Kariškių kulkų kibirkštys sukėlė gaisrą

Kariškių kulkų kibirkštys sukėlė gaisrą

Praėjusį penktadienį, balandžio 13 dieną 12.47 val., bendruoju pagalbos telefonu paskambinusi Karo policija pranešė, kad poligone dega miškas. Šveicarijos sen., Gaižiūnų k. poligone vykusio gaisro metu išdegė 1 ha plotas.

Policija prašo liudininkų pagalbos
Už vairo sėdusiam policijos pareigūnui nustatytas sunkus girtumo laipsnis
„Skruzdėliuko“ idėja ne visiems patinka

Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai pamatė degantį jaunuolyną ir žolę. Kariškiai su savo technika jau buvo apgesinę gaisrą ir stumdė žemes. Gaisro priežastis – trasuojančių kulkų kibirkščiavimas.

Parengta pagal Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos informaciją

KOMENTARAI