Ką daryti, kai garažų savininkai vengia mokesčių?

Ką daryti, kai garažų savininkai vengia mokesčių?

„Kai kurie gyventojai turi garažą bendrijoje ir piktybiškai nemoka mokesčių už elektrą, šiukšlių išvežimą ir kitas paslaugas. Kaip išsireikalauti sumokėti mokesčius? Mat tie, kurie sąžiningai atsiskaito, dengia jų skolas. Žodinio prašymo ir paraginimo jiems neužtenka. Jie tiesiog nekreipia dėmesio. Yra asmenų, nesumokėjusių net už dvejus ar trejus metus. Kaip tokiu atveju reikėtų elgtis? Kokius veiksmus galėtų atlikti garažo pirmininkas?“ – teiraujasi jonavietis Arvydas.

Pakvėpuok grynu oru
Ventiliacinės angos – pačių gyventojų rūpestis
Moksleivių skaičiaus mažėjimas verčia imtis mokyklų pertvarkos

Eleonora Slovikaitė, teisininkė:  

 – Jeigu garažų bendrijoje atsiranda tokių gyvetojų, kurie nemoka nario ar kitų priklausančių mokesčių, rekomenduotina sušaukti bendrijos narių susirinkimą ir priimti sprendimą per kiek laiko nuo pretenzijos skolininkams pateikimo dienos turi būti grąžinta skola ir po kokio termino bendrija kreipsis į teismą dėl skolos išieškojimo. Šie veiksmai turi būti atlikti tokiu atveju, jei bendrijos priimtuose dokumentuose šie terminai nėra aptarti.

Po susirinkimo bendrijos vardu (pasirašo pirmininkas) reikėtų nusiųsti pretenziją piktybiškai nemokantiems nustatytų mokesčių bendrijos nariams su įspėjimu apie kreipimąsi į teismą dėl skolos išieškojimo. Jeigu skolininkai, suėjus nustatytam terminui, nesumoka skolos, bendrija turėtų kreiptis į teismą.

Lengviausias ir greičiausias būdas – kreiptis į teismą su prašymu išduoti teismo įsakymą. Prie prašymo išduoti teismo įsakymą reikėtų pridėti šiuos dokumentus (nors to nereikalaujama): bendrijos registravimo pažymėjimą, pirmininko išrinkimo protokolą, buhalterio išrašus apie konkretaus nario mokesčių suvestinę, protokolų kopijas apie nustatytus bendrijos mokesčius ir tarifus, taip pat reikėtų pateikti pretenzijos išsiuntimo dokumentus (kvitą), pretenzijos kopiją ir prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio (vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 23 straipsnio 3 dalimi, bendrija yra atleidžiama nuo žyminio mokesčio).

Prašymo išduoti teismo įsakymą formą galima rasti šiuo adresu: https://kauno.teismai.lt/teismo-lankytojams/teismui-teikiamu-dokumentu-pavyzdziai/28.

Klausk, kas Tau rūpi

Kiekvienas žmogus, turintis Jonavos rajono merui, Savivaldybės administracijai ar jai pavaldžioms įmonėms klausimų ar pasiūlymų, gali kreiptis į redakciją el. paštu: naujienos4@gmail.com, parašyti laišką (Žeimių g. 15, II a., Jonava) arba skambinti telefonu: 8 630 05 135.

„Naujienos“ susisieks su valdžios atstovais ir Jums rūpimas problemas stengsis išnagrinėti. Drąsiai skambinkite, rašykite – klauskite, dalykitės savo mintimis.

KOMENTARAI