Neįgalieji aplankė Rytų ŽemaitijąJonaviečiai – Šiluvoje prie paminklo popiežiui Jonui Pauliui II. Autoriaus nuotr.

Neįgalieji aplankė Rytų Žemaitiją

Pusšimtis aktyviausių Jonavos r. neįgaliųjų draugijos narių autobusu keliavo po Rytų Žemaitiją. Pasiekta Šiluva (Raseinių r.), pasižvalgyta Tytuvėnuose (Kelmės r.), Šiauliuose, pasigrožėta mūsų sakralinio paveldo paminklu – Kryžių kalnu.

Visuomenės ir kariuomenės dienoje karinės technikos demonstravimas, karinės atrakcijos
Ką atnešė pirmieji reformos mėnesiai?
Jonavoje daugėja sergančiųjų gripu

Šiluvoje, kur 1608 m. apsireiškė Švč. Mergelė Marija, kai kurie keliautojai lankėsi pirmą kartą. Šios vietovės trauka stebuklinga, čia kaskart norisi sugrįžti. Pasimelsta bažnyčioje, koplyčioje, mintyse susikaupta prie stebuklingo Dievo Motinos su kūdikiu paveikslo, pagiedota giesmių. Kiekvienas pasijuto stipresnis, dvasiškai turtingesnis, sustojęs toje vietoje, kur popiežius Jonas Paulius II, lydimas kardinolo Vincento Sladkevičiaus, 1993 m. rugsėjo 7 d. meldėsi už Lietuvos žmones. Po to Tytuvėnuose susipažinta su bažnyčios ir vienuolyno ansamblio istorija, stebėtasi čia gyvenusių vienuolių asketiška buitimi ir pamaldumu.

Simboliška Petro ir Pauliaus dienos išvakarėse buvo praverti Šiaulių katedrą, vadinamą šių apaštalų vardais. Stebėtasi maldos namų aukščiu ir baltumu, jų renesansine architektūra, net nuo 1625 m. fasade išlikusiu saulės lakrodžiu. Lyg savotiški piligrimai iš Saulės miesto visi patraukė Kryžių kalno link. Čia ne vienas rado kadaise savo pastatytą ar užkabintą kryželį, ne vienas dabar užkabino. Ypač įdomu buvo išvysti neseniai pastatytą Lietuvai dėkingų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kryžių, perrištą mėlynu kaspinu.

Draugijos keliautojai dėkingi bendrovei „Baldai Jums“ už ekskursijai suteiktą paramą, padėjo išvykti ir adventinio vainiko konkurse laimėta pirmoji vieta, už kurią klebonas dekanas kun. Audrius Mikitiukas nepašykštėjo 100 eurų.

KOMENTARAI