Čičinai: penki kultūrinės veiklos dešimtmečiai

Čičinai: penki kultūrinės veiklos dešimtmečiai

Sukako 50 metų nuo tada, kai Čičinų kultūros centras pradėjo savo kultūrinę veiklą. Praėjusį savaitgalį į pusamžio sukakčiai skirtą tradicine tapusią šventę „Laiškai rudeniui“ atvyko nemažai svečių, o erdvią salę užpildė gausiai susirinkę vietos gyventojai.

Žemdirbių nuostolius skaičiais sunku apibrėžti
Lietuvai skirtos dainos aidėjo ir Čičinuose
Kaimo turizmas: į atokias sodybas nuorodų nėra

Džiuginantys pokyčiai

50 metų pasaulio istorijoje būtų nedidelė laiko atkarpa. Tačiau kultūrinėje srityje – tai nemenkas etapas, per kurį susiformuoja tradicijos, sukuriama atitinkama atmosfera, žmonėms siūloma naujų laisvalaikio praleidimo formų, buriami mėgėjų meno kolektyvai.

„Šie metai ypatingi visai Lietuvai – minėjome valstybės atkūrimo 100-metį, o šiandien susirinkome į Čičinų kultūros centro 50-ies metų sukaktį. Tai gera proga prisiminti įstaigos pokyčius, vakarones, koncertus, kitas sueigas. Galbūt šiuose namuose  susitikote savo pirmąją meilę ar patyrėte tik jums vieniems žinomų nutikimų“, – kalbėjo ilgametė įstaigos vadovė Loreta  Ratautienė.

Jos teigimu, geriausias buvęs paskutinysis dešimtmetis. Mat 2014-aisiais baigta renovacija, salę papuošė naujos užuolaidos, atnaujintas inventorius, atsirado erdvi ir šiuolaikiška scena. Dar po metų pripažintas geriausiu trečios kategorijos kultūros centru visoje Lietuvoje. „Mums įteikta nominacija, skirtas piniginis prizas, už kurį įsigijome labai reikalingos aparatūros, kurią naudojame ne tik renginiuose, bet ir turime galimybę žiūrėti kino filmus“, – pasakojo L. Ratautienė.

Vadovė apgailestavo, kad 17 metų veikęs vaikų kolektyvas „Giružė“, kuriame per visą šį laikotarpį dalyvavo apie 100 mažųjų kaimo gyventojų, savaime užgeso – vaikai užaugo ir išvyko iš Čičinų, į tėviškę sugrįžta tik aplankyti artimųjų, kiti neberanda laiko repeticijoms.

„Veikla nebūtų prasminga ir reikalinga, jei nesulauktume žiūrovų. Mūsų salė niekada nebūna tuščia – ačiū, kad esate, patariate, palaikote, įvairiais būdais prisidedate prie kultūrinio gyvenimo. Iš širdies esu dėkinga tiems, kurie dalyvauja mėgėjų meno veikloje – vakarais renkasi į repeticijas, dainuoja, groja, negailėdami savo brangaus laiko. Šiuo metu laikinai neveikia jaunimo šokių ratelis, nes Julija Antanavičiūtė išėjusi vaiko auginimo atostogų. Tačiau, jai sugrįžus, čia vėl atgis šokis“, – kalbėjo ilgametė vadovė.

O. Barkauskienei (kairėje) įteikta „Geriausios kaimynės“ nominacija. K. Putelio nuotr.

Kultūros puoselėtojai

Savo prisiminimais pasidalijo bendruomenės „Čičinų kraštas“ pirmininkas Juozas Plukys. „Menu, mama ir tėtis, pasikinkę arklį, išvažiavo į kultūros namų atidarymą, o aš, devynmetis vaikas, palikau namuose. Apie šį įvykį paskelbė radijas, pranešdamas, kad Jonavos rajone, „Auksinės varpos“ kolūkyje, pradėjo veiklą nauji kultūros namai. Vėliau, jau paaugęs, važiuodavau dviračiu žiūrėti kino filmų, paskui lankydavausi šokiuose, o pradėjęs dirbti, tapau aktyviu saviveiklos dalyviu“, – kalbėjo J. Plukys, vardydamas kultūros namuose dirbusius žmones.

Sąraše – dvi dešimtys asmenų. Vieni jų vadovavo trumpiau, kiti – ilgesnį laiką. Anot bendruomenės pirmininko, visus rekordus sumušė L. Ratautienė – ji kultūros centrui vadovauja 30 metų. Šio krašto kultūrą puoselėjo Virginija Sarapinaitė, Janina Radionovienė, Vitalija Šatkienė, Vitalija Budnikienė, Raimonda Jankulskaitė, Rima Kazlauskienė, Rita Davalgienė, Nijolė Davalgienė, Regina Palaimienė, Anastasija Velienė, Irena Mačiulienė, Rimgaudas Mačiulis, Algis Žaliagiris, Joana Steponavičienė, Joana Jankauskienė, Gerda Mykolaitienė, kt. Šiuo metu Čičinų kultūrnešių komandą sudaro L. Ratautienė, Jurga Roličienė ir J. Antanavičiūtė.

