„Ramunė“ šiltai paminėjo veiklos sukaktį

„Ramunė“ šiltai paminėjo veiklos sukaktį

Artėjant Pasaulinei diabeto dienai, mūsų rajono diabeto klubas „Ramunė“ šiltai paminėjo veiklos 25-metį. Renginyje, vykusiame „Nijolės“ kavinėje, skambėjo muzika, liejosi linkėjimai, padėkomis buvo apdovanota dešimtys narių.

Jonavą papuošė ilgai lauktas paminklas su Vyčiu
Amerika iš arti: mero kelionės įspūdžiai
Rugsėjo 28-oji – pasaulinė pasiutligės diena

Klubo istorija

Diabetas, liaudyje vadinamas cukralige, yra lėtinė, sunki ir brangiai kainuojanti liga, sukelianti sunkias komplikacijas. Iniciatyvą suburti į klubą šios ligos kamuojamus žmones iškėlė gydytojas Jonas Remėza, šį rudenį iškeliavęs į Anapilį, ir jonavietis Alfonsas Razma, tapęs naujo sambūrio pirmuoju pirmininku. Klubas, pavadintas „Ramunės“ vardu, 1992 m. buvo įregistruotas rajono Savivaldybėje ir tapo Lietuvos diabeto asociacijos nariu.

Nuo 1994 m. „Ramunei“ vadovavo Rūta Kažemėkaitienė – organizavo renginius, kvietė medicinos specialistus į susitikimus su klubo nariais. Jai išvykus gyventi į Kauną, pirmininko vairą perėmė Jonas Laiva, sėkmingai vadovaujantis jau 17-us metus.

Pasak jo, visą šį laikotarpį klubo narių skaičius buvo stabilus – vieni žmonės išeina į Anapilį, kiti įsilieja į sambūrio veiklą. Tad veikloje dalyvauja apie 70 asmenų.

Šiame būryje – daugiausia moterų, o amžiaus vidurkis siekia apie 67-erius metus. J. Laivos teigimu, jaunesni nariai dažniausiai vyksta į analogišką klubą Kaune. Galbūt ten įdomiau, gal smagesni užsiėmimai vaikams. „Mane truputį stebina, kad turime mažai vyrų, nors mūsų veikla taip pat įdomi ir įvairi. Sunku pasakyti, kodėl tokia jų pozicija. Galbūt reikia juos aktyviau paskatinti ir paaiškinti, kad šis sambūris reikalingas ir, drįsčiau sakyti, stiprina sveikatą. Juk visas negandas lengviau išgyventi drauge, o ne vienam“, – dalijosi patirtimi „Ramunės“ vadovas.

Į „Ramunės“ ketvirčio amžiaus sukaktį atvyko daug garbių svečių. Trečia iš dešinės – V. Augustinienė. K. Putelio nuotr.

Sportinė veikla

Nepasiduoti cukriniam diabetui padeda aktyvi sportinė veikla. Mat „Ramunė“ nepraleidžia progos ir kasmet dalyvauja respublikinėse diabeto klubų varžybose, kurias organizuoja Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė. Puikų sportinį pasirengimą ir aktyvumą liudija jonaviečių parsivežti medaliai ir taurės.

Pavyzdžiui, pernai Jonavos diabetikų klubo sportininkai Marijampolėje vykusiose varžybose pelnė antrąją vietą. Šiemet Rokiškyje, dalyvaudami smiginio, baudų mėtymo, judriosios estafetės ir kitose rungtyse, „Ramunės“ sambūrio sportininkai parsivežė trečiąją vietą.

„Buvo labai  stipri  Radviliškio komanda, o  mes pralaimėjome Panevėžio klubui, tad likome treti. Tačiau džiaugiamės, žinome, kad sportuoti sveika. Tad ir vadovaujamės devizu:  „Diabetas – ne kliūtis sportuoti“, – sakė J. Laiva.

25-mečio popietę už aktyvią sportinę veiklą padėkomis paskatintos „Ramunės“ narės Audronė Malinauskienė, Valentina Kašauskienė ir  Antanas Kirvelevičius.

Gražių romansų susirinkusiesiems padovanojo ansamblis „Ramunė“.
Kęstučio Putelio nuotr.

Problemų neišvengiama

Anot klubo pirmininko,  malonu matyti aktyviai klubo veikloje dalyvaujančius žmones. Tačiau, J. Laivos žodžiais tariant, neįmanoma visiems išvykti į kituose rajonuose ar sostinėje organizuojamus renginius. „Tenka kalbėtis, derinti su žmonėmis, važiuoti norėtų visi, bet tokių galimybių nėra – reikia ieškoti kompromisų“, – atvirai kalbėjo pašnekovas.

Yra kur kas didesnių problemų. Pirmininkas, daugelį metų pats kovojantis su šia klastinga liga, gerai žino, kad per dieną cukraus kiekis kraujyje gali keistis kelis kartus, todėl jį būtina dažnai matuoti. „Bet susiduriame su problema – nepakankamai kompensuojamos diagnostinės juostelės. Per metus kompensuojamos tik trys dėžutės, kuriose yra po 50 juostelių. Tai labai mažai. Tiems, kurie leidžiasi insuliną, kompensacijos skiriamos šešioms dėžutėms, o  vaikams jų kiekis yra normalus – nemokamai skiriama po 12 dėžučių“, – sakė J. Laiva.

