Moksleivių maitintojų vardą menkina virėjos?

Moksleivių maitintojų vardą menkina virėjos?

Praėjusiame rajono Tarybos posėdyje skelbta, kad, maitinimo konkursą ugdymo įstaigose laimėjus VšĮ „Kretingos maistas“, dvejus metus vykę tyrimai parodė, jog maisto kokybė neretai neatitinka jam keliamų kaloringumo kriterijų, nustatytų higienos normose. 2015-aisiais nukrypimai nustatyti 8-iose, pernai – jau 9-iose įstaigose. Kokių veiksmų imasi maitinimo paslaugas teikianti bendrovė „Kretingos maistas“ situacijai gerinti?

Viešniai iš Amerikos plojo pilna Skarulių bažnyčia
Dalyvauk skaitymo skatinimo akcijoje „Lietuva skaito!“
Šaulius vienija patriotizmu plakančios širdys

Svarbu užtikrinti kokybę

Ir po vienų, ir po kitų tyrimų Savivaldybės administracija paprašė VšĮ „Kretingos maistas“ pasiaiškinti dėl neigiamų išvadų. Tačiau, pasak Tarybos nario Kęstučio Macionio, rašydama jau antrą pasiaiškinimą, įmonė nesivargino parodyti bent kokias pastangas situacijai gerinti ir padėčiai iš esmės taisyti.

Praėjusį mėnesį vykusio Tarybos posėdžio metu K. Macionis ragino administraciją būti kur kas ryžtingesnę, panašias neigiamas išvadas laikyti šiurkščiu sutarties pažeidimu ir, pasikartojus panašiems atvejams, nutraukti sutartį pirkėjo iniciatyva.

„Visiškai nesvarbu, kas laimės konkursą, svarbu, kad mes, kaip perkančioji šalis, užtikrintume tiekiamo maisto kokybę“, – teigė jis.

Posėdis-diskusija

Praėjusią savaitę rajono Savivaldybėje buvo tartasi, kokių imtis veiksmų, kad moksleiviai valgytų kokybišką, sveiką ir skanų maistą. Šia tema posėdį-diskusiją organizavo Tarybos Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Birutė Platkauskienė, Savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas ir jo pavaduotoja Vijolė Šadauskienė, dalyvavo atsakingų institucijų – Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Jonavos ligoninės, Jonavos visuomenės sveikatos biuro, Savivaldybės skyrių – atstovai.

Šio susitikimo metu diskutuota apie maisto produktų laboratorinius  tyrimus Jonavos švietimo įstaigose. Diskusijoje dalyvavusios Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos sveikatos mokymo specialistės Janinos Budrienės teigimu, patikrinimų metu paaiškėjo, kad mokyklų valgyklose kartais savavališkai keičiamas meniu, o patiekalai, skirti vaikų nemokamam maitinimui, ypač sriubos, neatitinka keliamų reikalavimų. Iš 17 tikrintų mokyklų daugiau negu pusėje įstaigų rasta pažeidimų: mažas kaloringumas, energinio efektyvumo neatitikimas.

Nesąžiningos virėjos? 

Kalbėdama apie nemokamą mokinių maitinimą, J. Budrienė akcentavo, jog susidaro įspūdis, kad mokyklose gaminamas maistas iš to, kas lieka, o virėjos net nežino, kas yra maisto energinis efektyvumas. Ji svarstė – ar čia žaliavų trūkumas, ar virėjos nesąžiningos?

„Mokyklų valgyklose labai savivaliaujama. Kai klausi virėjų, kodėl pakeistas meniu, jos nustemba: o kas čia tokio? Tai daug ką pasako. Pavyzdžiui, Jonavos pradinėje mokykloje nėra patiekiama sriuba – ją pradinių klasių mokinukai turi patys sau įsipilti iš didelio indo. Mes žinome, kad vaikai sriubos dažniausiai nemėgsta, todėl patys jos visiškai nesipila. Bet toks yra mokyklos direktorės įsakymas“, – informavo J. Budrienė.

Mokyklų valgyklų darbuotojų sąžiningumo klausimą kėlė ir Visuomenės sveikatos biuro direktorė Ina Osauskienė. Jos teigimu, šios įstaigos specialistai mokyklose maistą tikrina pagal grafiką, kurį puikiai žino ir valgyklos darbuotojos. Atvykusios specialistės randa pagal visus reikalavimus padengtus stalus.

„Kartais pasitaikydavo atvejų, kad virėjos nesilaikydavo reikalavimų, pavyzdžiui, dėl laiku nenupirktų produktų. Žinoma, nemaža problema, kad biure dirba nedaug darbuotojų, tad kiekvieną dieną patikrinti valgiaraščių nėra galimybių“, – teigė ji.

Kritika direktoriams

Kritikos sulaukė ugdymo įstaigų vadovai. V. Majausko įsitikinimu, labiausiai trūksta vidinės kontrolės: ugdymo įstaigos vadovas privalo ne prašyti, o pareikalauti, kad būtų tiekiamas kokybiškas maistas, reiklesni privalo būti ir Visuomenės sveikatos biuro specialistai.

„Kartu su Jonavos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba organizuosime neplaninius patikrinimus, esant trūkumams, taikysime sankcijas tiekėjams“, – pabrėžė administracijos vadovas.

Išklausius nuomones bei pasiūlymus, nutarta ugdymo įstaigose stiprinti vidaus kontrolę, įvardijant atsakingus asmenis, kartą per pusmetį Jonavos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuos Savivaldybės administraciją apie atliktų patikrinimų rezultatus, o kartą per metus informaciją pateiks rajono Tarybos nariams.

