikas, mokytoja – Virginija Verikienė) ir Agnė Dedelaitė (fortepijonas, mokytoja – Daina Suslavičienė) bei Jonavos kultūros centro mišrus choras „Žemyna“ (vad. Violeta Eugenija Michelkevičienė, chorm. Rita Benošienė, koncertm. Skaidrė Reznikovienė). Koncerto vedėja – Jaugeliškių kaimo aktyvi visuomenės gyventoja Stefanija  Urbonienė.

Muzikinio koncerto pradžioje vedėja S. Urbonienė pasveikino visus su Kultūros diena. „Juozas Naujalis yra profesionaliosios lietuvių muzikos pradininkas-vargonininkas, kompozitorius, pedagogas ir choro dirigentas. Jo kūrybinį palikimą sudaro apie 200 įvairaus žanro kūrinių: mišios, motetai, giesmės, harmonizuotos ir originalios dainos chorams, trio, preliudai, fugos, kantatos ir kt.“ – pasakojo koncerto vedėja.  

Pirmasis kūrinys – harmonizuota lietuvių liaudies daina „Ant kalno karklai“ – skambėjo jaunųjų Jonavos „Neries“ pagr. mokyklos mokinių lūpomis, joms kanklėmis akomponavo mokytoja E. Merkelienė. Dar vieną Juozo Naujalio kūrinį – lietuvių liaudies dainą „Siuntė mane motinėlė“ kanklėmis atliko Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos muzikos skyriaus ugdytinė – Austėja Sabaliauskaitė kartu su mokytoja E. Merkeliene.

Koncerto programą tęsė klasikinės muzikos žanro, Alexander Spendiarov (Aleksandras Spendiarovas) kūrinys „Lopšinė“, op. 3, Nr. 2, kurį atliko Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos muzikos skyriaus ugdytinės – Rugilė Talalytė (smuikas, mokyt. V. Verikienė) ir Agnė Dedelaitė (fotepijonas, mokyt. D. Suslavičienė).

„Kai Lietuva buvo didžiulėje carinės Rusijos priespaudoje, o lietuviška spauda buvo uždrausta, Juozas Naujalis kaip ir Vincas Kudirka, Vydūnas, daug darbavosi, žadindamas lietuvių savimonę: slapta organizavo mėgėjų chorus, rengė lietuviškas vakarones, Kaune atidarė slaptą lietuvišką muzikos mokyklą, pagal Maironio tekstus sukūrė daug lietuvišką dvasią keliančių dainų“, – tęsė pasakojimą vedėja S. Urbonienė, toliau pristatydama Jonavos kultūros centro mišrų chorą „Žemyna“.

Šiek tiek papasakojus apie kolektyvo veiklą, buvo pristatyti atliekami kūriniai, t. y. „Jaunimo giesmė“ ir „Už Raseinių, ant Dubysos“ (muzika J. Naujalio, žodžiai Maironio), lietuvių liaudies daina „Oi žiba žiburėlis“ bei debiutas – italų kompozitoriaus Claudio Monteverdi (Klaudijus Monteverdis) „T‘amo mia vita“ („Aš tave myliu, mano gyvenime!”), solistė – Ainė Kvedaravičienė. Su šiuo ir kitais kūriniais choristai pasirodys Venecijoje, Claudio Monteverdi konkurse, š. m. spalio mėnesį.

Renginio pabaigoje visi dalyviai ir žiūrovai buvo pakviesti sugiedoti J. Naujalio ir Maironio kūrinį „Lietuva brangi“ (kanklėmis akomponavo E. Merkelienė ir A. Sabaliauskaitė).

Koncertą „Tegul skamba…“ vainikavo visiems dalyviams ir pagalbininkams įteiktos padėkos, gėlės bei simbolinės dovanėlės, išsakyti gražūs sveikinimai Kultūros dienos bei  pavasario švenčių proga.

Šilų kultūros centro renginių organizatorė Rūta Liutkevičienė

KOMENTARAI