Jaunimas ir verslas mokosi kartu

Jaunimas ir verslas mokosi kartu

„Mokslai laisvai“ komanda kartu su Jonavos Ralio gimnazijos Mokinių taryba ir Visapusiško lavinimo centru išbandė naują mokymosi būdą. Neįprasto komandų derinio sukurta aplinka leido išeiti iš įprasto būvimo modelio, kitaip diskutuoti esamas problemas ir ieškoti sprendimų.

Pagerbti Savivaldybės darbuotojai
Jonavietės: „Kodėl šventės vaikams vyksta jų pietų miego metu?“
Policijos akcija atskleidė laiptinėje po vieną nerakintą butą

Mokymų projektas prasidėjo ankstyvą pavasarį, Jonavos Ralio gimnazijos Mokinių taryba bei Visapusiško lavinimo centro darbuotojai atskiruose mokymuose siekė atpažinti kaip jie veikia, kaip bendradarbiauja ir su kokiais iššūkiais susiduria. O 2018 m. gegužės mėnesį dviejų organizacijų atstovai susitiko paskutiniame projekto etape – bendruose mokymuose bendrai patirčiai.

Bendri organizacijų komandų ir mokinių patirtiniai mokymai yra nauja programa, kurios esmė yra lygiavertis santykis. Atradus bendrą temą abi grupės kartu dalyvauja mokymuose, kurių metu kartu įveikdami komandinius iššūkius, reflektuodami apie juos, mokosi vieni iš kitų. Abi komandos mokymų metu turėjo galimybę atpažinti savo pagrindinius veikimo būdus čia ir dabar ir atrasti tobulėjimo kryptis.

Visapusiško lavinimo centro darbuotojai ir Mokinių taryba lengvai atrado ryšį, atvirai diskutavo apie panašius iššūkius organizacijos viduje ir kasdieniame mokinių gyvenime. Skirtingo amžiaus tarpsnio atstovų buvimas kartu leido pasidalinti sukaupta patirtimi ir geriau pažinti jaunąją kartą, išgirsti jų balsą, originalius sprendimo būdus. Bendra patirtis pakėlė dalyvių motyvaciją ir vidinę parengtį pokyčiui ir veikimui.

Mokymus vedusiai „Mokslai laisvai“ komandai buvo didžiulis malonumas dirbti su abejomis komandomis. Jos motyvuotos ir aktyviai ieškančios tobulėjimo.

Jeronimo Ralio gimnazijos inf.

KOMENTARAI