Iš penkiolikmetės „Kraitės“ liejosi muzika ir vakaro šilumaSukaktuvių vakarą „Kraitei“ pasakyta daug padėkų ir linkėjimų. K.Putelio nuotr.

Iš penkiolikmetės „Kraitės“ liejosi muzika ir vakaro šiluma

Niūrų ir drėgną praėjusio penktadienio vakarą Čičinų kultūros centro salėje (Kulvos sen.) skambėjo muzika, vietos kūrėjų eilės, vyravo smagi nuotaika – surengtoje šventėje „Rudens laiškai“ paminėta tradicinės muzikos kapelos „Kraitė“ 15-os metų veiklos sukaktis. Renginys skirtas Tautinio kostiumo metams ir Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Jonų pakyla: Lietuva renka, Jonava apdovanoja
Viešniai iš Amerikos plojo pilna Skarulių bažnyčia
Kaimo bibliotekos – bendruomenių traukos centrai

Repeticijos ir koncertai

Anot renginio vedėjos Ritos Subatkevičienės, Lietuvoje augant gyventojų emigracijai, vis labiau norisi susiburti draugėn – pabendrauti, pasipasakoti, pasiklausyti muzikos ir palinkėti vieni kitiems sėkmės.

Ji pripažino, kad nemažai jaunų žmonių į svečias šalis patraukė ir iš Čičinų krašto – vieni ten nukako tam, kad užsidirbtų pragyvenimui ir vėliau įsikurtų savoje šalyje, kiti jau įsitvirtino užsienio darbo rinkoje. „Todėl pasidžiaukime šį vakarą, būdami kartu, pasiklausykime ne tik mūsų kultūros centro kapelos „Kraitė“, švenčiančios 15-os metų muzikinę veiklą, programos, bet ir svečių iš Ukmergės rajono Lyduokių kultūros namų bei nuostabių bičiulių šveicarų meno mėgėjų kolektyvų koncerto. Rašykime laiškus mintyse, prisiminimuose, pažvelkime juose į savo rytdieną“, – pradėdama vakarą, kvietė vedėja.

O atnaujintoje scenoje švytinčiais veidais išsirikiavę tradicinės muzikos kapelos „Kraitė“, vadovaujamos Loretos Ratautienės, dalyviai jau ruošėsi pateikti gražių romansų vėrinį.

Anot kolektyvo vadovės, per 15 metų šiek tiek pasikeitė kapelos sudėtis – vieni dalyviai pasitraukė dėl sveikatos, kitiems atsirado kitokių problemų. „Bet mes gyvuojame, repetuojame, kuriame ir sėkmingai dalyvaujame konkursuose, važiuojame į kitus Lietuvos rajonus, kur susirandame naujų draugų. Daug keliavome, nemažai koncertavome, o šįvakar kviečiame pasiklausyti naujų mūsų parengtų romansų“, – šypsojosi ilgametė kolektyvo vadovė.

L. Ratautienę pasveikino JKC direktorius S. Jefimenka. K. Putelio nuotr.

Sveikinimų žodžiai

Sukakties proga kapelos pasveikinti atvykęs Jonavos kultūros centro (JKC) direktorius Sergejus Jefimenka šmaikštavo, kad į balsingą būrį dainininkų reikėtų privilioti daugiau vyrų, mat vienam kapeloje dainuojančiam vyriškiui būtų ir smagiau, ir drąsiau. „Dėkoju už susitelkimą, už meilę dainai, už nuotaiką, kurią dovanojate visiems mylintiems muziką. Sveikinu ir linkiu dar ilgų gyvavimo metų“, – sakė JKC direktorius, įteikdamas kiekvienam dalyviui po padėkos raštą.

Rožių žiedai pražydo ilgametės ir energingos garbaus amžiaus dalyvės Danutės Maslauskienės rankose. Padėkomis ir gėlėmis pasipuošė Irma Jefimova, Vyta Orlovienė, Jūratė Palaitienė, Danutė ir Algirdas Uksai, Audra Noreikaitė, Jurga Roličienė, R. Subatkevičienė. Šventinį vakarą kartu su kapelos bičiuliais dainavo ir dainininkės kelią dar vaikystėje pradėjusi eiti Gretė  Ambrazevičiūtė, atliekanti medikės praktiką Jonavos ligoninėje. „Ji buvo ir liko mūsų siela – nepasitraukė, nepabėgo, bet kolektyvo programą papildė savo gitaros stygų garsais ir dalyvavimu koncerte. Ačiū Gretei. Ir ateityje viliamės, kad ji bus kartu su mūsų vietos dainininkais ir muzikantais“, – linkėjo L. Ratautienė.

Neliko pamiršti ir tie, kurie tą vakarą buvo klausytojų gretose. Jiems taip pat padėkota ir palinkėta geros kloties.

Tačiau didžiausio dėmesio nusipelnė kolektyvo vadovė L. Ratautienė, kuri visus 15 metų sugebėjo išsaugoti meną mylinčius žmones.  Sveikinimo žodžius jai tarė ne tik JKC vadovas, bet ir kaimo bendruomenės „Čičinų kraštas“ pirmininkas Juozas Plukys, Kulvos seniūnas Ramūnas Gudonavičius, patys kolektyvo nariai. „Labai malonu, kad Čičinų kultūros centro darbuotojai tęsia tradiciją, organizuodami tokius vakarus, kaip „Rudens laiškai“. Jų parengtos programos, įvairūs teminiai vakarai, meno kolektyvų pasirodymai suteikia nuotaikos, pasitikėjimo ir sušildo visus žmones“, – sakė seniūnas R. Gudonavičius.

