Brangina istoriją ir kuria naujas tradicijasŠventės dieną atidengtas paminklas Žeimių krašto savanoriams. Danutės Kasparavičienės nuotr.

Brangina istoriją ir kuria naujas tradicijas

Liepos 6-ąją žeimiškiai iškilmingai paminėjo ne tik Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną, bet ir miestelio 655-erių metų sukaktį. Tai, kad šis jubiliejus sutapo su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu, šventei suteikė gilesnės prasmės ir didingumo. Tądien miestelio centre atidengtas paminklas, skirtas 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų Žeimių krašto savanoriams atminti, apdovanotas Geradaris, paskatinti gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkai.

Jonavos daugiabutyje bus rodomas spektaklis „Otelas“
Teismas po 2 metų nusprendė: V. Krajauską partrenkusi mergina – kalta
Prie stadiono – saugaus eismo miestelis

Ceremonija bažnyčioje

Trijų svarbių istorinių datų minėjimas prasidėjo Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. Raimundas Kazaitis. Paaiškėjo, kad sielų ganytojas parapijoje tarnauja dešimt metų, tad šios sukakties proga jį pasveikino seniūnas Faustas Pilipavičius, Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Dijana Vazgienė ir vietos bendruomenės pirmininkas Gintaras Stašionis. Po bažnyčios skliautais klebonui nuaidėjo „Ilgiausių metų!“.

R. Kazaitis prisipažino nė nepastebėjęs, kaip prabėgo visas darbo dešimtmetis. Anot jo, labai norėtųsi, kad bažnyčią lankytų daugiau parapijiečių, kad kiekvienas įsiklausytų į žodį, tariamą Dievo lūpomis. „Nežinia, kiek dar man bus skirta būti čia. Kunigai taip pat kilojami iš vienos parapijos į kitą. Ir man ateis eilė išvykti kitur, tik dar neaišku, kada. Dėkoju visiems už nuoširdumą ir dėmesingumą“, – sakė kunigas, aptarnaujantis ne tik Žeimių, bet ir Kulvos parapiją.

Atidengtas paminklas  

Po šv. Mišių susirinkusieji pasuko į Konstantino Bogdano skverą, kuriame atidengimo valandos laukė paminklas kovotojams, žuvusiems už gimtojo krašto ir visos Lietuvos laisvę. „Aš, kaip seniūnas, džiaugiuosi, kad susitelkėme, radome jėgų ir lėšų, reikalingų didvyriams įamžinti. Jų, savanorių, dėka šiandien kalbame lietuviškai ir tuo didžiuojamės. Šis paminklas – tai praeities atminimas jaunimui ir ateities kartoms, ateisiančioms po mūsų. Norime, kad mūsų vaikai ir anūkai jį saugotų, prižiūrėtų ir juo rūpintųsi“, – sakė F. Pilipavičius.

Rajono Savivaldybės tarybos narys Vytautas Venckūnas, dėkodamas žeimiečiams už gražią iniciatyvą, gerbiant krašto istorinę praeitį, pasidžiaugė, kad paminklai savanoriams tapo tarsi maloniu užkratu – Kulvos pavyzdžiu pasekė Žeimiai, planuojama žuvusiųjų atminimą įamžinti Bukonyse. „Tai estafetė, išsauganti ir atstatanti dvasinę praeitį“, – sakė svečias.

Ant akmens iškaltos keturių Žeimių krašto Vyties kryžiaus kavalierių – Silvestro Bekasėno, Liudo Butkevičiaus, Antano Ratauto, Miko Semaškos – ir 25 savanorių pavardės. Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavęs žuvusio Igno Pumpučio anūkas Vytautas Pumputis prisipažino visą gyvenimą svajojęs, kad būtų pagerbtas senelio atminimas. „Mano svajonė išsipildė“, – jaudindamasis kalbėjo jis, ketindamas pagal panaudos sutartį Konstantino Bogdano muziejų papildyti saugomais jam brangaus giminaičio  dokumentais.

Medinį stogastulpį sukūrė tautodailininkas Artūras Narkevičius, rūpintojėlį išdrožė Janina Listvina, akmeninį pamatą pagamino Arvydo Ivanausko įmonė, metalinę saulutę atvežė meistrai iš sostinės. Atidengtą paminklą pašventino kun. R. Kazaitis, o daugiafunkcio centro dainininkai istorinę atmintį pagerbė dainomis.

Svečių linkėjimai

Į Žeimiuose surengtą šventę atskubėjusi rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė, remdamasi Antuano de Sent Egziuperi žodžiais, kad „didžiausia vertybė žemėje yra žmogaus ryšys su žmogumi“, pasidžiaugė Žeimių bendruomenės vieningumu. „Branginkite tai, ką turite ir kurkite dar gražesnę savo miestelio ir gimtosios šalies istoriją“, – linkėjo viešnia.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimantas Sinkevičius, Žeimių miestelio šventėse dalyvaujantis šešerius metus iš eilės, atkreipė dėmesį į istorinių datų svarbą. „Manome, kad keturis milijonus lietuvių, išsibarsčiusių po įvairiausias pasaulio šalis, sujungs bendra giesmė. Dėkui, kad puoselėjate savo gyvenamąsias teritorijas, miestelį, ūkininkaujate, kuriate verslus, mokotės, puoselėjate kultūrą ir kalbą. Kuo geriausios jums visiems sėkmės“, – sakė parlamentaras.

