Mokymo centre – dviguba šventėJonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius V. Vaicekauskas pažadėjo, kad naujajai vėliavai ras garbingą vietą. D. Kasparavičienės nuotr.

Mokymo centre – dviguba šventė

Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą (buvęs Suaugusiųjų švietimo centras) spalio pradžioje aplankė dviguba šventė. Įstaigai, įvertinus jos veiklą, įteiktas tarptautinis simbolis – Taikos vėliava.

Jonavos rajono pedagogams – seminaras apie pabėgėlių ir migrantų vaikų ugdymą
Grybautojai iš miškų grįžta nusivylę
J. Miščiukaitės vardas gyvas muzikuojančiais vaikais

Kartu iškilmingai pradėti jau devintieji mokslo metai čia įsikūrusiame Trečiojo amžiaus universitete (TAU). Senjorų susidomėjimas renginiu buvo toks didelis, kad salėje, nors ir atnaujintoje bei išplėstoje, pritrūko sėdimų vietų.

Įteikė vėliavą

Šventės pradžioje pristatyta garbi viešnia iš Vilniaus dr. Auksė Narvilienė – Taikos vėliavos komiteto pirmininkė, Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie JTO koordinatorė Lietuvoje.

Ji įteikė Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro (SJMC) direktoriui Vytui Vaicekauskui Taikos vėliavą ir raštą. Jame pažymėta, kad šį garbingą simbolį Taikos vėliavos komitetas įstaigai teikia Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga už aktyvią švietėjišką veiklą, pastangas puoselėti mokslo, meno ir kultūros vertybes.

A. Narvilienė taip pat papasakojo svarbiausius Taikos vėliavos kilmės, istorijos faktus, atskleidė, ką ji reiškia.

Pasak koordinatorės, Taikos vėliava – Pasaulio kultūros dienos simbolis. Tai įsipareigojimas saugoti meno, mokslo ir kultūros vertybes, o kartu ir ginti taiką. Jos simboliu buvo pasirinktas rubino spalvos žiedas, juosiantis tris tos pačios spalvos skritulius baltame fone. Vėliavos simbolika jungia aukščiausias vertybes – religiją, meną ir mokslą kultūros žiede. Yra ir kitokių šios simbolikos aiškinimų.

Buvo parodytas ir trumpas filmas šia tema, o viešnia jį pakomentavo.

SJMC direktorius V. Vaicekauskas padėkojo daktarei už gražią dovaną, pažadėjo, kad ras naujajai vėliavai garbingą vietą kitų vėliavų puokštėje. „Džiaugiuosi, kad mes esame matomi, mus pastebėjo“, – sakė jis.

Skambėjo švietimo darbuotojų ansamblio „Rezginėlė“ dainos

Centre – pokyčiai

V. Vaicekauskas, vadovaujantis ir Trečiojo amžiaus universitetui, sudėliojo keletą akcentų iš jo istorijos, išvardijo svarbiausius pokyčius, įvykusius pastaruoju metu.

Pasikeitė jo vadovaujamos mokymo įstaigos pavadinimas ir iškaba, atsirado naujų funkcijų. Dabar čia mokosi ir jaunimas.

O devintieji TAU mokslo metai atidaryti suremontuotoje, atnaujintoje SJMC salėje, už ką direktorius įstaigos ir senjorų vardu padėkojo rajono merui Eugenijui Sabučiui, ištesėjusiam pernai duotą pažadą, ir rajonoTarybai.

Vadovas taip pat pasidžiaugė, kad Savivaldybės dėka gali šiek tiek atsilyginti būriui visuomeniniais pagrindais senjorų universitete dirbančių dėstytojų. Jiems surengtos kelios išvykos ne tik po Lietuvą.

Kaip ir praėjusiais mokslo metais, šįmet TAU veiks šeši fakultetai: Dvasinio ugdymo, Kompiuterinio raštingumo, Krašto pažinimo, Menų, Sveikos gyvensenos ir Užsienio kalbų. Jei atsiras įdomių idėjų, neatsisakoma įsteigti ir ką nors naujo.

Smagias melodijas dovanojo liaudiška kapela „Lankesa“

Sveikino ir linkėjo

Sveikinimų, linkėjimų, gėlių ar simbolinių dovanėlių TAU vadovams ir kolektyvui, garbiems studentams negailėjo gausūs svečiai ir partneriai.

Meras E. Sabutis sakė, kad atėjęs į šventę buvo šokiruotas. Atrodo, salė ir vėl per maža, kai kuriems tenka stovėti. Pasak rajono vadovo, didžiausias pokyčių variklis yra SJMC direktorius, inicijavęs salės remontą. „Tai, ką šiandien matau, džiugina akį“, – patikino jis. O TAU kolektyvui ir senjorams palinkėjo paprastų dalykų – tiesiog pajusti bendrystę.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė priminė Harisono Fordo žodžius: „Kol žmogus mokosi, tol jis jaunas“.  Ji pasidžiaugė, matydama daug smalsių, aktyvių žmonių, o dėstytojų kolektyvui dovanojo vitaminų ir energijos „bombą“.

