Katalikiško jaunimo centro „Vartai“ vasaraProjektų dalyviai stiprina krikščionišką požiūrį į bendruomeniškumą ir moralines vertybes. KJC nuotr.

Katalikiško jaunimo centro „Vartai“ vasara

Jonavos Šv. Jokūbo parapijos katalikiškas jaunimo centras „Vartai“ šią vasarą kvietė vaikus ir jaunuolius ne vienai prasmingai veiklai. Projektais „Restart“ ir „Atrask. Suprask. Išsaugok“ siekiama stiprinti jaunų žmonių krikščionišką požiūrį į bendruomeniškumą, skirtingų kartų bendravimą, žmogaus asmens vertę, ugdant pašaukimą gyventi ir būti žmogumi – atsakingą požiūrį į meilę, lytiškumą, santuoką, karjerą, ateitį, savanorystę.

Sakurų žaismėje – persirėžimo pavojai
Kaip išlaikyti žmogiškumą
Savivaldybės Socialinės paramos skyrius apie vaiko išmoką – į ką atkreipti dėmesį?

ResTart – tai žinutė jaunam žmogui, kad galima kitaip spręsti gyvenime pasitaikančias problemas. Tai galimybė „perkrauti“ esamą situaciją – iškilus konfliktams, rasti tinkamą sprendimo būdą, įsivardyti gyvenimo prioritetus, išugdyti atjautą ir pagalbą kitam,  kviesti saviraiškai ir kūrybai – kaip gyvenimo prasmės ir motyvacijos siekiamybei. Įvairiomis tradicinėmis ir naujomis veiklomis raginame jaunus žmones gilintis į svarbiausius bendruomenės (kaip piliečio/jaunimo organizacijos atstovo/parapijiečio) vertybinius ir egzistencinius gyvenimo, tapatybės paieškų klausimus, tad  kvietėme susipažinti su žmonėmis, pasirinkusiais krikščioniškosiomis vertybėmis paremtą gyvenimo būdą, puoselėjančiais sveiką fizinę ir dvasinę gyvenseną. Birželio 15 d. Joninių slėnyje koncertavo krikščioniškos muzikos grupė NUTEKI (Baltarusija). Po koncerto visi turėjo galimybę pabendrauti su grupės nariais.

Apmąstydami vertybių ir populistinio pasaulio sankirtas jaunimo lytiškumo ugdymo stovykloje „Rezervuota Tau“, kalbėjomės karjeros, patriotiškumo, tikėjimo, šeimos, draugystės, meilės, lytiškumo temomis. Stovyklos svečiai – „Pažink save“ programos savanoriai dainininkas Vladas Kovaliovas, pašaukimų programos koordinatoriai kun. Vincentas Lizdenis ir Ieva, sveikos gyvensenos ir atsakingo vartojimo lektorė Lina trisdešimt jaunuolių kvietė į diskusijas ir apmąstymus, koks yra šiuolaikinis žmogus, kokie iššūkiai ir galimybės augina ir griauna žmogiškumą.

Vaikų vasaros stovyklose „Atrask. Suprask. Išsaugok“ pirmoje pamainoje (dieninėje stovykloje) parapijoje stovyklavo 70, o stacionarioje stovykloje  Zalensuose – 76 vaikai ir paaugliai. Gausi savanorių komanda kasdien kviesdavo į skirtingas veiklas. Jaunieji stovyklautojai keliavo Šimtmečio kelionę, kurioje tarsi laiko juostoje susitiko svarbiausias ir iškiliausias lietuvių tautos asmenybes, ieškojo Gyvenimo lobio, mokėsi keramikos, lyderystės meno, dainavo, sportavo, piešė, susipažino su  sveikos gyvensenos ir atsakingo vartojimo principais, kalbėjosi apie Dievo sukurtą pasaulį ir  kiekvieno vietą jame. Šv. Mišiose dėkojome už talentus ir gyvenimo dovanas, už artimuosius, už šeimas. Talentų pobūvyje jaunųjų stovyklautojų sugebėjimai sužavėjo tą vakarą atvykusią viešnią dainininkę Bjelę, kurios atliekamos dainos jaudino net pačius mažiausiuosius.

Tačiau net geriausi dalykai baigiasi. Tad po 8 dienų pakvietėme tėvelius ir svečius į stovyklos uždarymą, kuris sutapo su Jonavos miesto švente. Stovyklautojų koncertas, sukurtas filmukas ir agapė (piknikas) – tai 20 metų pasikartojanti tradicija.

Dėkojame Jonavos rajono savivaldybei, merui Eugenijui Sabučiui, Lietuvos katalikų religinei Šalpai, Jonavos Šv. Jokūbo parapijos bendruomenei ir klebonui kun. Virginijui Birjotui, kun. Žilvinui Zinkevičiui ir kun. Giedriui Maskolaičiui, savanorių komandai  už buvimą kartu.

Vasara nesibaigia. Rugpjūčio 20–24 dienomis Šv. Jokūbo parapijoje bus organizuojama trečioji dieninė stovykla. Tikėjimo ir gyvenimo kelionė tęsiasi, nes rudenį visų laukia susitikimai su popiežiumi, piligriminės kelionės, teminiai vakarai, krikščioniškos muzikos festivalis „Sielos“.

Inga PETRIKONIENĖ, KJC „Vartai“ koordinatorė

KOMENTARAI