Paskutiniame posėdyje Taryba dirbo spartuoliškaiNuotrauka Tarybos nariams primins bendrą darbą. K. Putelio nuotr.

Paskutiniame posėdyje Taryba dirbo spartuoliškai

Praėjusį ketvirtadienį įvyko paskutinis, 43-iasis, šios kadencijos rajono Savivaldybės tarybos posėdis. Nors jo darbotvarkėje prisikaupė per 40 sprendimo projektų, politikai juos apsvarstė greitai, beveik be diskusijų, tad iki numatytos pertraukos posėdis buvo baigtas. Tuo nereikėtų stebėtis – rinkimai į naująją Tarybą jau praeityje, bent kol kas nereikia pasirodyti prieš rinkėjus...

Apie socialinio būsto nuomą
„Lietavos turgus“ pasiryžęs nuolatos stebinti jonaviečius
Mitingo organizatorius V.Krajauskas: „Gana didinti mokesčius“

Trumpiausia kadencija

Nors senoji Taryba susirinko paskutinį kartą, posėdžio pradžioje prisiekė nauja Tarybos narė socialdemokratė Rita Bulovienė. Jos priesaiką priėmė ir pažymėjimą įteikė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narys Maksimas Reznikovas.

Atrodo, šios moters kadencija bus trumpiausia tarp visų iki šiol dirbusiųjų Taryboje. Mat R. Bulovienės įgaliojimai nutrūks balandžio 11 d., kai prisieks naujosios Tarybos nariai.

Laisva vieta dabartinėje Taryboje atsirado, Socialdemokratų partijos nariui Rolandui Skujai laimėjus konkursą į Užusalių nuolatinio seniūno pareigas. Kadangi jos yra nesuderinamos su Tarybos nario mandatu, politikas jo atsisakė.

Minėtos partijos atstovai Mindaugas Sinkevičius ir Dalia Autukienė, partijos iškeltų kandidatų sąraše buvę aukštesnėje pozicijoje, raštu nesutiko gauti šios kadencijos Tarybos nario mandato irgi dėl tos pačios priežasties – nesuderinamų pareigų.

Priminsime, kad Užusalių seniūnija be seniūno vertėsi beveik ketverius metus. Kodėl taip ilgai nebuvo organizuotas konkursas šiai pareigybei užimti, rajono valdantieji visuomenei viešai taip ir nepaaiškino.

Miestui ar kaimui?

Viso posėdžio metu, priimdami sprendimus, kad ir kokie svarbūs jie būtų, Tarybos nariai sklandžiai kėlė rankas. „Balsavimo mašina“ ilgiau užkliuvo ties 30-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl Jonavos rajono kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo ir naudojimo metodikos patvirtinimo“.

Pranešėjas, Savivaldybės Remonto ir statybos skyriaus vedėjas Mantas Petrauskas informavo, kad sprendimo projektas buvo pristatytas Miesto ir Kaimo reikalų komitetuose. Abiejuose pateikta pasiūlymų. Paprašytas detalizuoti patikslintame projekte atsiradusius svarbiausius pakeitimus, M. Petrauskas paaiškino, kad „keitėme formuluotes ir įrašėme procentus, kurie atitiktų esančius mūsų ir Automobilių kelių direkcijos sutartyje. Taip pat padarėme pakeitimą, kad 60 proc. lėšų bus skiriama miestui ir 40 proc. – kaimui.“ (Pirminiame variante buvo numatyta skirti po lygiai – po 50 proc. – V. S.)

Šiuo klausimu pasisakęs Tarybos narys Bronislovas Liutkus stebėjosi: „Man nesiderina, kai vienur teigiama, kad iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bus didinamas finansavimas kaimo, sodų keliams, o šiame projekte jį numatoma mažinti, bent taip buvo paaiškinta.“

Algimantas Dabašinskas, pritardamas patikslintam variantui, kalbėjo: „Svarstant šią metodiką Miesto reikalų komitete, buvo diskutuojama, ir aš pasiūliau keisti lėšų dydį – miesto keliams, gatvėms skirti 60 proc., o kaimo – 40 proc. Komitetas pasiūlymui pritarė.“ Anot šio politiko, atsižvelgta į tai, kad mieste yra kur kas daugiau gyventojų, didesnis eismo intensyvumas,  vykdoma nemažai projektų. „Gal ir gatvės ateityje čia nebus siaurinamos, kai gaus daugiau lėšų?“ – svarstė jis.