Sveikinimo žodžius tarė Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėja Laima Slovikienė, rajono Tarybos narė Birutė Platkauskienė, įstaigų – TAU veiklos partnerių atstovės.

Išsakytas prasmingas mintis dėl jų gausos tenka apibendrinti, atrinkti, mūsų manymu, svarbesnes.

L. Slovikienė, stebėdamasi senjorų aktyvumu, retoriškai klausė: „Gal jus reikėtų vežti į mokyklas ir rodyti kaip gerąjį pavyzdį?“

B. Platkauskienė patikino, kad didžiuojasi, jog mūsų mieste yra toks universitetas. „Čia galite iš naujo atrasti save ir paįvairinti savo kasdienybę“, – sakė ji TAU lankytojams ir palinkėjo išlikti smalsiems, tobulėti.

Visuomenės sveikatos biuro direktorė  Ina Osauskienė ir specialistė Rūta Pugačiauskienė akcentavo, kad šiame universitete  yra Sveikos gyvensenos fakultetas, palinkėjo šia idėja užkrėsti ir kitus bei pakvietė senjorus į nemokamas geros savijautos mankštas. Už sėkmingą bendradarbiavimą direktorė įteikė V. Vaicekauskui padėkos raštą, gėlių ir rudens gėrybių kraitę.

Rajono Socialinių paslaugų centro Socialinių reikalų skyriaus vedėja Giedrė Galiauskaitė įstaigos direktorės vardu apdovanojo padėkos raštais ir gėlėmis savo partnerio – TAU kuratores  Reginą Gudonavičienę ir Ireną Lauciuvienę.

Šventės dalyvių susirinko tiek daug, kad vietų ir erdvesnėje salėje pritrūko

Padėkojo visuomenininkams

Dar kartą kalbėjęs V. Vaicekauskas atskirai padėkojo ilgamečiams TAU dėstytojams, pristatė naujus. Kiekvienas jų šįkart gavo po rožės žiedą iš mero rankų.

Pradėta nuo meno kolektyvų vadovų. Pirmoji pagerbta Danutė Kasparavičienė – ne tik moterų vokalinio ansamblio „Vakarė“ vadovė, bet ir senjorams skirtų renginių organizatorė. Pasveikintas ir Antanas Kirvelevičius, vadovaujantis liaudiškai kapelai „Lankesa“, taip pat švietimo veteranų klubo vadovė Melanija Jaskūnienė.

Vienas po kito į priekį ėjo dėstytojai, daugiausia dirbantys Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre. Kartu su jais prasminga veikla dalijasi ir kitų organizacijų atstovai, atskiri visuomenininkai, tarp jų ir patys senjorai. Iš viso susidaro apie 30 žmonių būrys.

TAU vadovas atskirai padėkojo Menų fakulteto vadovei Ingai Naujokienei, kurios paveikslų triptikas papuošė atnaujintą salę.

Padėkos žodžiai skirti ir TAU kuratorėms, partneriams bei kitiems pagalbininkams.

Širdimi nepaseno

Nė viena Trečiojo amžiaus universiteto šventė nepraeina be meninės dalies.

Ir šįkart skambėjo ansamblio „Vakarė“ atliekamos lyrinės dainos, tarp jų – „Prašymas“ Stasės Bilienės žodžiais, virtusi universiteto himnu. „Dar ne metas, jaučiu, pailsėti“, – kartu su dainininkėmis traukė visa salė.

Jauniausias mėgėjų kolektyvas – švietimo veteranų klubo ansamblis „Rezginėlė“ (muzikos vadovė Janina Lukoševičienė) jau įrodė, kad sugeba ir eiliuotu žodžiu kreiptis, ir dainą užtraukti, ir pašokti.

Ten, kur reikia geros nuotaikos, trankios polkutės, atvyksta liaudiška kapela „Lankesa“. „Depresiją gydome be vaistų“, – sakė jos dalyvė. Šio kolektyvo muzikantai ir dainininkai pasitiko besirenkančius į šventę ir juos išlydėjo smagiomis melodijomis.

Daug plojimų sulaukė ir ne pirmą kartą TAU šventėse dalyvaujantys svečiai – Jonavos kultūros centro instrumentinė grupė „Rapsodija“, vadovaujama Edvardo Ratauto.

Galiausiai senjorai išsiskirstė į klases susitikti su dėstytojais. Kaip jau tapo įprasta sakyti TAU mokslo metų atidarymo proga: „Sveiki sugrįžę namo!“

KOMENTARAI