Lietuvos valstybės jubiliejui – patriotinės dainosPatriotinės dainos konkurse „Dainuoju Lietuvai“ dalyvavo 200 gimnazijos moksleivių. K. Putelio nuor.

Lietuvos valstybės jubiliejui – patriotinės dainos

Jonavos Senamiesčio gimnazijoje surengtas patriotinės dainos konkursas „Dainuoju Lietuvai“ – vienas iš daugelio renginių, skirtų artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Darželyje – lyg tikroje laboratorijoje
Jaunųjų pianisčių talentas įvertintas laureatų diplomais
Vyko tradicinė Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos tikybos viktorina

Priminė praeitį

„Nepriklausomybės atkūrimo proga mes visi turime pasidžiaugti, kad tapome laisvi. Daug tautų kovojo už savo nepriklausomybę. Mes esame visi atsakingi už tą laisvę, kurią turime. Tai kartu ir atsakomybė, ir džiaugsmas“, – kalbėjo renginyje dalyvavusi gimnazijos tarybos ir tėvų komiteto narė Rasa Čaikauskienė.

Senamiesčio gimnazijos direktorė Rita Čiužienė priminė šalies istoriją. „Sąjūdis, Sausio 13-oji, Kovo 11-oji – mūsų ir jūsų tėvų biografijose. Nors atrodytų, kad tai svarbiausias tėvynės darbas, jūs istorijos daugiausiai mokotės iš vadovėlių, o juose, be abejo, yra akcentuoti šie dalykai, bet kažin ar yra akcentuota dvasia. Šio konkurso sumanytojų – istorijos mokytojų – pagrindinė idėja – būtent tokia, kad jūs, tarsi nejučia dainuodami patriotines dainas, skirtas savo tėvynei, ir išsakytumėte tai, kas atrodytų taip natūralu, kas iš tiesų net žodžiais sunkiai nusakoma, bet yra sudėta į dainos posmus“, – teigė mokyklos direktorė.

Ji prisiminė, kad pernai vykusio konkurso repertuare populiariausia daina buvo Ievos Narkutės „Raudoni vakarai“, ne kartą skambėjo Gyčio Paškevičiaus „Mano kraštas“.

„Labai smagu prisiminti ir Vasario 16-ąją, kai mes jai visi ruošiamės. Tada drauge išgyvenome didelį pakilimą, dalyvaudami vieningos ir didingos dainos-himno „Kol kartu“ kūrime“, – prisiminė direktorė. Šia daina mokyklos kolektyvas ir pradėjo konkursą.

Ansamblių grupėje geriausiu pripažintas 2b klasės kolektyvas. Kęstučio Putelio nuotr.

Dideli planai

R. Čiužienės teigimu, nors iškili ir garbinga Lietuvos valstybės atgimimo jubiliejinė data bus minima ateinančiais metais, bet ir dabar gimnazijoje vyksta įvairių pokalbių, diskusijų, konkursų. Šit rugsėjo mėnesį vyksiantys Europos kalbų dienos renginiai įgis artėjančios datos atspalvį ir bus skirti Lietuvos tautos pažinimui. Todėl įvairių sueigų metu bus analizuojama tema „Lietuvių kalba kitų kalbų apsuptyje“. „Su Vladu Liepuoniu apmąstysime ir diskutuosime apie įvairius Lietuvos praeities ir dabarties aspektus. Tikimės, kad tokios analizės ir diskusijos mūsų gimnazistams bus labai naudingos studijų metais, be to, suteiks daugiau žinių apie tautos istoriją“, – sakė R. Čiužienė.

Etnokultūros ir tautos tradicijos atsispindės Techno meno dienose, kurių šūkis – „Lietuvos valstybės šimtmečiui – visos mūzos išvien!“

Pasak gimnazijos pedagogų, į poetinius skaitymus ketinama pakviesti gimnazijos bendruomenės skirtingų kartų poezijos gerbėjus. Žadama rengti lietuviškų filmų vakarus ir t. t.

„Planuojame rašyti virtualią valstybingumo įprasminimo knygą, o parodose, organizuojamose įvairiose gimnazijos erdvėse, sieksime atspindėti įvairius lietuviškumo simbolius, susijusius su mokomaisiais dalykais, popamokine veikla. Istorijos mokytojai planuoja įgyvendinti projektus apie Nepriklausomybės Akto signatarų likimus“, – supažindino gimnazijos direktorė.

