NVO kultūros ir meno projektams – 13 tūkst. eurų

NVO kultūros ir meno projektams – 13 tūkst. eurų

Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centro kultūros taryba paskyrė finansavimą visuomeninių organizacijų kultūros ir meno projektams. Iš 24 konkursui paraiškas pateikusių visuomeninių organizacijų, finansavimą gavo 20. Joms išdalinta 13 tūkst. eurų.

Bus atnaujinamas Bukonių kultūros centras
Šią savaitę prasidės Prezidento gatvės kapitalinis remontas
Kalėdinės popietės svečias – žinomas lenktynininkas

Norėję dalyvauti konkurse, paraiškas teikė nuo 2018 m. kovo 12 d. iki 2018 m. balandžio 3 d. Kriterijai, kuriais remiantis buvo išrinktos finansavimą gavusios visuomeninės organizacijos apėmė net keletą punktų.

Visų pirma, prioritetas skiriamas projektams, kurie pasižymi originalia idėja, aktualumu, meninės ir kultūrines veiklos kokybe, t. y.  profesionalumu, kūrybiškumu ir detalizuotais veiklos etapais. Taip pat atitinka bent du toliau paminėtus kriterijus: įprasmina Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, skatina bendruomeniškumą, jungia įvairias meno ar kultūros sritis ir skatina jų sklaidą Jonavos rajone, tęsia tradicijų formavimąsi, numato veiklą orientuota į kultūros vartotojų masiškumą ar turi papildomą finansavimą, kitų rėmėjų.

Finansavimas skirtas projektams, kurie orientuoti į kultūros ir visuomenės raidą, skatina jos dalyvavimą kultūrinėje veikloje ir ugdo kūrybinius gebėjimus. Ne ką mažiau svarbų vaidmenį čia turėjo ir aiškiai bei suprantamai užpildyti visi paraiškos punktai. Atsižvelgta, ar projekto vadovas, jo vykdytojai yra įgyvendinę panašaus pobūdžio sėkmingus, rezultatyvius, gerai visuomenės įvertintus projektus. Konkurso dalyviai turėjo įtikinti komisiją, kad bus užtikrintas lengvas projektų  prieinamumas visuomenei, ją pasieks aktyvia sklaida platinama informacija.

Geriausiai šiuos kriterijus atitikusiems projektams Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centro kultūros taryba išdalino 13 000 eurų. Juos pasidalins 20 Jonavos rajone veikiančių organizacijų:

Pensininkų asociacijos „Jonavos bočiai“  ir jų projektas „Neužmirškime didvyrių“  (400 Eur) ; Upninkų bendruomenė ir jų šventė „Skambėk, Lietuva, garsia gaida“ (600 Eur) ; Kulvos bendruomenė organizuojanti vestuvių muzikantų konkursą „Iš viso svieto į vieną vietą“ (800 Eur); Batėgalos bendruomenė ir jos šventė „Judam Krutam“ (500 Eur); Šilų bendruomenė minėsianti Mindaugo karūnavimo diena (700 Eur); Šveicarijos kaimo bendruomenė organizuojanti renginį „Rudens mozaika“ (1000 Eur); Bendruomenė „Čičinų kraštas“ planuojanti suorganizuoti „Tėviškės takais pareisim“ šventę (500 Eur); VšĮ „Grįžtu namo“ paramą gavo koncertų ciklui „Lietuviškos estrados raida“ (500 Eur); Panoterių miestelio jaunimo klubas „Notera“ organizuojantis Joninių šventę „Laužo šviesa naktyje“ (400 Eur); Barupės bendruomenės centras finansavimą skirsiantis šeimų piknikui Kuigaliuose (300 Eur); Klubas „Miks“ rengsiantis avangardinės mados festivalį „Prykuolas“ (950 Eur); Ruklos bendruomenė „Ruklietis“ ir jų „Grybų šventė 2018“ (300 Eur); Gerosios naujienos centro organizuojamas krikščioniškos muzikos festivalis „SIELOS“ (1900 Eur); „Žeimių bendruomenės“ asociacijos  miestelio šventei „Tradicija ir dabartis“ (1000 Eur); Panoterių krašto bendruomenės projektui „Musikė vasara Panoteriuose“ (900 Eur); VšĮ vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro projektui „Šeimos diena – 2018“ (1000 Eur); Pasraučių, Mimainių ir Gaižiūnų kaimų bendruomenės Bukonių seniūnijos šventei „Vasaros vėjai“ (250 Eur); Liepių bendruomenės  šventei „Liepų žydėjimas“ (200 Eur) ir klubo „Homo ludens“ projektinei šventei „Sutarysma“ (800 Eur).

                                                             2018m.

 

Eil.

Nr.

Nr

Bendruomenės

pavadinimas

Projekto

pavadinimas

Skirta suma

 

 

1. Pensininkų asociacija „Jonavos bočiai“ Projektas „Neužmirškime didvyrių“ 400
2. Turžėnų bendruomenės centras „Menų artelė“ Edukacinė programa “Spalvingos Lietuvos regionų tarmės“ 0
3. Upninkų bendruomenė Šventė „Skambėk, Lietuva, garsia gaida“ 600
4 Ruklos vaikų beisbolo lyga

 

Jonavos romų ir draugų šventė 0
5. Kulvos bendruomenė Vestuvių muzikantų konkursas „Iš viso svieto į vieną vietą“ 800
6. Betėgalos bendruomenė Bendruomenės šventė „Judam krutam“ 500
7. Šilų bendruomenė Mindaugo karūnavimo diena 700
8. Šveicarijos kaimo bendruomenė Šventė „ Rudens mozaika“ 1000
9. Bendruomenė „Čičinų kraštas“ Kraštiečių šventė „Tėviškės takais pareisim“ 500
10. VšĮ „Grįžtu namo“ Koncertų ciklas „Lietuviškos estrados raida“ 500
11. Panoterių miestelio jaunimo klubas „Notera“ Joninių šventė „ Laužo šviesa naktyje“ 400
12. Barupės bendruomenės  centras Šeimų piknikas Kuigaliuose 300
13. Klubas „Miks“ Avangardinės mados festivalis „Prykuolas“ 950
14. Ruklos bendruomenė „Ruklietis“

 

Grybų šventė 2018 300
15. Gerosios naujienos centras Krikščioniškos muzikos festivalis SIELOS 1900
16. VšĮ „Artoteka“ Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai vaikų namuose „Kūrybos džiaugsmas“ 0
17. Asociacija „Žeimių bendruomenė“ Miestelio šventė „ Tradicija ir dabartis“ 1000
18. Panoterių krašto bendruomenė Muzikinė vasara  Panoteriuose 900
19. Asociacija „ Venecijos bendruomenė“  Bendruomenės šventė „Kartą Venecijoje“ 0
20. VšĮ vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras Šeimos diena – 2018“ 1000
21. Pasraučių, Mimainių ir Gaižiūnų kaimų bendruomenės Bukonių seniūnijos šventė „Vasaros vejai“ 250
22. Liepių bendruomenė

 

Šventė „Liepų žydėjimas“ 200
23. Asociacija „Žmogui“

 

Publicistinis spektaklis „Eik“

 

0
24. Klubas „Homo ludens“ Sutartinių šventė „Sutarysma“ 800
                                                                                                     Viso 13.000

 

 

KOMENTARAI