Juškoniečiai jau žiemą išvijo

Juškoniečiai jau žiemą išvijo

Vasario 10 d. Juškonyse vyko vestuvinis Užgavėnių balaganas, kur Juškonių kaimo bendruomenė ir svečiai siautulingai suženijo Lašiniūtę ir Kanapinskį. „Veseilė“ vyko pagal visus papročius: vestuvinės svitos pasivažinėjimas po visą kaimą, jaunųjų sutikimas prie kiemo vartų su išpirkomis ir sveikatos patikrinimais, stalo išpirkimu. Neapsieita be linksmų šokių bei šmaikščių žaidimų, dūkimų.

Aplink trečiąjį tvenkinį apšvietimo greit nebus
Iškilmingai pagerbė Kulvos krašto savanorius
J. Ralio gimnazijos atnaujinimui skirta daugiau nei 440 tūkst. Eur

Sulaukta svetelių iš už jūrių marių. Jaunavedžių pasveikinti atvyko Ruklos bendruomenė „Ruklietis“, kurie surado ir atstatė Kanapinskio bajorystės titulą. Nekviesti, tačiau puikiai nusiteikę Užgavėnių šventėje pasirodė ir Žydukų šeimyna, taip pat iš Ruklos. Kaukėti, gerai nusiteikę į vestuvinę puotą koją kojon žengė svečiai iš Žeimių, Juškonių bendruomenių bei Jonavos miesto.

Garbingo sveikinimo sulaukta iš Žeimių seniūnijos seniūno Fausto Pilipavičiuus, Žeimių bendruomenės pirmininko Gintaro Stašionio.

Šauniosios veseilės Užgavėnių šeimininkės šventės kiemą kvypino bei visus vaišino ne tik tradiciniais Užgavėnių blynais, bet ir tušintais raugintais kopūstais bei rūkytomis dešrelėmis. O kur dar žirniai su spirgučiais, karšta žolelių arbata, naminė duona bei jaunųjų spaustas sūris.

Neapsieita ir be šventės šauniųjų muzikantų – Alvydo, Danieliaus ir Bernardo bei linksmosios Vyginto kompanijos.

Juškonių kultūros centras be galo dėkingas Juškonių bendruomenei už neįkainojamą pagalbą ruošiant šią gražią šventę. Nuoširdžiai dėkojame nuostabioms kaimo šeimininkėms, už pilnus ir sočius pilvus. Dėkingumo žodis skiriamas ir gausiam jaunimo būriui už Užgavėnių šventei sukurtą karietą, tokios galėtų pavydėti ir karaliai.

Nuoširdžiai dėkojame Gretai Teišerskytei, Astai ir Vygintui Pagrandžiams, Rūtai ir Sauliui Pakščiams, Ritai ir Ričardui Kanaporiams, Neringai ir Aivarui Sliesoraičiams, Banguolei Volbergienei, Reginai Paunksnienei, Ritai Kerbelienei, Nijolei Leonavičienei, Ritai Sadauskienei, Ugnei Raževičiūtei ir visiems dalyvavusiems.
Ir mes ten buvome, pilną pilvą prikimšome ir smagiai žiemą išvijome.

Juškonių kultūros centro kolektyvo narės Violeta Michelkevičienė ir Valerija Degutienė

KOMENTARAI