Makštavos gyventojai skambina pavojaus varpaisKeldami rankas gyventojai išreiškė savo poziciją. Danutės Kasparavičienės nuotr.

Makštavos gyventojai skambina pavojaus varpais

Prieš kelias dienas Upninkų seniūnijoje buvo pristatytas uždarosios akcinės bendrovės „Zujų paukštynas“ planuojamo paukščių komplekso įsteigimo Makštavos kaime poveikio aplinkai vertinimas (PAV), kurį parengė UAB „Ekosistema“. Susitikimas parodė – gyventojai nelinkę sutikti, kad Jonavos rajone pradėtų veikti dar viena gyva tiksinti bomba.

Liberalų sąjūdžio Jonavos skyrius išsirinko naują pirmininkę
Eismo ribojimai Kovo 11 d. Jonavoje
„Beržų komplekse“patvirtintas kiaulių maro židinys

Nedraugiškas sutikimas

Jonavos krašto žmonės galbūt ir nežino, kad „Vičiūnų“ grupei priklausantis „Zujų paukštynas“ rytinėje Makštavos kaimo dalyje planuoja pastatyti didelį paukštidžių kompleksą, kuriame numatyta auginti vištaites. Į statybas per penkerius metus ketinama investuoti apie 15 mln. eurų. Iki Makštavos gyvenamųjų namų atstumas siekia 445 metrus.

Maždaug 7–8 ha plote, nuo Jonavos nutolusiame per 7 km, iškils 12 paukštidžių, kuriose bus 900 tūkst. vietų. Kiekvienoje fermoje tilps apie 75 tūkst. paukščių. Makštavos komplekse vištaitės augs iki 20 savaičių, o paskui bus išvežamos į Vievio, Vilkyčių, kitas  fermas.

Paviešinti poveikio aplinkai vertinimo aktą į Upninkus atvyko UAB „Ekosistema“ direktorius Marius Šileika, vertinimą rengusi tos pačios įmonės darbuotoja Simona Kupšienė ir „Vičiūnų grupės“ atstovas Andrejus Burlakovas.

Atvykusieji, matyt, nesitikėję gyventojų pasipriešinimo, pačioje susirinkimo pradžioje susidūrė su prieš statybas  nusiteikusiais žmonėmis – šie nesutiko, kad susirinkimui pirmininkautų A. Burlakovas, ir pasiūlė sueigą vesti Upninkų seniūnei Lolitai Nekrošienei. Sekretore išrinkta S. Kupšienė. Kad nekiltų chaosas, gyventojai buvo paprašyti pateikiant klausimus pasisakyti pavardę, nes kiekvieno nuomonė turėjo būti užfiksuojama protokole.

Teigiamas vaizdas 

M. Šileika atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į būsimo komplekso ateitį, itin akcentuodamas jo teigiamas puses.

Pranešėjo teigimu, Makštavos k. paukštynui iškelti itin aukšti reikalavimai, todėl fermose ir visoje aplinkoje būsią švaru ir tvarkinga. „Reikia atskirti du dalykus. Čia ne broileriai, bet viščiukai, išaugantys iki vištaičių. Visa kompleksui priklausanti aukštos higienos teritorija bus aptverta trijų metrų tvora, saugos nuo laukinės faunos, į vidų negalės patekti pašaliniai asmenys. Negana to, teritoriją apjuos dviem eilėmis pasodinti spygliuočių sodinukai. Kadangi viščiukams augti reikalinga aukšta temperatūra, čia bus pastatyta nedidelė biokuro jėgainė. Mėšlidžių šiame komplekse nebus, nes paukščių mėšlas yra didelis deficitas ir labai gera trąša, tad jis iškeliaus į kitų paukštynų valdomas  mėšlides“, – tikino gyventojus PAV vadovas.

Svarbiausia, akcentavo pranešėjas, sanitarinė zona įeina į kompleksui skirto sklypo ribas. Pastačius kompleksą, atsiras 40–60 darbo vietų. „Iš pradžių pradės veikti 4 fermos, paskui jų skaičius didės iki 12. Tad augs ir darbuotojų skaičius, bet čia galės dirbti ne daugiau kaip 60 žmonių“, – darbo neturintiems gyventojams suteikė viltį svečias.

Klausimų lavina

Išklausę S. Kupšienės pranešimo apie tai, kokią įtaką aplinkai gali turėti kompleksas, gyventojai išsakė savo poziciją.

„Kur stovės transportas, į kurį bus renkamas paukščių mėšlas? Ar nuo jo nejausime kvapo?“ – klausė moteris. „Vištaičių narvai bus išdėstyti aukštais, po jais įrengta transformatorinė juosta, ant kurios kris paukščių ekskrementai. Intensyviai paduodant orą ir veikiant vėdinimo sistemai, jie bus džiovinami. Du kartus per savaitę mėšlas bus suvežamas į transporto priemonę, kuri stovės aikštelėje. Kvapų tikrai nesijaus. Čia juk ne broileriai, o vištaitės“, – aiškino „Ekosistemos“ direktorius.

„Beržų komplekse“ kiaulių maras siaučia jau antrą kartą. Garantuoju, kad ateityje  Upninkų kraštas liks be paukščių ir be kiaušinių. Tai neišvengiama“, – piršo mintį ūkininkas iš Šilų. „To neatsitiks, nes labai griežtos sanitarinės sąlygos – ir dezomatai, ir persirengimas, auginsime ne broilerius, o viščiukus. Kelerius metus auginame vištas įvairiose fermose, bet nieko panašaus neatsitiko“, – aiškino pranešėjai.

