Mišrus choras „Žemyna“ nuolat kviečia naujus narius

Mišrus choras „Žemyna“ nuolat kviečia naujus narius

Mišrus choras „Žemyna“ nuolat kviečia naujus narius, turinčius dainavimo patirtį, užaugusius su muzika, ar atradusius ją vėliau. Tęskite savo meilę muzikai kartu su mumis!

Apdovanoti G. Kanovičiaus premijos konkurso dalyviai
Šmaikštuoliui – pirmoji vieta
Viešniai iš Amerikos plojo pilna Skarulių bažnyčia

Pirmas mėnuo be įsipareigojimų! Galima lankyti repeticijas, įvertinti, ar patinka, ar užkabina, ar norėtųsi dainuoti toliau, o po mėnesio apsispręsti.

Choro vad. Violeta Michelkevičienė
el.p. euvioleta@gmail.com
mob.tel. +370 636 06037

KOMENTARAI