Svečių linkėjimai

Jonavos r. savivaldybei atstovavęs Tarybos narys Remigijus Osauskas pažymėjo,  kad kultūra yra viena iš esminių sričių, skiriančių civilizacijas nuo barbarų. „Istorija rodo, jog valstybės, kurios puoselėjo kultūrą, gerbė poetus, dramaturgus, statė spektaklius, gyvavo daug ilgiau negu tos, kurios didesnį dėmesį skyrė ginklams ir karams. Teko skaityti, kad žmonės, puoselėję šokį, dainavę, tapę ar užsiėmę kitokia kūryba, retai kada nuklysdavo blogais keliais. Todėl manau, daugiau investuojant į kultūrą, mūsų šalies žmonės būtų laimingesni. Dėkoju visiems, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie Čičinų kultūros centro veiklos per penkis dešimtmečius. Linkiu, kad kultūrnešio dvasia ir toliau jūsų širdyse būtų stipri, pilna kūrybinio polėkio, o salėje netrūktų žiūrovų ir visus gaubtų šilumos bei bičiulystės aura.“

Kulvos seniūnas Ramūnas Gudonavičius taip pat turėjo ką prisiminti. „Pirmą kartą Čičinų kultūros centre apsilankiau, kai koncertavo „Nerijos“ ansamblis, gerai prisimenu Stasio Povilaičio dainas. Kiek man leidžia atmintis, čia visada viešpatavo kultūrinė dvasia – gyventojai rinkdavosi į filmus, savaitgaliais ateidavo į šokių vakarus, kitus renginius, kurių liudininku ir aš buvau. Šiandien kultūros centras visiškai pasikeitęs ne tik vizualiai, bet ir kūrybiškumu, nes vadovė paprastą vakarą paverčia gražia švente, iš kurios išeini pakylėtas, įkvėptas naujiems darbams“, – sakė R. Gudonavičius.

Virginija Petrenčiuk, vadovaujanti Kulvos kultūros centrui, akcentavo, kad šis vakaras yra visų kaimo žmonių šventė, nes be jų nereikėtų ir renginio.

Jonavos kultūros centro „Geriausios kaimynės“ nominacija už aktyvią veiklą, nuoširdų ir tvirtą bendradarbiavimą apdovanota vietos bibliotekininkė Odeta Barkauskienė.

Daug šiltų žodžių pasakyta meno puoselėtojai D. Maslauskienei (kairėje). K. Putelio nuotr.

Dviejų mūzų derinys

„Čičinų krašto“ bendruomenės pirmininkas gėlių puokštėmis pagerbė asmenis, mininčius įvairius asmeninius jubiliejus. Itin daug šiltų žodžių pasakyta 80-metei Danutei Maslauskienei, kuri, nepaisydama amžiaus, aktyviai dalyvauja meninėje veikloje.

Devintą kartą drauge su čičiniečiais laiškus rudeniui rašė rajono poezijos klubo „Šaltinis“ kūrėjai. Šį kartą žodžiais iš sielos pasidalijo Nijolė Smolina, Valentina Kašauskienė, Albinas Pavasaris, Aloyzas Vaznaitis, Petras Zlatkus. Kiekvienais metais naują eilėraštį rudeniui sukuria vietos moksleivė Justė Subatkevičiūtė, jau šiandien galinti burti apie save jaunuosius poezijos kūrėjus.

Skambių dainų vėrinį susirinkusiesiems padovanojo liaudiškos muzikos kapela „Kraitė“

Savo dainas įstaigos jubiliejui skyrė Čičinų mėgėjų meno kolektyvai – liaudiškos muzikos kapela „Kraitė“ (vad. L. Ratautienė) ir  moterų vokalinis ansamblis „Septima (vad. J. Roličienė). Gražiomis melodijomis šventę papildė Jonavos kultūros centro instrumentinės muzikos ansamblis „Rapsodija“ (vad. Edvardas Ratautas).

Pastato fojė dėmesį traukė stenduose išdėstytos įvairių renginių nuotraukos. L. Ratautienė teigė, kad kompaktiniuose diskuose ir kompiuteryje yra labai daug  užfiksuotų švenčių momentų. Todėl adventinio vakaro metu ji ketina surengti nuotraukų peržiūrą, kurios metu bus galima prisiminti kelių dešimtmečių kultūrinio gyvenimo akimirkas.

Jubiliejui skirtą vakarą vainikavo „Dinamikos“ dainininkai

„Niekas taip nesuvienija žmonių, kaip bendra kūrybinė veikla ir išsaugotos kultūros tradicijos. Tad kviečiame paragauti jubiliejinio torto, šeimininkių suspausto sūrio, išgerti arbatos puodelį ir pasibičiuliauti. Už kultūros centro papuošimą gėlių puokštėmis dėkojame vietos gyventojai Violetai Paulauskienei, ačiū sakome pagrindiniam šventės rėmėjui ūkininkui Jonui Chaladauskui“, – dėkojo renginio vedėja Rita Subatkevičienė, kviesdama visus jaukioje aplinkoje pasiklausyti popgrupės „Dinamika“ koncerto.

KOMENTARAI