Arvydo Gasio nuomonė iš esmės skyrėsi nuo kolegos. „Kaimo žmonės nieko daugiau neprašo, tik kad būtų geri keliai. Kaip žinote, miesto kelių yra apie 80 kilometrų, o Savivaldybės teritorijoje – gerokai daugiau. Be to, miesto žmogus vasarą tampa kaimiečiu, važiuoja į sodus, ir patogumai jam būtų daug geresni, jei padarytume atvirkščiai – 60 proc. skirtume kaimui, 40 proc. – miestui,“ – patikino Tarybos narys. Tokia esanti ir jo paties pozicija.  A. Gasio nuomone, prieš teikiant sprendimo projektą, šiuos dalykus turėjo aptarti seniūnų sueiga.

Meras Eugenijus Sabutis pastebėjo, kad šis pasiūlymas išsakomas „tik dabar“, o pagal Tarybos veiklos reglamentą, tokie pasiūlymai, kad už juos būtų galima iš karto balsuoti, turi būti pateikiami grupės vardu. Be to, jie yra alternatyvūs ir už juos balsuojama tik tada, kai nepatvirtinamas pirmasis variantas.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad ne visi rajono keliai priklauso Savivaldybei, ir dalis žvyrkelių yra regioniniai. O sodininkams bus padedama pagal priimtą programą, kuriai numatytos lėšos.

B. Liutkus dar pridūrė, kad kaimui skiriami 40 proc. Kelių priežiūros programos lėšų atrodo neblogai, tačiau 5 proc. visos sumos administracijos direktorius skiria svarbiems objektams, kurie dažniausiai yra mieste, tad kaimas realiai gaus tik 28 proc. „Ką galima padaryti už tas lėšas?“ – retoriškai klausė jis.

Kęstutis Macionis priminė, kad mieste gyvena apie 72 proc. rajono žmonių. Tad jei žiūrėtume, kiek jų naudojasi keliais, santykis yra kaimo naudai.

Už patikslintą sprendimo projektą balsavo 19 Tarybos narių. Susilaikė Dainius Petrauskas, prieš buvo A. Gasys ir B. Liutkus.

Sudie, Taryba

Tarybos narius, šįkart nelabai turėjusius noro kelti klausimus, pasisakyti ar teikti pasiūlymus, galima suprasti. Mat nemaža jų dalis kitą kadenciją nebeposėdžiaus. Vieni jų dėl įvairių priežasčių nebekėlė savo kandidatūrų, kitiems mandatų nepatikėjo rinkėjai.

Naujojoje Taryboje tarp gausiausios Socialdemokratų partijos narių  nebematysime ilgiau ar trumpiau dirbusių Jono Kaminsko, Liudo Mediekšos, Nijolės Meškauskienės, Artūro Šalaševičiaus, Vidmanto Šidlausko. Nebedirbs ir pagal šios partijos sąrašą išrinktas, bet vėliau iš jos pasitraukęs Laurynas Gailius.

Į Tarybą neišrinktas ir ilgametis jos narys, „valstietis“ Bronislovas Liutkus.

Taip pat nebebus Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų atstovų Algimanto Dabašinsko ir Vytauto Venckūno.

Liberalų sąjūdžiui nebeatstovaus Reda Zakarauskaitė ir Alina Batulevičienė.

Taryboje nebeliks partijos „Tvarka ir teisingumas“ nario Juozo Jokimo ar kito atstovo.

Tad merui E. Sabučiui ir Tarybos nariams beliko padėkoti vieni kitiems už bendrą darbą, apsikeisti linkėjimais ir papozuoti prie Savivaldybės vadinamajai istorinei nuotraukai.

KOMENTARAI