Ką atnešė pirmieji reformos mėnesiai?Aptarti vaiko teisių apsaugos reformos į spaudos konferenciją Savivaldybėje susirinko rajono ir Kauno apskrities institucijų atstovai. Danutės Kasparavičienės nuotr.

Ką atnešė pirmieji reformos mėnesiai?

Neseniai rajono Savivaldybė surengė spaudos konferenciją. Žiniasklaidos atstovai pakviesti aptarti nuo š. m. liepos 1-osios įsigaliojusį Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, su tuo susijusius esminius pokyčius ir rezultatus rajone, praėjus dviem mėnesiams nuo reformos pradžios, ir kitus aktualius klausimus.

Prezidentė D. Grybauskaitė susitiko su miestų merais
Sirai sėkmingai įsilieja į Jonavos darbo rinką
Bendrovei „Gaschema“ – inovacijų prizas

Politikų požiūris

Spaudos konferenciją vedusi Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė priminė, kad pagal  liepos 1 d. įsigaliojusį Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą vaiko teisių apsaugos funkcija iš savivaldybių  perėjo Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai (VVTAĮT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Įstatymas numatė ir tam tikras savivaldybių funkcijas, organizuojant vaiko laikinosios globos nustatymą, laikinojo globėjo paskyrimą, pagalbą šeimoms.

Pasak V. Šadauskienės, dar iki įstatymo įsigaliojimo Savivaldybės vadovai, atsakingi specialistai įdėjo daug darbo ir pastangų, kad būsima pertvarka vyktų sklandžiai.

Nuomone apie vykstančius procesus pasidalijo, socialinę politiką rajone pristatė Savivaldybės tarybos Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Birutė Platkauskienė. Anot jos, pagrindinės kryptys, į kurias orientuojamasi socialinėje srityje rajone, yra: vaikų globos  šeimoje skatinimas, pagalba atskirtį patiriančioms šeimoms, socialinių paslaugų teikimas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms.

Politikė pasidžiaugė, kad rajone yra stiprus socialinių paslaugų teikimo tinklas, šių paslaugų spektras – labai platus.

O socialinių įstaigų vadovai „neverkia, kad trūksta lėšų, bet ima ir daro“.

B. Platkauskienės nuomone, būtų gerai, kad rajone atsirastų daugiau dienos centrų, ir jie būtų visose seniūnijose (šiuo metu yra trijose).

„Skurdas Jonavoje niekuo nesiskiria nuo Lietuvos konteksto. Jį patiriantiems žmonėms be mūsų visų pagalbos yra sunku integruotis į visuomenę. Mūsų Savivaldybės pozicija – skatinti žmones patiems užsidirbti lėšų, o ne gyventi iš pašalpų“, – teigė komiteto pirmininkė.

Teiks kompleksinę pagalbą

Savivaldybės Socialinės pa­­ramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė informavo, kas pasikeitė nuo liepos 1-osios, kai buvo pavesta vykdyti naujas funkcijas ir šiam skyriui, ir socia­linių paslaugų įstaigoms. Dar gegužės mėnesį rajono Taryba priėmė sprendimą, kuriuo pavedė Socialinių paslaugų centrui (SPC) vykdyti globos centro ir atvejo vadybos funkcijas, koordinuoti atvejo vadybos procesus. O vaiko laikinosios globos nustatymą organizuoja Savivaldybės Socialinės paramos skyrius.

D. Ūselienė detaliai paaiškino, kaip yra organizuojama pagalba likusiam be tėvų globos vaikui, kokios yra procedūros, kokios institucijos, įstaigos tai atlieka, kaip vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma tėvų prašymu ir kt.

Apie Socialinių paslaugų centro veiklos pokyčius kalbėjo šios įstaigos direktorė Valentina Demidenko.

Svarbiausia žinia, kurią ji perdavė – kad SPC paslaugomis dabar gali naudotis ne tik tradiciniai, iki šiol jas gaunantys klientai. Bet kuri šeima ar asmuo, patiriantis krizę, gali kreiptis į centrą ir gauti pagalbą jeigu ne jame, tai pas kitus pagalbos teikėjus.

