Savivaldybėms skiriama daugiau lėšų visuomenės sveikatos priežiūrai

Savivaldybėms skiriama daugiau lėšų visuomenės sveikatos priežiūrai

Sveikatos apsaugos ministerija atsižvelgė į jau kelerius metus keltą savivaldybių klausimą dėl lėšų stygiaus valstybės deleguotoms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti. Nuo ateinančių metų sausio 1 dienos ministerija tam skirs 2,5 milijono eurų lėšų daugiau.

Sveiki darbuotojai – stiprios įmonės
Stabligė – sunki liga
Greitosios medicinos pagalbos žaidynėse – ir jonaviečiai

Planuojama padidinti skirtas lėšas visuomenės sveikatos priežiūrai ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių. Taip pat bus sumažintas vienam visuomenės sveikatos priežiūros specialistui tenkantis vaikų skaičius – miesto gyvenamojoje vietovėje nuo 870 iki 740, kaimo vietovėje nuo 420 iki 360.

Planuojama pakeisti ir kitų lėšų skyrimo tvarką. Savivaldybėms bus diferencijuoti asignavimai pagal miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves.

Siekiant užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir tolygų paslaugų prieinamumą visoje šalyje, skiriama daugiau lėšų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistų darbo užmokesčiui. Padidinti asignavimai savivaldybėms visuomenės sveikatos funkcijoms vykdyti numatyti 2019 – 2021 metų laikotarpiu. Kiekvienais metais skiriamų lėšų suma nuo šiol sieks 23443 tūkstančius eurų – tai yra 2,5 milijono eurų daugiau nei anksčiau.

Pasak ministerijos atstovų, siekiant didinti visuomenės sveikatos biurų darbuotojų motyvaciją vykdyti kokybišką ir visiems gyventojams prieinamą visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėse, ir toliau bus dedamos pastangos dėl rekomenduojamo mokinių skaičiaus normatyvinio mažinimo ir konkurencingo rinkoje darbo užmokesčio išlaikymo.
Lietuvos savivaldybių asociacija glaudžiai bendradarbiaudama su Sveikatos apsaugos ministerija sieks nustatyti pagrindines prioritetines savivaldybių veiklos kryptis šioje srityje ir siektinus rezultatus.

lsa.lt info.

KOMENTARAI