K. Mackevičiui (dešinėje) Geradario regalijas įteikė F. Pilipavičius. Danutės Kasparavičienės nuotr.

Geradario pagerbimas

Svarbiu šventės akcentu tapo Žeimių krašto Geradario pagerbimas. Ši seniūno idėja pradėta įgyvendinti prieš kelerius metus. Anot F. Pilipavičiaus, toks titulas suteikiamas ne kasmet, jis skiriamas tik itin savo kraštui nusipelniusioms asmenybėms. Iki šiol Geradario vardai suteikti kun. R. Kazaičiui, ūkininkui Liudvikui Mockui, buvusiam ilgamečiam merui, Žeimių bendruomenės nariui Bronislovui Liutkui, tautodailininkui Artūrui Narkevičiui, aktyviam žeimiškiui Pranui Dailidei.

Šiemet Geradario vardu tituluotas žeimietis, buvęs Vilniaus technikos bibliotekos direktorius, Vilniaus krašto bajorų sąjungos vadas Kazys Mackevičius. Jam įteiktas stiklo meistro Daliaus Daknio pagamintas stiklinis Žeimių herbo simbolio koplytėlės vardinis prizas „Žeimių krašto geradaris 2018 m.“.

K. Mackevičiaus dėka Žeimiuose įkurtas Konstantino Bogdano muziejus, paminklas žuvusiesiems už Lietuvos nepriklausomybę, pastatytas žymaus tarpukario architekto Vaclovo Michnevičiaus paminklinis biustas, jis yra ne vieno straipsnio, skirto Žeimių krašto istorijai, autorius. Pernai, įamžinant V. Michnevičiaus atminimą, K. Mackevičius savo lėšomis pagamino vėliavą, kurią padovanojo vietos maldos namams. Anot seniūno, visus kraštiečio nuopelnus būtų sunku ir išvardyti – tai žmogus, gimtajam kraštui skiriantis ypatingą dėmesį ir jį turtinantis.

„Šis apdovanojimas man yra labai brangus ir reiškia daugiau nei vyriausybinis. Už tai ačiū bendruomenei. Aš lankiau pradinę mokyklą V. Michnevičiaus dvarelyje. Mano tėvai buvo geri pažįstami su juo. O su skulptoriumi Konstantinu Bogdanu buvome geri draugai. Todėl laikiau savo pareiga įamžinti šių dviejų žmonių – bajorų – atminimą. Garbė, drąsa ir orumas – toks bajorų devizas“, – kalbėjo nominantas, mokyklai-daugiafunkciam centrui padovanodamas  knygą „Lietuvos bajorai – Vasario 16-osios Akto signatarai“, turinčią nemažai sąsajų ir su Žeimiais.

Geriausi iš geriausių

Malonių akimirkų visiems suteikė gražiausiai kaimo sodybas puoselėjančių šeimininkų pagerbimas. Vertinimo komisijos pirmininkas B. Liutkus pasidžiaugė, kad aplankytos Aklių, Mimalių, Palankesio, Dargužių, Martyniškių gyvenviečių ir Žeimių miestelio sodybos kasmet tvarkomos vis kruopščiau, todėl vertintojams nebuvo labai lengva atrinkti. „Gražiausios 2018 m. Žeimių seniūnijos sodybos“ nominacija skirta Mimalių kaimo gyventojams Snežanai ir Arūnui Zajančkauskams. Didžiausios pažangos pasiekusiomis sodybomis pripažintos Žeimiuose gyvenančių Onutės ir Jaroslavo Guralių bei Reditos ir  Artūro Narkevičių šeimų valdos. Apdovanojimas „Už tradicijų puoselėjimą 2018 m.“ nukeliavo į žeimiečių Alvydos ir Alberto Kazlauskų namus. Visi  jie paskatinti padėkomis ir bendrovės „Agrochema“ prizais.

G. Stašionis, dėkodamas rėmėjams, kurių sąraše yra net 105 šeimos, sakė: „Kartu mes galim, tai liudija ir ši šventė. Ačiū visiems, kurie darbu ar materialiai prisidėjo prie šio renginio.“ O bendrovės „Baldai Jums“ generalinis direktorius Alfonsas Meškauskas dovanomis paskatino vietos menininkę Neringą Dambrauskienę, kvietusią dalyvauti meno terapijoje, ir bibliotekininkę Astą Chlastauskaitę, mokiusią marginti akmenėlius.

D. Vazgienė neliko abejinga seniūno F. Pilipavičiaus iniciatyvoms ir aktyvumui, tad įstaigos vardu padėkojo už rūpinimąsi seniūnija: „Nuoširdžiai sveikiname Jus miestelio jubiliejaus proga, linkime visokeriopos sėkmės, vienijant krašto žmones, kuriant Žeimių ir žeimiečių gerovę. Tegul šis jubiliejus tampa naujų darbų įkvėpimo šaltiniu.“

Muzikinė dalis

Visą popietę skambėjo Žeimių mokyklos-daugiafunkcio centro meno kolektyvų, Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro vaikų popchorų, solistės Sandros Peškaitytės dainos. O lygiai 21 val. miestelio gatvėmis nuskambėjo Lietuvos Respublikos himnas, įsiliedamas į viso pasaulio lietuvių balsų pynę.

Saulei nusileidus, gatves užliejo grupių „E. G. O.“ Ir „Nešpėtini bernai“ koncertas, dangų nušvietė fejerverkai, nušurmuliavo naktišokiai.

KOMENTARAI