Kūrėjo lobis – talentaiA. Šlepiką (kairėje) kalbino Ramūnas Čičelis. Reginos Lukoševičienės nuotr.

Kūrėjo lobis – talentai

Jonavos r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje neseniai Knygos klubo lankytojai susitiko su iš Vilniaus atvykusiu poetu, prozininku, dramaturgu, scenaristu, režisieriumi ir net aktoriumi Alvydu Šlepiku. Įdomu buvo su svečiu bendrauti aktualiomis istorijos, kultūros temomis.

A. Kulvietis šlovę pelnė tikėjimu ir darbu
Moksleivių idėja užkariauja keliautojų širdis
Muzikavo žilabarzdžiai klasės draugai

Prieš keletą metų skaitytojų susidomėjimo sulaukė jo romanas „Mano vardas Marytė“, tapęs skaitomiausia knyga. Nominaciją nulėmė ne keistokas pavadinimas ar originalus pasakojimas, o įdomi, iki šiol mūsų literatūroje negvildenta „vilko vaikų“ tema, tapusi, panašiai kaip ir holokaustas, visuomenine aktualija. Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvą užplūdo šimtai vaikų, kuriuos Rytprūsiuose gyvenančios motinos, girdėjusios apie „už upės“ geresnį gyvenimą, siuntė į mūsų kraštus, kad šie, neretai net be tėvų, nepražūtų iš bado. Šiandien rašytojui pavyko surasti ne vieną „vilko vaiką“, išklausyti jo pasakojimų ir įpinti jį į sumanytą literatūrinį siužetą.

Dalį susitikimo paskyręs „vilko vaikų“ temai, rašytojas paskaitė novelę iš savo jau į kitas kalbas verčiamo rinkinio „Lietaus dievas ir kiti“, atsakė į klubo lankytojų klausimus.

Įdomu buvo išgirsti, kaip viename asmenyje sutelpa tiek daug talentų – nuo poezijos iki kino scenarijų, kaip tie talentai neišbalansuoja kūrėjo, tapdami kasdienybės rutina, paprasčiausiu „duoneliavimu“. „Kiekvienas literatūros kūrinys privalo turėti kad ir mažytę paslaptį. Kitaip tai bus paprasčiausia žurnalistika“, – kalbėjo apie talentų suderinamumą ir vaizduotės bei asmeninės patirties santykį svečias.

KOMENTARAI