Kodėl šaukiami rezervo kariai?

Kodėl šaukiami rezervo kariai?

„Iki kelių metų šaukia į kariuomenę rezervistus, kurie jau atitarnavo? Išvis kam to reikia? Žmonės turi šeimas, vaikus, darbus, o čia – tik laiko gaišinimas. Negi trūksta netarnavusių ir dar savo atžalų neturinčių jaunuolių? – teiraujasi jonavietis Raimondas B.

Medžiams išpjauti neužtenka vien gyventojų noro
Kas padės neįgaliesiems įveikti barikadas?
Diskutuokime dėl Baldų klubo (erdvės) ateities

KAM Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento Visuomenės informavimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Vaitkevičiūtė:

„Parengtasis kariuomenės personalo rezervas – tai karo prievolininkai, įgiję pagrindinį karinį parengtumą Lietuvos kariuomenėje arba turintys jam prilygintą, pagal Lietuvos kariuomenės vado nustatytų  kariui būtinų žinių ir gebėjimų standartus. Karo prievolininkai atrenkami ir skiriami atlikti tarnybą parengtojo rezervo kariniuose vienetuose iki jiems sukaks 60 metų.

Kviečiant parengtąjį kariuomenės rezervą į mokymus siekiama atnaujinti jų įgytus karinius įgūdžius. Taip pat Lietuvos kariuomenėje nuolatos atnaujinama bei įsigyjama naujos karinės technikos, ginkluotės ir ekipuotės. Be to, karo prievolė yra ir viena iš kiekvieno Lietuvos piliečio pareigų  greta konstitucinių piliečių teisių.

Rezervo karių mokymai trunka nuo 20 iki 30 dienų per penkerius metus. Visos piniginės išlaidos ir atlyginimas karo prievolininkams yra mokami LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

Atrinktiems parengtojo rezervo kariams, siunčiami šaukimo nurodymai atvykti į Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį. Čia atitinkantys reikalavimus bei patikrinti karo medicinos ekspertizės komisijos asmenys būna paskirti į pratybas ir mokymus kariniuose vienetuose.

Kiekvienu atveju šaukiant į parengtojo rezervo mokymus karo prievolininkų gyvenimiškos aplinkybės yra svarstomos individualiai, ypač kreipiamas dėmesys į šeimynines aplinkybes, vaikų priežiūrą, žmonos užimtumą ir pan. Tačiau karo prievolininkui būtina pateikti šeimyninę padėtį ir aplinkybes nurodančius dokumentus. Pateikus reikalingus dokumentus karo prievolininkui tarnyba atidedama, jis nėra šaukiamas.

Atliekant atranką į pareigas parengtojo rezervo kariniuose vienetuose, tarnyba rezerve atidedama Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3–14 punktuose nurodytiems karo prievolininkams.

Karo prievolės įstatymo 15 str. 1 d. 14 p. numatyta, jog krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka tarnyba rezerve atidedama, jeigu atliekantiems ją karo prievolininkams būtų padaryta neproporcingai didelė žala jų asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas tarnybą atliktų kitu metu, pvz. karo prievolininko šeimoje auga 2 ar daugiau vaikų iki 14 metų (įskaitytinai) ir atliekant  tarnybą nebus kam patikėti jų priežiūros (tinkamai pasirūpinti jų priežiūra).

Karo prievolininkas turi pateikti Regioniniam karo prievolės ir komplektavimo skyriui ar poskyriui prašymą atidėti tarnybą, pateikdamas jo prašymą visus pagrindžiančius dokumentus dėl ko tarnyba jam turėtų būti atidėta. Jeigu karo prievolininkas nepateikia prašymo dėl tarnybos atidėjimo, vykdomos jo šaukimo į parengtojo rezervo karių mokymus procedūros.

Daugiau informacijos apie parengtojo rezervo šaukimą, pratybas ir mokymus: http://www.karys.lt/tarnybos-b%C5%ABdai/parengtojo-rezervo-pratybos-ir-mokymai.html

Klausk, kas Tau rūpi

Kiekvienas žmogus, turintis Jonavos rajono merui, Savivaldybės administracijai ar jai pavaldžioms įmonėms klausimų ar pasiūlymų, gali kreiptis į redakciją el. paštu: naujienos4@gmail.com, parašyti laišką (Žeimių g. 15, II a., Jonava) arba skambinti telefonu: 8 630 05 137.

„Naujienos“ susisieks su valdžios atstovais ir Jums rūpimas problemas stengsis išnagrinėti. Drąsiai skambinkite, rašykite – klauskite, dalykitės savo mintimis.

 

KOMENTARAI