R. Čiužienės vadovaujama įstaigos bendruomenė galvoja apie tai, kaip sukurti gimnazijos kieme tvarią erdvinę kompoziciją, kuri įprasmintų ne tik Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, bet ir 20 metų gimnazijos statuso suteikimo vidurinei mokyklai faktą.

Dainų pasirinkimas

Patriotinės dainos konkursas gimnazijoje surengtas jau antrą kartą. Moksleiviams pilietiškumas nesvetimas – skambias, Lietuvai skirtas dainas atliko 200 gimnazistų.

Pasirodymus vertino komisija, kurią sudarė moksleivių, mokytojų ir tėvų atstovai: R. Čaikauskienė, gimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui Saulius Brazauskas, Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja-metodininkė Galina Treščenkina, gimnazijos šokio vyresnioji mokytoja Vilma Širkaitė, gimnazistai Gytis Gudonavičius ir Justinas Rizgelis.

Renginio metu skambėjo penkiolika trijų grupių – vokalistų, ansamblių ir chorų atliekamos labai įvairios dainos – nuo svajingos Gintarės Jautakaitės „Viešpaties lelija“ iki audringos Povilo Meškėlos „Akmenys“.

Susikaupti kvietė Roberto Alfonso Danio ir Fausto Latėno daina „Dar ne vakaras“. Dvi klasės pasirinko G. Paškevičiaus kūrinį „Mano kraštas“. Daug aplodismentų sulaukė klasių chorų pasirodymai –  moksleiviai žavėjo ne tik dainų atlikimu, bet ir teatralizuotu pasirodymu. Gausiausi kolektyvai dainavo Marijono Mikutavičiaus dainas „3 milijonai“, „Aš tikrai myliu Lietuvą“, o 1b klasė pristatė savo sukurtą dainą „Mylima ir artima“.

Paskatinti dainininkai

Padėkos raštais ir smulkiomis dovanėlėmis apdovanoti visi dalyviai. Vis dėlto konkursas prarastų savitumą, jei nebūtų paskelbti nugalėtojai. Šiais metais vokalistų kategorijoje juo tapo 2d klasės moksleivė Reda Venskauskaitė, emocingai atlikusi dainą „Dar ne vakaras“. Ansamblių grupėje geriausiu pripažintas 2b klasės ansamblis, atlikęs Rimos Girskytės-Berlovienės ir Janinos Degutytės dainą „Rudens naktis sustojo“. Dainingiausiu gimnazijos choru pripažintas 2c klasės kolektyvas, kurio lūpomis suskambo Deivido Norvilo daina „Tu karys“.

Renginio metu įteiktos padėkos ir šio konkurso organizatorėms, istorijos mokytojoms Genei Vajauskienei ir Laimai Statkevičienei bei pedagogams, padėjusiems mokiniams pasiruošti renginiui – muzikos mokytojams Audrai Noreikaitei ir Valdui Antanavičiui.

Komisija tikisi, kad ir kitais metais patriotinės dainos konkursas bus stiprus ir pilnas atradimų. „Tikrai tikiu, kad nė viena daina salės žiūrovų nepaliko abejingų. Kiek dainų, tiek ir išgyventų jausmų. Šiandien nuskambėjo muzikos garsų paletė“, – džiaugėsi komisijos narė G. Treščenkina.

Ypatingos spalvos

Kitais metais pasitikdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį gimnazistai tęs susiformavusią patriotinės dainos konkursą, papildydami jį naujomis, dar negirdėtomis dainomis.

Tad Senamiesčio gimnazijos auklėtinių, jų tėvelių ir pedagogų 2017–2018 mokslo metais laukia dideli kūrybiniai planai, kuriuos visiems norėtųsi įgyvendinti.

„Kartais aplinkybės susiklosto kitaip, nei numatyta. Bet tvirtai tikiu, kad ateinančiais mokslo metais ambicingas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio įprasminimo planas gimnazijos veiklai turėtų suteikti ypatingų spalvų paletę“, – samprotavo R. Čiužienė.

KOMENTARAI