Pasak direktorės, krizę patiriančių šeimų situacija mūsų rajonui yra aktuali.  Ji pabrėžė, kad nuo liepos 1 d., pasikeitus įstatymams,  SPC toliau teikia pagalbą toms šeimoms, kurių rajone yra nemažai – per 300. „Taip pat dirbame su tomis šeimomis, kurios anksčiau nepatekdavo į mūsų akiratį, tačiau patiria tam tikras konfliktines situacijas. Noriu informuoti visuomenę, kad nenustebtų, jog ir tokios šeimos šiuo metu gauna pagalbą ir kad tai nėra stig­ma“, – patikino V. Demidenko.

Socialinių paslaugų centrui naujos yra globos centro ir atvejo vadybos funkcijos. Įstaigos vadovė pateikė informaciją, kurią rajono gyventojams būtina žinoti apie globos centro veiklą. Jeigu jūs kažkur išvykstate ir paliekate savo vaikus kaimynų ar artimųjų globai ir norite sutvarkyti, kad vaikas turėtų oficialų  atstovą, reikėtų kreiptis į SPC būstinę (Chemikų g. 136), parašyti prašymą prieš 30 dienų iki išvykimo.

Atvejo vadybos tikslas – organizuoti kompleksinę tarpinstitucinę pagalbą. Be socialinių darbuotojų, šeimai išeiti iš krizės padės sveikatos, ugdymo, švietimo įstaigų, vaiko teisių apsaugos, seniūnijų, bendruomenių, policijos atstovai. Siekiama pasinaudoti visais ištekliais, visokeriopu potencialu. Pagalbos kompleksiškumas apima ir psichologinę pagalbą. V. Demidenko pasidžiaugė, kad ji, galima sakyti, yra prieinama visose seniūnijose.

Esant laikinajai globai, kai vaikas patenka arba į šeimą, arbą į globos įstaigą, su biologine šeima yra dirbama ir siekiama, kad vaikas kuo greičiau į ją grįžtų. Tik tais atvejais, kai tai yra neįmanoma, skiriama nuolatinė globa.

Anot pranešėjos, smagu, kad šiais metais nuo sausio mėnesio 19 vaikų nepateko į socialinės globos įstaigas, o yra apgyvendinti šeimose. Nes apgyvendinimas globos įstaigose visada yra kraštutinė priemonė.

Direktorė taip pat džiaugėsi, kad mūsų rajonas palaiko socia­linius, budinčius ir atokvėpio globėjus. Šiais metais suteikta pagalba 46 globėjams. Jiems organizuojami specialūs mokymai. (Artimiausi mokymai vyks spalio 15 d.)

Pagalbos šeimai V. Demidenko patarė kreiptis į SPC atvejo vadybininkus. Jie yra paskelbti viešai įstaigos interneto puslapyje. Ji taip pat kviečia rajono gyventojus tapti globėjais, nes tai yra kilni misija, be to, už ją mokama Tarybos patvirtinta tvarka.

Padaugėjo funkcijų

Vadovaujantis teisės aktais, pastaruoju metu keitėsi ir buvusių Vaikų globos namų funkcijos, veikla. Nuo birželio 6 d.  jie reorganizuoti ir vadinasi Vaiko ir šeimos gerovės centru (VŠGC).

Įvykusius pokyčius plačiau pristatė šio centro direktorė Emilija Markucevičienė. Pasak jos, anksčiau įstaiga turėjo vieną pagrindinę funkciją – ilgalaikė ir trumpalaikė vaikų nuo gimimo iki pilnametystės globa, o dabar jų gerokai padaugėjo. Rajono gyventojams naudinga žinoti, kokias funkcijas VŠGC atlieka dabar. Tai stacionari trumpalaikė, ilgalaikė (laikinoji, nuolatinė) vaikų nuo gimimo iki 18 metų globa (rūpyba) bendruomeniniuose vaikų globos namuose; stacionari laikinoji vaikų nuo gimimo iki 18 m. globa (rūpyba) centre; socialinė globa vyresnių nei 18 m. rūpinamų vaikų, iki jie baigs bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų savarankiško  gyvenimo namų stacionarioje socia­linių paslaugų įstaigoje arba bendruomeninių vaikų globos namų padaliniuose; palydimoji buvusių globotinių nuo 18 iki 24 m. globa centre, bendruomeninių vaikų globos namų padaliniuose, savarankiško gyvenimo namuose ar palydimajame būste; laikino apgyvendinimo ir krizės intervencijos paslaugų teikimas asmenims, šeimoms su vaikais, susidūrusiems su grėsme asmens sveikatai ar gyvybei, krizių įveikimo pagalbos padalinyje; atokvėpio paslaugos globėjams ir šeimynų dalyviams, globojantiems vaikus, neturinčius neįgalumo, ir vaikus, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis.

