Lietuvos laisvės vėjų gaudyklės „Pakalnutės“ darželyje„Pakalnutės“ vaikų lopšelio-darželio lankytojai išradingai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Lietuvos laisvės vėjų gaudyklės „Pakalnutės“ darželyje

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius.

Miesto apžiūra: nuo apleistų privačių statinių iki ,,blogų” darbų rangovų
Etnokultūrinė paroda – vienas iš būdų labiau pažinti pabėgėlius
Gimnazistų dainose – patriotinė dvasia

Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį.

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Pakalnutė“ Vasario 16-ąją paminėjo akcija „Lietuvos laisvės vėjų gaudyklės“ (organizatorė – šių eilučių autorė). Gaudykles gamino ir papuošė įstaigos erdves darželio ugdytiniai su tėveliais.

 1 „Meškučių“ ir 7 „Obuoliukų“ grupių priešmokyklinio ugdymo mokytojos Lolita Vaškelienė ir Jolanta Zvicevičienė  organizavo ir vedė viktoriną „Gimtinė – tai mes“.

Kitose grupėse taip pat vyko šventiniai rytmečiai, vaikai dainavo, šoko ir minėjo mūsų Tėvynės 101-ąjį gimtadienį.

Ieva NIKITINIENĖ,  vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja

KOMENTARAI