Netekome visuomenės veikėjo A. Stirnos

Netekome visuomenės veikėjo A. Stirnos

Vakar užgeso ilgamečio rajono tarybos nario, aktyvaus visuomenės veikėjo Arvydo Stirnos gyvybė.

Nijolė: „Esu suvalkietė – ir kitokia jau nebūsiu…“
Naujojo Kultūros centro direktoriaus pirmos savaitės nenudžiugino
Kokią svarbą Jūsų namuose įgyja pašventintos verbos?

Arvydas Stirna gimė 1940 m. sausio 21 d. Alytuje. Baigė Kaišiadorių darbo jaunimo vidurinę mokyklą, 2-ąją Kauno technikos mokyklą (įgijo ryšių įrengimų prižiūrėtojo specialybę), Kauno aukštesniąją technikos mokyklą (Kauno politechnikumą), įgijo elektros stočių, tinklų ir sistemos elektrotechniko specialybę.

Nuo 1960 m. dirbo Prienų, vėliau – Kaišiadorių ryšių apylinkėje ryšių įrengimų prižiūrėtoju; nuo 1964 m. iki 1998 m. – AB „Achema“ ryšių meistru, pamainos viršininku, baro viršininku, vadovaujančiu inžinieriumi; nuo 1998 m. – Ruklos butų ūkio įmonės vadovaujančiu  inžinieriumi; nuo 2000 m. iki 2001 m. – UAB „Jonavos autobusų parkas“ direktoriaus pavaduotoju.

Aktyvus Sąjūdžio veikėjas Jonavos rajone, ilgametis rajono Tarybos narys (1995-1997, 1997-2000, 2003-2007, 2007-2011, 2011-2015) pateikė eilę sprendimų ir pasiūlymų, turinčių išliekamą istorinę vertę: dėl Sąjūdžio vardo suteikimo aikštei prie J. Ralio gatvės; dėl papildomų stiebų vėliavoms Santarvės aikštėje įrengimo užsienio šalių svečiams pagerbti  jų vizitų metu iškeliant vėliavas; dėl miestų, su kuriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, herbų įrengimo ant savivaldybės pastato sienos; dėl Kosakovskių vardo suteikimo naujai įrengtai salei savivaldybės administracijos pastate, kt.

Arvydas Stirna – dviejų knygų autorius. 2014 m. išleido „Olimpinės ugnies apšviesti: nuo Olimpijos iki Sočio, Lietuvos olimpiečiai“, 2015 m. – „Olimpinės įvairenybės“.                                              

Arvydas Stirna nuo 1993 m. buvo Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių), dabar – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) partijos narys, vienas iš steigėjų.

1988 m. Jonavos sporto visuomenės susirinkime Arvydas Stirna buvo išrinktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) atkuriamojo suvažiavimo delegatu. Suvažiavime išrinktas LTOK pagrindinio valdymo organo – Generalinės Asamblėjos – nariu. Juo dirbo iki 2000 m. 2013 m. apdovanotas LTOK 25-mečio atminimo medaliu.

Netekome aktyvaus visuomenės veikėjo, žmogaus, kurio dėmesys ir širdies šiluma buvo skirta Jonavos kraštui, jo žmonėms.   

Jonavos rajono savivaldybės taryba ir administracija  

KOMENTARAI