„Labai noriu paprašyti rajono žmonių savanoriauti, padėti vaikams iki 18 metų įgyti įvairių įgūdžių“, – sakė E. Markucevičienė.  Gyventojai, kurie sutiktų, kad vaikai pas juos svečiuotųsi savaitgaliais ar atostogų metu, turėtų kreiptis į Vaiko ir šeimos gerovės centrą.

Akcentavo naujoves

Anot VVTAĮT prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Jonavos rajone patarėjo Elegijaus Laimikio, įgyvendinant vaiko teisių apsaugą, tarp institucijų bendradarbiaujama jau seniai, o nuo liepos 1 d. šis procesas šiek tiek pakoreguotas. „Mes, vaiko teisių apsaugos darbuotojai, dabar priklausome Kauno apskrities skyriui, tačiau mūsų buvimo vieta yra Jonavos rajonas. Šiuo metu esame tame pačiame pastate Žeimių g. 13. Kontaktai yra pasikeitę, juos galima rasti tinklalapyje ivaikinimas.lt,“ – paaiškino E. Laimikis ir išvardijo šios srities naujoves.

Pirmoji – Vaiko teisių apsaugos skyriaus nedarbo metu veikia mobiliosios grupės. Tai apskrityje dirbantys 8 žmonės. Kai yra pranešimų iš apskrities teritorijų, specialistai vyksta į įvykio vietą ir nustato grėsmės lygius.

Kita naujovė – mobilioji komanda. Kai vaikui nustatomas grėsmės lygis, jam ir šeimai teikiama specialistų pagalba, kad vaikui būtų galimybė kuo greičiau ir sklandžiau grįžti į šeimą. Grėsmės lygiai yra pirmas ir antras. Jei nustatomas antras lygis, yra sprendžiama paimti vaiką iš šeimos. Pagal naująją tvarką, vaikas yra paimamas iš šeimos ir apgyvendinamas VŠGC arba pas globėjus. Tik teismo leidimu Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipiasi į Savivaldybės administraciją, kad būtų nustatyta laikinoji globa. O nustačius pirmą grėsmės lygį, taikoma atvejo vadyba šeimai.

Tuomet didesnę dalį darbo atlieka Socialinių paslaugų centro globos centras. O vaiko teisių apsaugos specialistai įvertina asmenis, norinčius būti globėjais ar įtėviais, ir kartu sprendžia dėl jų galimybių.

Pastaruoju metu šalyje daugėja vaiko paėmimo iš šeimos atvejų. Pasak E. Laimikio, informacijos, kad tai būtų būdinga mūsų rajonui, nėra. Tačiau viskas sprendžiama atidžiau. Specialistų darbas yra spartesnis. Jie vyksta į šeimas ir dažniau nustato grėsmės lygį. Padaugėjo atsakingesnių funkcijų ir išvykimų. Teisės aktuose yra įvardyti terminai ir datos išvadoms, atsakymams.

Patarėjo nuomone, gyventojai yra pastabūs, nemaža jų dalis žino apie nuo liepos 1 d. įvykusius pasikeitimus ir jaučiamas šioks toks atsakingumas šiuo klausimu.

Jis akcentavo, kad visą parą, taip pat švenčių, poilsio dienomis, pastebėjus galimą grėsmę vaiko saugumui, reikia pranešti bendruoju pagalbos numeriu 112, o policija nedelsdama susisieks su budinčiais vaiko teisių apsaugos specialistais.

Apibendrindama spaudos konferenciją, V. Šadauskienė vylėsi, kad joje paskleista informacija pasieks tuos, kuriems rūpi aptarta situacija, ir bus jiems naudinga.

KOMENTARAI