„O jeigu ištiks paukščių gripas? Kur dėsite gaišenas? Ar kasite po žeme, kaip buvo padaryta su kiaulėmis?“ – kandžiai teiravosi kitas. „Jokiu būdu neužkastume. Vežtume į Rietavą. Žinoma, elgtumės pagal veterinarijos specialistų nurodymus. Tačiau paukščiai su kiaulėmis – nesulyginami dalykai. Kalbėti apie tai – tas pats, kaip lyginti žmogų su skruzdėle“, – pasigirdo atsakymas.

Žmonės samprotavo, kad Upninkų krašte galėtų atsirasti kitų verslų, sakykime, kaimo turizmas. „Kurkite, niekas netrukdo. Sanitarinė apsaugos zona neišeina už komplekso teritorijos ribų, nes nesiekia nustatytų taršos ribinių verčių“, – sakė M. Šileika.

Teiginiai neįtikino

„Jūsų pranešimai labai gražiai skamba, visi procentai iš tikrųjų puikūs. Bet mes tais kvapais esame „maloninami“ nuo 2015 metų, nes vieno ha plote vadinamoje jūsų teritorijoje yra kompostuojamas paukščių mėšlas. Makštavos žmonės neleis meluoti: papūtus pietrytiniam vėjui, negalima atidaryti langų, drabužiai ir užuolaidos bemat ima dvokti. Taigi manęs neįtikinote, kad nesijaus kvapų.  Gal ir vandens kokybė šuliniuose pablogės“, – atvirai kalbėjo Makštavos k. seniūnaitis Antanas Zigmantavičius.

Pasak M. Šileikos, suderinus su Aplinkos apsaugos departamentu, Makštavos kaime yra mėšlo rietuvė. Kadangi šiuo metu toje vietoje „Zujų paukštyno“ valdos turi žemės ūkio paskirtį ir jose auginami grikiai, mėšlu tręšiami laukai. „Pastačius kompleksą, nei rietuvės, nei mėšlidės nebus. Kompleksas turės maždaug 80 m giluminius gręžinius. Šulinių vandeniui fermos jokios įtakos neturės“, – paaiškino atvykusieji.

Visi susirinkusieji išsakė neigiamą poziciją dėl būsimo Makštavos paukštyno ir tikino nesutiksią, kad jų pašonėje atsirastų šimtai tūkstančių paukščių. „Siūlote ne darželį ir ne sanatoriją. Būkime realistai: nebus taip, kaip surašyta. Gal net namus teks parduoti, o kas juos pirks šalia paukštidžių? Dar trys gyventojai pradėjo statytis pastatus. Mes kovosime prieš komplekso statybą Makštavoje“, – teigė visų vardu kalbėjęs seniūnaitis A. Zigmantavičius.

Gyventojai pavėlavo

Praėjusių metų rugpjūčio mėnesį „Ekosistema“ Upninkų seniūnijai atsiuntė informaciją apie parengtą bendrovės Zujų paukštynas planuojamos ūkinės veiklos (Makštavos paukštyno įsteigimas ir eksploatacija) poveikio aplinkai vertinimo programą ir prašė ją pakabinti skelbimų lentoje. Informaciją išspausdino „Naujienų“ (08 12) ir „Lietuvos aido“ (08 13) laikraščiuose, kviesdami gyventojus per 10 dienų rašyti atsiliepimus. Tačiau jokių komentarų ar pasiūlymų negavo.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Valdo Majausko pasirašytame rašte, be kita ko, nurodoma, kad „atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos (900 000 vnt. vištų, didelės mėšlo saugyklos), rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, būtina išsamiai išnagrinėti ir įvertinti galimą riziką iš planuojamo paukštyno bei planuojamų tręšti laukų sklisti nemaloniems kvapams, bloginantiems aplinkos oro juslines savybes“.

A. Zigmantavičius piktinosi, kad „Ekosistema“ informacijai pasirinko atostogų laikotarpį, kai žmonės dažniausiai poilsiauja, negauna spaudos ir nesėdi prie kompiuterių. „Kai pamatėme tuos skelbimus, terminai jau buvo pasibaigę, todėl niekas ir nepateikė savo nuomonės. Stebina tai, kad vienas administracijos vadovas turi teisę nuspręsti – pritarti ar nepritarti PAV programai. Kodėl tokie rimti klausimai nesvarstomi Taryboje, bet sprendžiamąjį žodį taria vienas asmuo? Kodėl su raštais nesupažindintas meras, kiti politikai? Susidaro vaizdas, kad rajono vadovas dirba sau, administracijos direktorius – sau“, – teigė A. Zigmantavičius, neatmesdamas minties, kad gyventojai vis dėlto kreipsis į rajono Savivaldybės tarybą ir reikalaus išnagrinėti šį klausimą papildomai.

Paaiškėjo, kad, vadovaujantis Poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, administracijos direktorius turėjo teisę pasirašyti pritarimo ar nepritarimo raštą.

M. Šileika patikino susirinkusiuosius: „Mes nesirinkome specialių datų. Tiesiog parengtą dokumentą paviešinome, išlaukėme 10 dienų, pasiūlymų iš gyventojų negavome, išsiuntėme informacijas visiems subjektams ir Savivaldybei. Šiandien PAV viešinimas baigiamas“, – kategoriškai atsakė jis.

KOMENTARAI