Gimtasis kraštas – brangiausias žmogaus kampelisJonaviečiai (M. Janušienė, I. Nagulevičienė, J. Sirvydis ir V. Daukševičius) LPD atkūrimo 20-mečio šventėje Vilniuje. J. Dingelis ir T. Vaisieta – antroje eilėje centre. (Vytauto Leščinsko nuotr.)

Gimtasis kraštas – brangiausias žmogaus kampelis

2018-ieji – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio metai. Lietuvai pagražinti draugija (LPD), būdama neatsiejama šio svarbaus istorinio fakto dalis, taip pat aktyviai įsilieja į jubiliejaus minėjimo renginius. Apie tai mintimis dalijasi LPD vadovas Juozas Dingelis ir Jonavos skyriaus pirmininkas Jonas Sirvydis.

Paskirtas naujas koncerno „Achemos grupė“ vadovas
Dokumentinio filmo kadruose – ir jonavietis A. Gaiževskis
Futbolas – pusryčiams, pietums ir vakarienei

Vadovo mintys

Lietuvai pagražinti draugijai vadovaujantis J. Dingelis džiaugiasi aktyvia skyrių veikla ir primena, kad šiemet, kaip niekada anksčiau, būtina telkti visus gyventojus deramai ir prasmingai paminėti mūsų valstybės atkūrimo sukaktį. Jis įsitikinęs, kad Juozo Tumo-Vaižganto įkurtas judėjimas turėjo ir tebeturi didžiulę reikšmę plėtojant mūsų šalies kultūrą, puoselėjant gamtą bei organizuojant įvairius renginius.

„Džiugu, kad tarp aktyvių LPD skyrių yra ir jonaviečiai, kuriems nestinga sumanumo bei idėjų, įgyvendinant vienokį ar kitokį sumanymą. Jų dėka Jonavos krašto visuomenė ne vieną kartą turėjo galimybę padiskutuoti su aktoriumi Tomu Vaisieta, aktyviu draugijos nariu, poetu Jonu Ivoška, šių eilučių autoriumi, kitais kūrybingais asmenimis. Malonu, kad į veiklą įsijungė ir jaunieji Jonavos krašto piliečiai – moksleiviai, gimnazistai, literatūros kūrėjai. Tikiuosi, kad šiemet, minint svarbią Lietuvos valstybės atkūrimo sukaktį, Jonavos skyrius papildys renginių, skirtų šiai datai, sąrašą”, – dalijosi nuomone J. Dingelis.

Ilgametis Jonavos skyriaus vadovas J. Sirvydis. (Kęstučio Putelio nuotr.)

Bendraminčių komanda

J. Sirvydis, kelis dešimtmečius vadovaujantis LPD Jonavos skyriui, dėkoja tiems bendraminčiams, kurie, negailėdami laisvalaikio ir savaitgalių, vyksta į konferencijas, susibūrimus, organizuojamus Vilniuje ir kitose šalies vietose.

„Į pasiūlymus teigiamai atsiliepia skyriaus nariai Vytautas Daukševičius, Milda Janušienė, Zita Venckienė, daugelis kitų. Tai žmonės, gebantys į renginius pakviesti ir draugijai nepriklausančius savo kolegas, pažįstamus, bičiulius, – sako J. Sirvydis. – Kiekvienais metais liepos 6 dieną mes įsiliejame į respublikinę sąšauką „Piliakalnių šviesa”. Nesvarbu, kur būtume – gimtajame kaime ar lankydami artimuosius didmiesčiuose, visuomet kartu su visais šalies gyventojais giedame Lietuvos valstybės himną. Negalintys nuvykti į renginius, organizuojamus mūsų rajone ant Paberžės ar Mažųjų  Žinėnų piliakalnių, ateina į susibūrimus Jonavoje.  Tad mūsų rajono  draugijos narių balsai įsilieja į „Tautišką giesmę” kartu su visais kitais.”

