Ar už šiukšlių išvežimą būtina mokėti du kartus?

Ar už šiukšlių išvežimą būtina mokėti du kartus?

Į „Naujienas“ kreipėsi skaitytoja Lilija ir skundėsi du kartus mokanti už šiukšlių išvežimą. Esą ji gyvena mieste ir turi sodybą kaime, kurioje apsistoja visai vasarai. Nepaisant to, kad vienu metu nešiukšlina dviejose vietose, ji privalo mokėti už šiukšlių išvežimą ir mieste, ir kaime. „Naujienos“ pasidomėjo, ar yra galimybė išvengti dviejų mokesčių.

Gėlių gatvės kieme – geležinio rojaus kampelis
Iš didelio debesies galime nesulaukti lietaus
Užgavėnės stebino ir džiugino pabėgėlius

Jaučiasi permokanti

Jonavietė Lilija teigia, kad, jos atveju, du kartus mokėti už šiukšlių išvežimą – neteisinga. Suskaičiavusi, kiek per metus už šią paslaugą sumoka „Jonavos paslaugoms“, moteris pasijuto permokanti nemažą sumą.

„Gyvename mieste ir mokame už laiptinių valymą ir šiukšlių išvežimą. Kiekvieną mėnesį už valymą moku po 2,82 euro, o už šiukšlių išvežimą – po 3,25 euro (gali būti kelių centų paklaida). Be to, gegužę aš išvažiuoju gyventi į sodybą ( Jonavos r.) ir ten vieną kartą per mėnesį taip pat moku už šiukšlių išvežimą po 2,99 euro. Kodėl aš turiu mokėti du kartus? Juk aš nešiukšlinu dviejose vietose vienu metu. Paskaičiavau, kad per metus aš „Jonavos paslaugoms“ permoku 54,42 euro. Tai yra daug ar mažai?“, – klausė Lilija.

Patvirtintos taisyklės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintos Aplinkos ministerijos parengtos rinkliavų ar kitų įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą taisyklės, kuriomis savivaldybės turi vadovautis rengdamos mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiavimo metodikas. Šiuo Vyriausybės nutarimu savivaldybės buvo įpareigotos iki 2016 m. liepos 1 d. paskaičiuoti naujas rinkliavas ir jas pradėti taikyti nuo 2017 m. sausio 1 d.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. visi Jonavos rajono nekilnojamojo turto (toliau – NT) savininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys), NT objektų savininkų atstovai ir kiti įgalioti asmenys už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą moka Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatytą dvinarę įmoką (toliau – DVĮ), kurią sudaro pastovioji dedamoji ir kintamoji dedamoji.

DVĮ kintamoji dedamoji dalis apskaičiuojama priklausomai nuo to, ar naudojamasi individualiais, ar bendrojo naudojimo konteineriais. Naudojantis individualiais konteineriais, mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal jų skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį (minimalus individualių konteinerių ištuštinimo dažnis negali būti mažesnis nei 70 proc. numatyto bazinio konteinerių ištuštinimo dažnio, kuris nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susidarymo normas). Naudojantis bendrais konteineriais, kintamoji mokesčio dalis apskaičiuojama pagal gyventojų skaičių.

Pastoviosios dedamosios įmokos dydis nepriklauso nuo išvežamų atliekų kiekio, šią įmoką sudaro infrastruktūros išlaikymo kaštai. Šis mokėjimas yra privalomas visiems NT objektų savininkams, NT objektų savininkų atstovams arba kitiems įgaliotiems asmenims. Pastovioji dedamoji yra vienoda visiems tos pačios kategorijos nekilnojamojo turto objektams. DVĮ pastovioji dedamoji dalis yra skaičiuojama už visus kalendorinius metus.

Kainą galima sumažinti

Bendrovės „Jonavos paslaugos“ direktorius Edmundas Mulokas „Naujienoms“ pasakojo, kad jei žmogus yra daugiau nei vieno NT objekto savininkas, jam nepavyks visiškai išvengti dviejų mokesčių. Tačiau, įgyvendinus tam tikras sąlygas, gyventojai turi teisę nemokėti kintamosios DVĮ dalies.

„Nekilnojamojo turto objektų savininkai, jų atstovai ir kiti įgalioti asmenys, deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį (mažiausiai 3 mėnesius) nebus naudojamasi NT objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos, gali būti atleisti nuo kintamosios DVĮ dalies mokėjimo. To siekiantys gyventojai turi pateikti prašymą, o prie jo pridėti pažymas apie vandens ir elektros skaitliukų rodmenis. Taip pat privalo sumokėti pastoviąją DVĮ dalį už numatytą turto nenaudojimo laikotarpį. Prašymą pateikęs asmuo, pasibaigus atleidimo nuo mokesčio laikotarpiui, įsipareigoja pateikti atnaujintus skaitiklių rodmenis,“ – apie galiojančia tvarką pasakojo E. Mulokas.

Pasak „Jonavos paslaugų“ direktoriaus, visą informaciją apie mokesčius ir šiukšlių tvarkymo taisykles gyventojai gali lengvai surasti įmonės interneto svetainėje. Iškilus klausimams galima nuvykti į Atliekų tvarkymo skyrių (Gudžionių g. 5) arba paskambinti skyriaus specialistams (8 349) 53 689.

Kęstučio Putelio archyvinės nuotr.

KOMENTARAI