Draugystė nenutrūkoUžfiksuoti susitikimo su svečiais momentai. Loretos Leigienės nuotr.

Draugystė nenutrūko

Jau tapo tradicija buvusiems mišraus choro „Žemyna“ choristams susitikti su kolega Broniumi Naujoku, 18 metų dainavusiu chore, o dabar gyvenančiu Vokietijoje.

Rūpesčių kryžkelė: šiapus seniūnijos, anapus parapijos
Merginas kelyje į Europos čempionatą lydi trenerė iš Jonavos
Tapytojos kraitėje – jubiliejinė paroda

Kartu su žmona  kas dvejus metus jie atvyksta į Lietuvą, aplanko gimines, draugus ir Jonavoje gyvenantį sūnų su šeima.

Šiemet Broniui ypatingi metai – jam sukako 80 metų. Sulaukęs brandaus amžiaus, buvęs jonavietis daug skaito, kuria eilėraščius, darbuojasi sode.

1938 metais gimęs tuomečiame Klaipėdos krašte, jau būdamas šešerių, su tėvais atsidūrė Vokietijoje. Ten baigė tris klases, vėliau, susiklosčius aplinkybėms, grįžo į Lietuvą.

Tam, kad įrodytų, jog turi vokiškų „šaknų“, privalėjo kreiptis į teismą. Nors turėjo brolių iš Vokietijos  iškvietimą, tačiau teko laukti dvejus metus. Gavęs teigiamą atsakymą, Bronius su šeima išvyko iš Lietuvos, įgijo Vokietijos pilietybę, tapo Bruno Naujoks. Ten gyvena jau 23 metus.

Susitikime pasveikinti Jubiliatą susirinko net 20 buvusių ar esamų „Žemynos“ choristų. Nepatingėjo iš Alytaus atvykti ir skambaus balso tenoras Regimantas Jurkevičius, taip pat ilgą laiką dalyvavęs choro veikloje. Kaip ir priklauso, skambėjo dainos, kai kurie net išspaudė ašarą.

Susitikimas-vakaronė vyko linksmoje draugijoje, visus lydėjo pakili nuotaika. Tai buvo tikra žmonių, mylinčių dainą, šventė.

Edmundas NARVYDAS

 

KOMENTARAI