Jautrus šimtmečio atspindysKęstučio Putelio nuotr.

Jautrus šimtmečio atspindys

Nukreipti žvilgsnį ne tolyn, o gilyn, į save, ragina Krašto muziejuje sumanyta paroda „Senoji Jonava“. Tai maždaug 60 sustabdytų akimirkų, tampančių ar jau tapusių istorija, gal kam nors – švelniais sentimentais.

Tapytojos kraitėje – jubiliejinė paroda
„Varūnos“ šokėjams – laurai, „Varpenos“ muzikantams – ovacijos
Bažnyčioje – festivalio renginys

Šiandien įdomu įsižiūrėti, kaip atrodė medinis tiltas ar keltas per Nerį, kaip Varnakos srovė suko jos pakriaušėje stūksojusį vandens malūną ar kaip žydai turguje pardavinėjo savo dirbtuvėlėse žiestas puodynes. Sunku patikėti, bet dabartinės Janinos Miščiukaitės meno mokyklos vietoje prieš šimtmetį didingais kupolais lietė dangų stačiatikių cerkvė, o aplinkui plytėjo įvairių religinių konfesijų antkapiais nuklotos kapinės. Gal dabar seni jonaviečiai, užklydę į muziejų, atpažins degtukų, medžio ar batsiuvių dirbtuvių darbininkų veiduose ir savo tolimą giminaitį, kaimyną? Pirmosios fotografijos siekia Didžkario laikus, tad įdomu sužinoti, kaip vokiečių okupacijos metais atrodė mero (Burgermeister der Stadt Janow) namas, kaip 1916 m. vokiečiai, pasitelkę jonaviečius,  taisė gatvės grindinį ar kaip 1941 m. buvo apšaudomas miestas. Rimtai ir atsakingai prieš fotoaparatą stovėjo geležinkelininkai, švenčiantys valstybės atkūrimo 10-metį, vėliau ir 20-metį, įtaigiai atrodė senieji baldžiai, neslepiantys savo fabriko staklių, darbo įrankių.

Senosios nuotraukos, jų kopijos – iš muziejaus fondų. Jų vyriausioji saugotoja Vilija Vaškevičienė sako, kad XX a. pradžią, ypač sovietmetį atspindinčių nuotraukų yra ganėtinai daug, tad teko daryti atranką. Krašto muziejaus skyriaus vadovė Daiva Petrikėnienė, atrinkusi ir išdėsčiusi eksponatus, džiaugiasi, kad pirmąkart pavyko parengti tokią plačią retrospektyvinę fotografijų ekspoziciją. Šiuo metu ją lanko ir Jonavoje stabtelėję keliautojai, ir miesto svečiai, seni jonaviečiai. Paroda veiks iki rugsėjo pabaigos, tad muziejininkai tikisi, kad mokslo metų pradžioje ją aplankys ir nemažai moksleivių.

KOMENTARAI