O štai insulinas, kurį privalo leistis sergantieji, kompensuojamas 100 proc.

Pasak klubo pirmininko, nuo diabeto nemirštama, dažniausiai dėl jo kyla  įvairių komplikacijų. Ne vienam sergančiajam gali sutrikti inkstų veikla – tenka važinėti į dializės procedūras, liga persimeta į širdies ir smulkiąsias kraujagysles. „Tada žmogus gali gauti neįgalumo grupę. Todėl diabetas ir laikomas klastinga liga, nes jis skverbiasi į kitus organus ir juos pažeidžia“, – dalijosi patirtimi J. Laiva.

Linkėjo sveikatos

Klubo 25-mečio renginyje dalyvavo itin daug svečių, atėjusių su puokštėmis gėlių ir dovanų. Rajono Savivaldybės meras Eugenijus Sabutis prisipažino pagalvojęs, kad pateko į Naujųjų metų sutiktuves. „Jūs visi gebate būti optimistai – čia ir muzika, ir tortai su žvakutėmis, ir fejerverkai. Tad ir norėtųsi palinkėti, kad šis gūdus ruduo ir ateinanti žiema nepaliktų šalto įspaudo jūsų širdyse, o gerą nuotaiką išsaugotumėte iki atgimstančio pavasario. Aplankykite tuos, kurie šiandien negalėjo ateiti ir pabūti drauge, palikite jiems šilumos saujelę. Visiems linkiu įveikti ligos klastą – sveikatos ir ilgų gyvenimo metų“, – linkėjo rajono vadovas.

Seimo nario padėjėja Laima Slovikienė, perduodama parlamentaro Rimanto Sinkevičiaus sveikinimus ir padėką ilgamečiam pirmininkui J. Laivai, taip pat linkėjo sveikatos ir ryžto.

„Kiekvienam iš jūsų – dvasinės stiprybės, vilties ir ramybės“, – sakė rajono Tarybos narė, Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Birutė Platkauskienė. Gražių linkėjimų puokštę padovanojo Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė.

VšĮ Jonavos ligoninės administracijos vardu kalbėjęs įstaigos direktorės pavaduotojas Vidas Kačiušis pagyrė klubo narius už ištvermę: „Jūs rodote sveikiesiems pavyzdį, kaip galima smagiai gyventi. Linkiu, kad liga neprogresuotų ir leistų sutikti klubo 50-metį.“

Sveikintojų būryje buvo ir daugiau organizacijų, įstaigų atstovų.

Svarbios detalės

Tarptautinės diabeto federacijos Europos regiono valdybos narė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė prisipažino: „Kai Jonas Laiva kviečia atvykti, atsisakyti neįmanoma.“ Bendraudama su jonaviečiais du dešimtmečius, viešnia  pasidžiaugė klubo narių veiklumu. „Jonavos „Ramunė“ kasmet atvažiuoja į labai naudingus mokymus, organizuojamus Pervalkoje, Druskininkuose, Plateliuose, kitose Lietuvos vietose. Tad ir šiandien kviečiu grupę jonaviečių įsijungti į Pasaulinės diabeto dienos minėjimą, kuriame pasiklausysime paskaitos ir galėsime dalyvauti diskusijoje „Moteris ir diabetas“, – kvietė V. Augustinienė, keliolika klubo narių paskatindama Lietuvos diabeto asociacijos padėkomis.

Elektrėnų diabetikų klubo atstovai, sveikindami primininką ir susirinkusiuosius sukakties proga, šmaikštavo: „Į jonaviečių organizuojamus renginius norėtų atvažiuoti visi mūsų sambūrio nariai. Būkite visada žvalūs, energingi ir kovokite su diabetu.“

Popietę paįvairino klubo moterų ansamblis „Ramunė“, vadovaujamas Janinos Butkuvienės. Renginyje didelis dėmesys skirtas šio ansamblio įkūrėjai Nijolei Smolinai, sukūrusiai klubo himną, o minėjime prabilusiai eilėmis. Gyvenimo troškimą, o kartu ir jo trapumą simbolizavo abiejų pirmininkų – A. Razmos ir J. Laivos atneštas degantis aukuras. Tylos minute pagerbti ir Išėjusieji.

„Nuoširdžiai dėkoju visiems svečiams, radusiems laiko pabūti kartu su mumis, padėjusiems bent trumpam pamiršti skausmus ir bėdas. Matyti šalia savęs žmones, rodančius mums dėmesį ir padedančius integruotis į visavertį gyvenimą, labai svarbu. Dėkojame dr. Bronislovo Lubio paramos ir labdaros fondui, rajono Savivaldybės administracijai, Socialinių paslaugų centrui, Lietuvos diabeto asociacijai, Jonavos ligoninės ir Pirminės sveikatos priežiūros centro vadovams. Ačiū visiems, padedantiems kiekvienam mūsų klubo nariui semtis stiprybės ir optimizmo“, – dėkojo J. Laiva.

KOMENTARAI