Tėvų pasipiktinimai

Vaikų prastas maitinimas sukėlė diskusiją ir socialinėje erdvėje. Dėl „Kretingos maisto“ nekokybiškų patiekalų mokyklose įtarimai žeriami valgyklų virėjoms, ypač didelis pasipiktinimas nukreiptas į Jonavos pradinės mokyklos valgyklos darbuotojas.

„Mano vaikas dažnai skundžiasi, kad yra apgaudinėjamas, yra nusukama grąža. Jeigu jis mėgina suskaičiuoti grąžą, sulaukia iš virėjų piktų komentarų. Dėl maisto kokybės nederėtų kaltinti vien įmonės „Kretingos maistas“, nes produktai pristatomi kokybiški. Juk ir kitas mokyklas maitina ta pati VšĮ, bet ten tokių nusiskundimų negirdėti“, – skundėsi viena mama.

Kita jonavietė antrino, kad jos dukra nevalgydavo šios mokyklos valgykloje, nes maistas buvo neskanus. „Kartą grįžusi skundėsi, kad virėjos vėplomis kelias mergaites išvadino, nes jos suskaičiuoti grąžos nemokėjo. Baisi ten padėtis. Dabar mokosi kitoje įstaigoje – nusiskundimų nebėra“, – teigė ji.

„Valgykloje yra skundų knyga. Tėvų komitetas ir direktorė prašo nepatingėti tėvelių apsilankyti valgykloje, įrašyti visus nusiskundimus. Tik tada bus galima imtis priemonių. Kol nėra oficialių nusiskundimų, tol situacija iš šono atrodo gera. Valgykla ir virėjos nėra mokyklos darbuotojos, jos dirba samdytai įmonei, tad visa neigiama ir teigiama informacija apie jų darbą bei klientų pastabos (šiuo atveju mokinių tėvų) turėtų atsispindėti knygoje. Kol nėra rašytinių nusiskundimų, tol direktorės rankos kažką keisti yra surištos. Taip pat norėčiau paraginti tėvelius net ir paragauti mokyklos valgyklos maisto“, – rašoma socialinėje erdvėje kilusioje diskusijoje.

Atstovai lankėsi Jonavoje

Reaguodami į susiklosčiusią situaciją, Jonavos ugdymo įstaigose lankėsi VšĮ „Kretingos maistas“ atstovai. Jų vizitas į mūsų miestą neatsitiktinis. Mat Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba, Jonavos sveikatos biuras, Jonavos pradinė mokykla ir „Kretingos maistas“ gavo Jonavos pradinės mokyklos mokinės tėvų skundą, kuriame teigiama, kad minėtos ugdymo įstaigos virėjos galimai nesąžiningai skaičiuoja grąžą, o vaikams bandant suskaičiuoti grąžą prie jų, valgyklos darbuotojos mokinį ima įžeidinėti.

Tėvų skunde išsakomas nepasitenkinimas elektroninėje erdvėje ir mokykloje nurodomomis skirtingomis patiekalų kainomis. Kaip vietinei rajono televizijai teigė bendrovės „Kretingos maistas“ vykdančioji direktorė Živilė Knabikienė, elektroninėje erdvėje, pasak tėvų, nurodoma kita kaina nei yra skelbiama mokyklos valgiaraštyje. Taip pat skunde akcentuota, kad mokykloje dažnai neveikia elektroninė sistema, kurios dėka vaikai gali patogiai susimokėti elektroniniu mokinio pažymėjimu ar išmaniąja apyranke.

„Šiuo metu jau vykdomas vidinis procesas. Atsakingas valgyklos darbuotojas turės prisiimti atsakomybę“, – sakė Ž. Knabikienė. Vėliau paaiškėjo, kad atsakinga darbuotoja, t. y. Jonavos pradinės mokyklos valgyklos virėja, bus atleista iš darbo.

Bendrovės atstovai dėkojo tėvams, pranešusiems apie nepatenkinamą situaciją ir prašė, ateityje kilus nesusipratimams, kreiptis į maitinimo įmonės atstovus. Pabrėžta, kad nė vienoje mokykloje, išskyrus Jonavos pradinę mokyklą, tokių nusiskundimų nebuvo.

Meniu keisti negalima

VšĮ „Kretingos maistas“ atstovai primena visų mokyklų vaikų tėvams, kad virėjos savo nuožiūra valgiaraščio keisti negali. „Valgių sąrašo parengimas ir sudarymas –  didelis ir ilgas procesas. Pirmiausiai jį suplanuoja mūsų mitybos skyriaus darbuotojai. Tuomet meniu perduodamas mokyklų direktoriams, kurie kartu su visa bendruomene ar mokyklos taryba analizuoja, pasižiūri, ar viskas tinka. Pagaliau suderintas grąžinamas į mūsų bendrovės mitybos skyrių. Tada persiunčiamas Veterinarijos ir maisto tarnybai. Tik gavus leidimą iš jos, valgiaraštis patenka į mokyklos valgyklas. Taisyti meniu ir patiekalų kainas valgyklos darbuotojams griežtai draudžiama“, – akcentavo direktorė.

Valgių sąrašas turi būti pakabintas matomoje vietoje su atsakingų asmenų antspaudais ir parašais. Be to, mokykloje skelbiamas meniu privalo atitikti ir internetinėje erdvėje esantį valgiaraštį.

KOMENTARAI