Jonaviečiai kviečiami ištarti, išgirsti, išsaugoti

Jonaviečiai kviečiami ištarti, išgirsti, išsaugoti

Jau rytoj, birželio 14-ąją, visi kartu galime pasiekti didžiulį tikslą – sujungti Lietuvą istorijos tiltais ir kartu garsiai ištarti 105 000 tremtinių ir politinių kalinių vardus, išgirsti jų likimus ir išsaugoti kiekvieno iš jų istoriją!

Iš galimybių ir atradimų šalies – netradicinis suvenyras
Nuo tautinių kostiumų iki neįprastų skonių
„100 obuolių“ – šventė, sujungusi ir jaunus, ir senus

Šiemet tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų skaitymai Jonavoje vyks prie JKC Jonavos kultūros centro (Žeimių g. 15). Skaitymai prasidės birželio 14 d. 13 val. ir truks iki 19 val., kol bus perskaitytas paskutinis vardas skaitymų knygoje iš 5 000 vardų ir likimų.

Norinčius dalyvauti skaitymuose kviečiame registruotis adresu: www.misijasibiras.lt arba skaitymų dieną prisijungti prie gyvos eilės.

Projekto MISIJA SIBIRAS organizuojama atminties akcija – „Ištark, išgirsk, išsaugok“ šiemet vyks net 10-yje miestų: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Mažeikiuose, Marijampolėje, Utenoje bei Jonavoje.

Prie skaitymų Jonavoje prisideda JKC Jonavos kultūros centras, Lietuvos skautija, Jonavos r.  jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ – JONAS.

Organizatoriai pateikia daugiau informacijos:

Kas yra Ištark, Išgirsk, Išsaugok? Istorinės atminties akcija Ištark, Išgirsk, Išsaugok – tai trečius metus vykstanti iniciatyva, kurios metu, birželio 14-ąją, minint Gedulo ir vilties dieną, šiemet dešimtyje Lietuvos miestų, bus skaitomos tremtinių bei politinių kalinių pavardės. Akcijos pagrindinė idėja – ištarti tremtį bei kalinimus patyrusių žmonių vardus, išgirsti jų likimus bei išsaugoti istoriją gyvą. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus skaitoma po 20 000 pavadžių ir skaitymai truks daugmaž parą laiko. Šiauliuose ir Panevėžyje bus skaitoma po 10 000 pavardžių, numatoma skaitymų trukmė – 12 valandų. Alytuje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Jonavoje ir Utenoje bus perskaityta po 5000 pavardžių, akcija tęsis apie 6 valandas.

Kaip vyksta skaitymai? Skaitantysis užlipa ant pakylos ir prie tribūnos pradeda skaityti. Kad žmogui būtų lengviau sekti sąrašą šalia knygos visuomet yra liniuotė. Perskaitęs nurodytą skaičių puslapių žmogus skaitymų knygoje pasirašo (vardas, pavardė, parašas) tam, kad kitas eilėje žinotų, nuo kur pradėti skaityti. Perskaitomų puslapių skaičius priklauso nuo žmogaus koordinuojančio eilę. Jeigu laukiančiųjų eilėje nėra daug, tuomet žmogaus prašoma skaityti 5–7 psl., jeigu laukiančių skaityti žmonių eilėje daug, tuomet prašoma perskaityti 2–3 psl. Dėl šios priežasties labai svarbu sekti situaciją ir koordinuoti eilę bei laukiantį savo eilės skaityti žmogų informuoti, kiek puslapių jam perskaityti ir priminti apie svarbą pasirašyti knygoje. Na o perskaičiusiam asmeniui reikia įteikti atvirutę su skaitymų ženkliuku.

Kelintų metų vardai ir likimai yra skaitomi? 2016 m. Vilniuje buvo perskaityta 22 000 vardų ir likimų, susijusių su 1940–1941 m. trėmimais. 2017 m. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje buvo skaitoma iš viso 60 000 pavardžių, asmenų, kurie tremti ir kalinti buvo 1944-1949 m. 2018 m. bus skaitomos tremtinių ir politinių kalinių pavardės, einančios atsitikinte tvarka, neskaidant jų pagal konkrečius metus ar miestus. Iš kur gauti duomenys skaitymams? Skaitymų knygoje surinkta informacija apie Sovietų Sąjungos okupacijos metais suimtus ir ištremtus Lietuvos gyventojus. Duomenys gauti iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro.

Ar vardų ir pavardžių sąrašas sudarytas abėcėline tvarka? Ne, sąrašas nėra sudarytas abėcėline tvarka, skaitymų knygoje esantys žmonės sudėlioti atsitiktine tvarka. Gali pasitaikyti situacija, kai žmogus nori perskaityti konkrečią pavardę, susijusią su jo paties ištremtais artimaisiais. Tokiu atveju būtina mandagiai paaiškinti, jog galimybės surasti konkretų asmenį knygoje skaitymų metu – nėra.

Ką reiškia sąvokos „grįžo / negrįžo / likimas nežinomas“? Jeigu šalia vardo ir pavardės ištariamas žodis „grįžo“ reiškia, kad asmuo grįžo iš tremties. „Negrįžo“ reiškia, kad žmogus tremtyje mirė arba pasiliko gyventi Sibire. „Likimas nežinomas“ reiškia, jog nėra žinoma, ar žmogus tremtyje mirė, ar liko gyventi Sibire, ar po tremties grįžo į Lietuvą.

Kas organizuoja akciją Ištark, Išgirsk, Išsaugok? Atminties akcijos organizatorius yra projektas „Misija Sibiras“. Prie skaitymų taip pat prisideda Lietuvos skautijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Ateitininkų federacijos, kitų jaunimo organizacijų atstovai. Taip pat skaitymams vykti padeda miestų savivaldybės bei kultūros centrai.

Kur ir kada tiksliai vyksta skaitymai visuose miestuose?

Skaitymai visuose miestuose prasideda 13:00 val.

  • Vilniuje (Aukų g. 2A, šalia Genocido aukų muziejaus) trukmė apie 24 val.;
  • Kaune (K. Donelaičio g. 64, Vytauto Didžiojo karo muziejaus kiemelyje) trukmė apie 24 val.;
  • Klaipėdoje (Tiltų g. / H. Manto g., aikštėje prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“) trukmė apie 24 val.;
  • Šiauliuose (Vilniaus g. 213, šalia Šiaulių turizmo ir informacijos centro) trukmė apie 12 val.;
  • Panevėžyje (Panevėžio Nepriklausomybės aikštėje) trukmė apie 12 val.;
  • Alytuje (Sporto g. 14, prie Memorialo „Nurimęs varpas“) trukmė apie 6 val.;
  • Marijampolėje (Stoties g. 2, šalia paminklo Tremčiai atminti ir Memorialinio vagono) trukmė apie 6 val.;
  • Mažeikiuose (Naftininkų g. 13, šalia Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios) trukmė apie 6 val.;
  • Jonavoje (Žeimių g. 15, prie Jonavos kultūros centro) trukmė apie 6 val.;
  • Utenoje (Aušros g. 49, prie Utenos kultūros centro) trukmė apie 6 val.

KOMENTARAI