Bukoniečių pastangomis – naujumu švytinti bažnyčiaĮ šv. Mišias susirinkusi didžiulė minia žmonių dalyvavo eucharistinėje procesijoje. K. Putelio nuotr.

Bukoniečių pastangomis – naujumu švytinti bažnyčia

Po kelių mėnesių pertraukos Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia tikinčiuosius pasitiko pašviesėjusi ir išgražėjusi – aktyvių vietos bendruomenės narių iniciatyva, pačių gyventojų jėgomis atliktas kruopštus remontas. Atnaujintų maldos namų atidarymas įvyko Šv. arkangelo Mykolo atlaidų dieną.

Bukonių bendruomenės ryžtas – pavyzdys visam rajonui
Iš galimybių ir atradimų šalies – netradicinis suvenyras
Jonavoje lankėsi atlikėjas Jurgis Didžiulis

Džiugūs akcentai

Tiek žmonių Bukonių gyvenvietė tikriausiai seniai nėra mačiusi. Tądien į čia surengtas Mykolines suplaukė ne tik vietos ir aplinkinių kaimų gyventojai, bet atvyko ir rajono Savivaldybės meras Eugenijus Sabutis, ir parlamentaras Rimantas Sinkevičius, ir gausus būrys jonaviečių.

Kun. Audrius Mikitiukas nuoširdžiai padėkojo visiems, susirinkusiesiems į liturgiją, ir pabrėžė, kad buvimas kartu stiprina bendruomenę. Jis taip pat paskelbė vyskupo  dekretu patvirtintus Pastoracinės tarybos narius, išrinktus penkeriems metams. Visi jie bažnyčioje davė priesaiką.

Jausmingą kalbą apie žmogus gyvenimą pasakė sesuo Pranciška.

Šv. Mišias aukojo prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.  Jis pasidžiaugė, galėdamas dalyvauti Šv. arkangelo Mykolo atlaiduose atnaujintoje ir dar dažais kvepiančioje šventovėje. „Matau, kad jūsų parapija gyva, nes turite erdvią ir gražią bažnyčią, energingą ir veiklų kleboną, kuris, beje, yra buvęs mano studentas. Gera, kad čia vyksta ne tik pamaldos, bet ir tokie atlaidai“, – kalbėjo svečias.

Jis perdavė nuoširdžiausius arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo sveikinimus ir linkėjimus visiems tikintiesiems. Pasak prelato, „gyva parapija yra tada, kai joje yra žmonių“. „Matydamas tiek daug gražaus jaunimo, valdžios atstovus, tikiu, kad jūs šią parapiją išlaikysite ir ateityje“, – sakė V. S. Vaičiūnas, kalbą baigdamas naujausiu savo kūrybos eilėraščiu ir kviesdamas susirinkusiuosius dalyvauti eucharistinėje procesijoje.

Už darbų organizavimą E. Tuzovienei padėkojo R. Sinkevičius.

Padėkų lietus

Kun. A. Mikitiukas stebėjosi, kad vietos gyventojai sugebėjo bažnyčią suremontuoti turėdami tik 7 tūkst. eurų. Anot jo, samdant statybines organizacijas, būtų prireikę keliskart daugiau lėšų. „Tai, kad bažnyčia suremontuota, yra gerai, bet tai, ką sugebėjo padaryti bendruomenė, man atrodo kažkas nerealaus“, – prisipažino dekanas, pridurdamas, kad į Bukonis buvo atvykęs tik remonto pradžioje ir dabar, Šv. Mykolo atlaidų dieną. „Kai manęs paklausė, kodėl aš nedirbu, atsakiau, jog kažkas turi melstis, kad nelaimių neatsitiktų“, – šmaikštavo A. Mikitiukas.

Daug gerų žodžių tądien pasakyta remontą organizavusiai Elenai Tuzovienei, seniūnui Arturui Narkevičiui, padėjusiam vietos bendruomenei atlikti darbus ir parūpinusį reikalingų įrankių bei technikos. Jie paskatinti vyskupo L. Virbalo padėkomis.

Rajono meras E. Sabutis  bendruomenės iniciatyvą ir pasiektą rezultatą pavadino stebuklu. „Čia stovėdamas supratau, koks svarbus dalykas įvyko – nedidelė bendruomenė parodė, ką gali padaryti susitelkimas, iniciatyva ir noras. Atnaujinti maldos namai džiugins ne vienus metus“, – džiaugėsi E. Sabutis.

Savivaldybės administracijos vardu Bukonių parapijai jis įteikė Moldavijos krikščionių išaustą paveikslą, kuriame vaizduojama Marija su kūdikiu.

Seimo narys R. Sinkevičius taip pat atviravo, kad nėra matęs bendromis visuomeninėmis pastangomis atlikto darbo. Parlamentaras pasveikino parapiją 230 metų sukakties proga, o aktyviai „darbų vykdytojai“ E. Tuzovienei įteikė padėkos raštą ir puokštę gėlių. „Didingi darbai ne mums, darykime mažus darbus su didele meile“, – pasisakymą baigė R. Sinkevičius.

Tą dieną šviesiuose ir erdviuose namuose kvepėjo gėlėmis, skambėjo ne tik giesmės, bet ir pasaulietinė muzika. O pasibaigus apeigoms, susirinkusieji dalyvavo agapės vaišėse. Už šventinę nuotaiką ir rūpinimąsi bažnyčios reikalais visi kalbėjusieji dėkojo seseriai Pranciškai.

Po kruopštaus remonto bažnyčios erdvė suspindėjo šviesiomis ir ryškiomis spalvomis.

Rakursas į praeitį

Tikintieji stebėjosi, kad padaryta tiek daug gero – ant šviesių  sienų išryškinti šventųjų paveikslai, erdvės suteikia atnaujintos lubos, akį traukia blizgantis altorius, saugus ir tvarkingas balkonas, perdažyti suolai. Kitaip tariant, remontas atliktas kruopščiai.

Be jau minėtų geradarių, maldos namus remontavo Vilius Trinkauskas, Audrius Kestenis, Antanas Minikauskas, Mindaugas Juozapaitis ir Nojus Grockis. Porą mėnesių bažnyčioje plušėjo Rima Kavaliauskienė, Zita Šukevičienė, Gražina Kestenienė, Angelė Buitkienė, Audronė Marčiukaitienė, Dalija Kajėnienė, Dalia Autukienė, į pagalbą atskubėjo Almontas Darčkus, savanoriai Greta Mockutė, Lukas Patašius, moksleiviai Justas ir Andrėja. Kiekvienam, dalyvavusiam bažnyčios atnaujinimo reikaluose, įteiktos atminimo dovanos ir padėkos.

Beveik 3 tūkst. eurų paaukojo Bukonių parapijos gyventojai, 3 tūkst. Eur skyrė Kauno arkivyskupija, vienu tūkstančiu eurų parėmė kun. A. Mikitiukas.

E. Tuzovienės planuose – šventoriuje pastatyti akmeninį paminklą, kuris įprasmintų bažnyčios istoriją.

KOMENTARAI