Mero veiklos ataskaita sulaukė daugiausiai dėmesioPo mero veiklos ataskaitos, į klausimus teko atsakyti ir jo pavaduotojui E. Andrejevui (kairėje). Kęstučio Putelio nuotr.

Mero veiklos ataskaita sulaukė daugiausiai dėmesio

Šį trečiadienį įvykęs rajono Savivaldybės tarybos posėdis buvo gana „taikus“. Rimtesnių nuomonių skirtumų iškilo tik dėl kelių sprendimų projektų. Bene svarbiausias jų – rajono Savivaldybės mero Eugenijaus Sabučio 2017 metų veiklos ataskaita. Jis atsiskaitė už visos Tarybos darbą.

12-oje ugdymo įstaigų – narkotinių medžiagų pėdsakai
Konteinerius nori matyti tik prie kaimynų
Pirmasis paramos fondo labdaros vakaras – sėkmingas

Opozicijos atstovas Remigijus Osauskas ataskaitos svarstymo metu pateikė klausimą mero pavaduotojui Erlandui Andrejevui, kuruojančiam verslą: „Kas praėjusiais metais jonaviečiams, norintiems pradėti ar plėsti verslą, teikė nemokamas konsultacijas?“

Atsakyta, kad jie dažniausia kreipėsi į Savivaldybę. Be to, buvo paskelbtas konkursas, ir Savivaldybės interneto svetainėje viešai informuojama, kas gali konsultuoti.

Pasisakydamas šia tema, R. Osauskas sakė ne veltui užklausęs dėl verslo konsultacijų ir investicijų, nes šita dalis mero ataskaitoje, jo nuomone, yra viena silpniausių. Joje daugiausia išvardyti Savivaldybės atliekami remonto darbai, gaunant Europos Sąjungos paramą. O naujiems investuotojams, kurie 2017 m. rajone kūrė darbo vietas, dėmesio neskiriama.

Kalbėtojas priminė, kad beveik prieš metus, tvirtinant mero pavaduotojo kandidatūrą, buvo akcentuojamas didesnis dėmesys verslui, įvairių paramos formų galimybės, o dabar E. Andrejevas net negali atsakyti, kas konsultavo verslininkus. R. Osauską nustebino, kad pernai, pasirodo, tai darė UAB „Skaitlė“, įsikūrusi Kauno gatvėje, kuriai Savivaldybė skyrė lėšas. Kiek jam tekę bendrauti su smulkiaisiais verslininkais, apie šios bendrovės konsultacijas niekas nėra girdėjęs.

Dar viena jo išsakyta pastaba – kad mero trūko susitikimuose su gyventojais, ypač ten, kur jiems iškildavo problemų. Pateikta ir pavyzdžių.

Trečias dalykas, kuris užkliuvo Tarybos nariui – dvigubi Savivaldybės standartai. Mat vieno renginio metu prie Sporto arenos buvo pastatyti nesuderinti išorinės reklamos stendai su Savivaldybės atributika, o panašiai padaręs amatininkas gautų baudą ar įspėjimą.

„Negaliu balsuoti prieš ataskaitą, nes padaryta ir gerų darbų, bet, gerbdamas ir kitų rajono žmonių nuomonę, negaliu jai pritarti“, – užbaigė R. Osauskas.

Savo pastebėjimais pasidalijo opozicijos atstovai. Kęstučio Putelio nuotr.

Pasak Alfonso Meškausko, meras dirbo neblogai, bet visą laiką yra ką gerinti. Jis patikino, kad rajono gyventojų lūkesčiai iš esmės nenuvilti, kadangi koalicijos programa vykdoma sėkmingai. Socialdemokratas pripažino, kad dėl verslo „pas mus yra nearti dirvonai“, ir pateikė keletą savo pamąstymų šia tema.

Dėl minėtos bendrovės konsultacijų jis pritarė R. Osauskui – jos nebuvo efektyvios, prieinamos ir viešai paskelbtos.

E. Andrejevas, irgi dėl konsultacijų, replikavo: „Kas ieško, tas randa. O kas nesugeba rasti, tam, dovanokit, nepabelsi, kur nereikia“. Pasak jo, 2017 metais verslas gavo apie 600 valandų konsultacijų.

21 Tarybos nariui balsavus „už“ ir vienam susilaikius, mero ataskaitai pritarta.

Antruoju darbotvarkės punktu priimtas dar vienas reikšmingas sprendimas – iš dalies pakeista Savivaldybės administracijos struktūra, joje nebelieka Vaiko teisių apsaugos skyriaus (ši funkcija nuo liepos 1 d. pereis valstybei) ir įkurtas Duomenų apsaugos skyrius. Neatsižvelgta į pasiūlymus klausimą svarstyti vėliau, kai bus daugiau informacijos. Nebalsuota ir už žodinį Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymą tokio skyriaus nekurti, nes daugumą surinko iš anksto parengtas projektas – už jį balsavo 17 Tarybos narių, 5 susilaikė. Dėl naujojo skyriaus darbuotojų skaičiaus dar neapsispręsta.

KOMENTARAI