Skarulių Šv. Onos bažnyčioje vykusių atlaidų ir koncerto akimirkos. Algimanto Barzdžiaus nuotr.

Muzikos festivalis prasidėjo gausiomis publikos ovacijomis

Paskutinysis liepos sekmadienis Jonavos rajone tapo svarbia diena šio krašto muzikos mylėtojams.

Pasveikinti Jonavos rajono medikai
Miestą papuoš tautinių ir kalėdinių simbolių derinys
Projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0008 „Jonavos vaikų mokyklos-darželio „Bitutė“ atnaujinimas“

Jonaviečiai ir svečiai, nepabūgę vasaros kaitros, būriavosi prie Skarulių bažnyčios dar gerokai prieš šv. Mišias. Tądien vyko net dvi iškilmingos šventės – tradiciniai Šv. Onos atlaidai ir antrojo tarptautinio Skarulių muzikos festivalio atidarymo renginys.

Šv. Mišias aukojo prieš savaitę į Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapiją perkeltas buvęs ilgametis Jonavos dekanas bei Skarulių parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas. Visus tikinčiuosius sujaudino jo prasmingas pamokslas ir  neblėstantis subtilus humoro jausmas. Giesmes nepriekaištingu grigalinio giedojimo stiliumi atliko Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės ansamblis, sulaukęs gausių aplodismentų ir nuoširdžių padėkos žodžių pasibaigus šv. Mišioms.

Antrojoje renginio dalyje skambėjo visame pasaulyje koncertuojančio, Lietuvoje akordeono renesansą sukėlusio jaunojo menininko Martyno Levickio muzika. Jis atliko ir savo paties sukurtus kūrinius, o juos papildė lietuvių liaudies dainų motyvai bei pasaulio klasikų kurtos visiems žinomos melodijos. Tiek sausakimšoje bažnyčioje, tiek ir lauke ant specialiai pastatytų suoliukų koncerto klausę festivalio dalyviai negailėjo aplodismentų garsiajam muzikantui, muzikuoti pradėjusiam nuo ankstyvos vaikystės – trejų metų. Publika, sužavėta meistriškumo, ilgai plojo atsistojusi. Kun. A. Mikitiuko paprašytas svečias ekspromtu dar pagrojo linksmiausią melodiją.

Skarulių Šv. Onos bažnyčios skliautai buvo pripildyti ne tik muzikos garsų, bet ir pačių šilčiausių emocijų, kurias spinduliavo susirinkusieji.

Koncertui pasibaigus, nuaidėjo Jonavos rajono savivaldybės, skaruliečių bendruomenės sveikinimai. Susirinkusieji dėkojo festivalio organizatoriams už gražią idėją ir jos tąsą, atlikėjams – už suteiktą atgaivą karštą vasaros popietę, rėmėjams bei šv. Mišias aukojusiems kunigams.

Visi atsisveikino iki rugpjūčio 12 dienos, kada numatytas antrasis Skarulių muzikos festivalio renginys. Tuomet šv. Mišiose giedos festivalio meno vadovas Liudas Mikalauskas, po šv. Mišių skambės koncertas „Giesmės iš už Atlanto“ su viešnia iš JAV, operos primadona Nida Grigalavičiūte, o jai akompanuos talentingasis maestro Vytautas Lukočius.

Tradiciškai renginio dieną 11 val. autobusas nuo Šv. apaštalo Jokūbo parapijos nuveš tikinčiuosius į koncerto vietą ir atgal.

Sigita MIKALAUSKIENĖ, VšĮ „Liudo Mikalausko koncertai“ direktorė

KOMENTARAI