Pabrangusios taksi paslaugų kainos – kartelinis susitarimas?

Pabrangusios taksi paslaugų kainos – kartelinis susitarimas?

Dėl vienodų kainų pokyčių beveik visose Jonavoje taksi paslaugas teikiančiose įmonėse nutarėme kreiptis ir į Konkurencijos tarybą. Patikinta, kad visa gauta informacija bus naudojama atliekant pastarosios funkcijas, tačiau ar tyrimas bus pradėtas kol kas – neaišku.

„Barbora“ prekes pristato jau ir Jonavoje bei Šveicarijoje
Saugus eismas
Jonaviečiai kviečiami į nemokamas treniruotes

Jonaviečiai pastebėjo, kad beveik visose taksi paslaugas teikiančiose įmonėse pavėžėjimas mieste pabrango lygiai tiek pat  – nuo 2 iki 3 eurų. Tačiau specialistai atkreipia dėmesį, jog vien paslaugų kainų pakėlimas savaime nebūtinai reiškia konkurencijos teisės pažeidimą, kadangi įmonės gali tokius veiksmus atlikti savarankiškai. Vis tik žmonės, turintys informacijos apie galimus kartelinius susitarimas, raginami kuo skubiau kreiptis į Konkurencijos tarybą bei saugoti turimus įrodymus nuo viešumo.

„Konkurencijos įstatymas draudžia įmonėms sudaryti konkurenciją ribojantį susitarimą ir, užuot konkuravus, susitarti pakelti kainas. Už tokį pažeidimą bendrovėms gresia baudos iki 10 proc. metinių pajamų. Tuo tarpu vienašaliai įmonių veiksmai, kai jos prisiderina prie rinkoje veikiančių savo konkurentų (pavyzdžiui, nustato kainas atsižvelgdamos į konkurentų), nėra draudžiami.

Nustatyti, ar tam tikros įmonės pakėlė kainas iš anksto susitarusios, galima tik atlikus tyrimą ir išanalizavus surinktus įrodymus. Konkurencijos taryba imasi veiksmų dėl rinkos žaidėjų elgesio tuo atveju, jei įtaria galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, pavyzdžiui, jeigu gaunama duomenų, kad konkurentai galėjo sudaryti konkurenciją ribojantį susitarimą. Taip pat raginame asmenis, turinčius pagrįstų duomenų apie konkurenciją ribojančius įmonių susitarimus, ne skelbti šią informaciją viešai, o kuo greičiau pateikti ją Konkurencijos tarybai. Bendrovėms reiškiami įtarimai dėl sudarytų kartelių turi būti paremti konkrečiais įrodymais, kuriuos įvertinusi mūsų institucija priima sprendimą, ar pradėti tyrimą,“ –  rašoma Konkurencijos tarybos specialistų pateiktame atsakyme.

 

 

Kęstučio Putelio nuotr.

KOMENTARAI