Pasak Jonavos skyriaus vadovo, Lietuva yra tas gimtasis kraštas, kuriam meilės nė vienas išmatuoti negalime. „Kaip galima nemylėti tų nuostabių peizažų, beržo ar ąžuolo, menančio vienkiemį, kur prabėgo vaikystės ir jaunystės metai? Mes negalime ir neturime teisės pamiršti Lietuvos istorijos, suteikusios mums laisvę ir nepriklausomybę. Jonavos rajonas gali didžiuotis žmonėmis, kurie nešė kultūrą į Europą, vertė į lietuvių kalbą Homero kūrinius, pildė literatūros klodus. Jaunoji karta nepatyrė nei karo, nei pokario baisumų, tačiau buriasi į komandas ir važiuoja į Sibirą pamatyti vietų, kuriose palaidoti ten mirusių tremtinių palaikai, sutvarko kapus, pastato kryžius. Tokie žygiai suteikia naujos patirties, padeda giliau suprasti mūsų tautos istoriją ir kelią į nepriklausomybę. Todėl šiemet itin svarbu dar kartą pažvelgti į Lietuvos praeitį, padėti gėlių prie paminklų žuvusiems savanoriams ir gražiais darbais pagerbti nelengvai iškovotą laisvę”, – mano J. Sirvydis, pats  patyręs tremtinio dalią.

Kvietimas sugrįžti

Abu ilgamečiai LPD puoselėtojai – J. Dingelis ir J. Sirvydis – apgailestauja, kad pastarąjį dešimtmetį padidėjo emigrantų skaičius. Nors nemažai šeimų sugrįžta iš svečių šalių į savo tėviškę, bet svarstyklių lėkštelę vis tiek nusveria tūkstančiai išvykstančiųjų. Jų nuomone, daugybei lietuvių pasklidus po pasaulį, reikia ieškoti naujų bendravimo būdų, kurie sumažintų emigraciją ir padėtų išvykusiesiems priimti svarbų sprendimą – sugrįžti į Lietuvą.

„Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-metis yra puiki galimybė visiems vėl susitikti Lietuvoje, sustiprinti savo jausmus tėviškei, apmąstyti mūsų visų ateitį ir priemones, stiprinančias ryšius, tradicijas, bendravimą, plečiančias informaciją, ir paskatinti jaunimą neišvykti, o užsienyje įsikūrusius lietuvius paraginti grįžti čia ir dirbti savo tėvynės gerovei“, – teigia abudu pašnekovai.

Tam, kad raginimai neliktų tik kalbomis, numatyta ir konkrečių darbų. Pavyzdžiui. Lietuvai pagražinti draugija kviečia Lietuvos Respublikos Vyriausybę, savivaldybes, kraštiečių bendrijas, draugijas ir pasaulio bendruomenę šių metų liepos 2–4 dienomis įvairiose vietose sušaukti kraštiečių, išsibarsčiusių po įvairias valstybes, sueigas, o liepos 5-ąją organizuoti tėvynainių suvažiavimą Vilniuje ir pakviesti juos dalyvauti jubiliejinėje Dainų šventėje.

„Įsipareigokime visi rinkti informaciją apie užsienyje gyvenančius kraštiečius. Turėdami jų adresus, paskatinkime išvykusiuosius Lietuvos šimtmetį švęsti kartu ir pakvieskime atvykti į suvažiavimą. Galbūt sulauksime jų pasiūlymų ir gerų minčių  – paskleiskime tai šalies visuomenei. Juk visi, susirinkę į Tėvynę, kurioje gyva protėvių dvasia, galėsime drauge aptarti, kokios veiklos imtis, kad Lietuva neišsivaikščiotų, o gyvenimo kokybė joje tik gerėtų“, – ragina LPD pirmininkas J. Dingelis.

J. Sirvydžio sveikinimas

Jonavos rajono garbės pilietis J. Sirvydis įsitikinęs, kad gimtasis kraštas kiekvienam turi būti brangiausias kampelis. Artėjant Vasario 16-ajai, LPD Jonavos skyriaus pirmininkas visiems mūsų krašto žmonėms linki gražios ir prasmingos šventės.

„Visus žmones sveikinu Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Linkiu, kad kiekvieno namus suptų laimės ir gražių lūkesčių aura, kad nepristigtų sveikatos ir stiprybės. Būkime visi ištvermingi ir tikintys, kad iškovota laisvė ir nepriklausomybė – pačios didžiausios vertybės, kurias šiandien kiekvienas turime. Atsiliepkime į LPD pirmininko kvietimą susisiekti su išvykusiais iš Lietuvos žmonėmis ir pakviesti juos atvažiuoti į Lietuvoje liepos mėnesį šaukiamą emigrantų suvažiavimą. Pabūkime svetingi ir geranoriški tiems, kurie šiuo metu gyvena užsienio valstybėse. Pasidalykime širdies gerumu su jais – gal tai įkvėps lietuvius sugrįžti į savo gimtąją šalį. Sėkmingų Lietuvos 100-mečio metų“, – linki J. Sirvydis.

KOMENTARAI