J. Plukiui ir G. Vaiciekavičiūtei teko prisiminti prieš penkmetį duotus pažadus. K. Putelio nuotr.

Netikėta užduotis

Nors tradicinės muzikos kapela gyvuoja jau 15 metų, tačiau „Kraitės“ vardas jai suteiktas tik prieš penkerius metus. Tada, taip pat lapkričio mėnesį, renginio „Rudens laiškai“ metu tuometė Jonavos kultūros centro direktorė Gintarė Vaiciekavičiūtė ir tuo laiku Kulvos seniūnijai vadovavęs J. Plukys oficialiai paskelbė, kad kapelai suteikiamas „Kraitės“ pavadinimas. Abu šie asmenys iki šiol vadinami krikštatėviais.

L. Ratautienė, pasidžiaugusi, kad abu atvyko į sukaktuves, prisipažino ilgai ieškojusi peticijos (pasižadėjimo padėti kapelai – I. N.), kurią anuomet jai įteikė „krikštytojai“. „O kai suradau, nusprendžiau paprašyti, kad garsiai perskaitytumėte ir įsitikintumėte, kaip sekėsi įgyvendinti sau duotus krikštatėvių priesakus“, – šmaikštavo kolektyvo vadovė.

Tad J. Plukys ir G. Vaiciekavičiūtė, nors ir šiek tiek jaudindamiesi, turėjo paklusti 15-metį mininčio kolektyvo vadovei. Pasak G. Vaiciekavičiūtės, šiandien sunku prisiminti, kas toje peticijoje surašyta. „Tada mes ėjome kitas pareigas – buvome vadovai. Anuomet mums buvo suteikta krikštyti dešimties metų vaiką. Mes juo didžiuojamės  – per penkerius metus jis išaugo ir, kaip rodo koncertas, labai sustiprėjo. Tad norisi palinkėti kapelai kuo didesnės šilumos dozės iš žmonių, susirinkusių salėje. Tegul visada jus lydi bendravimo jausmas ir pasibaigus repeticijoms, ir po kiekvieno koncerto. Dėkojame už tai, kad esate veiklūs ir energingi“, – linkėjo „Kraitės“ krikštatėviai.

Skaitydami savo pažadus, tiek G. Vaiciekavičiūtė, tiek J. Plukys labai nenusiminė – beveik visi jie įvykdyti. O kapelos nariai krikštatėviams padėkojo garsiais aplodismentais.

nuteikė Lyduokių kapelos „Kanolas“ koncertas.
K. Putelio nuotr.

Svečių pasisakymai

Laiškus rudeniui rašė ir į šventę pakviesti svečiai. Čičinų kultūros centrą ir rajono poezijos klubo „Šaltinis“ kūrėjus sieja ilga draugystė. Ir tą šventinį vakarą savo širdies žodžiais pasidalijo jo nariai Petras Zlatkus, Valentina Kašauskienė, šių eilučių autorė ir kadaise Čičinuose dirbęs Albinas Pavasaris. Jų skaitomuose eilėraščiuose atsispindėjo, kaip ir dera vakaro temai, rudens ir niekada neišnykstančios meilės motyvai. Pirmą kartą viešoje erdvėje savo kūryba pasidalijo moksleivė, vietos gyventoja Justina Subatkevičiūtė.

Programą tęsė Lyduokių kaimo bendruomenės narės ir šios vietovės kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Kanolas“ (vadovė Viktė Varnienė). Sveikindami Čičinų „Kraitę“, svečiai pasidžiaugė pažintimi su šiuo Jonavos rajono kolektyvu. „Mūsų pažintis prasidėjo tada, kai čičiniečiai pirmą kartą atvažiavo į Lyduokiuose organizuotą Mykolinių šventę. Tikime, kad tąkart užsimezgusi draugystė tęsis dar daug metų“, – įteikdami ukmergietiškos duonos kepalą L. Ratautienei ir bukletą apie Lyduokius J. Plukiui, sakė lyduokiškiai.

„Draugystė – nuostabus žodis, kai jis jaučiamas širdimi. Dėkojame už bičiulystę, jūsų ir mūsų pasiekimus, linkime pačios nuostabiausios sėkmės“, – optimistiškai sveikino Šveicarijos kultūros centro vadovė Danutė Jurgickienė. Kaimynai nustebino iki šiol mažai kam girdėtu duetu – muzikinius kūrinius atliko meno vadovė Dalia Toločkienė (smuikas) ir akordeono virtuozas Mindaugas Mecelis. Dainingą sveikinimą pateikė ir Šveicarijos liaudiškos muzikos kapela „Varpena“ (vadovė D. Toločkienė).

Netruko prabėgti kelios valandos, sušildžiusios dalyvius ir klausytojus. O daina „Ilgiausių metų!“ tapo patvirtinimu, kad žmonėms, nepriklausomai nuo jų amžiaus, tokios sueigos labai reikalingos.

„Jeigu nebūtų mielų ir geranoriškai nusiteikusių žmonių, jų meilės ir noro dalyvauti repeticijose, išvykose, koncertuose, mes negalėtume pasidžiaugti gerais rezultatais, o juolab šventėmis. Esu dėkinga visiems už bendravimą ir tą šilumą, kurią jie nešasi savo širdyse“, – sakė L. Ratautienė.

KOMENTARAI