Antrarūšių ūkininkų negali būti

Antrarūšių ūkininkų negali būti

Jonavos sporto arena šiandien ūžė kaip bičių avilys. Čia vyko bene gausiausias renginys šios erdvės istorijoje – Visuotinis Lietuvos žemdirbių suvažiavimas „Ar reikia Lietuvai žemės ūkio?“

Jonaviečiai kartu su visa Lietuva paminėjo Laisvės gynėjų dieną ir pagerbė Sausio 13-osios aukas
Vienas „sutinku“ dovanos gyvenimą keliems
Gerumas su Kalėdomis neturi baigtis

Dviejų tūkstančių žemdirbių būryje matėme šalies premjerą Saulių Skvernelį, žemės ūkio ministrą Bronių Markauską, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininką Joną Talmontą, europarlamentarus Bronių Ropę ir Mindaugą Maciulevičių, Lietuvos Seimo narius Kazį Starkevičių, Andrejų Stančiką, įvairių asociacijų, sąjungų vadovus, į šias gretas įsiliejo ir nemažas būrys Jonavos rajono žemdirbių.

Gerą pusdienį ginčytąsi, diskutuota, replikuota. Ne veltui suvažiavimo pavadinime slypi ne vien retorinis klausimas. Dabar daug kas pagalvoja, ar išties verta sėti javus, auginti gyvulius, jei gauni mažiausias Europos Sąjungoje išmokas, jei tavo gamtos nuniokotų pasėlių valstybė net nežada kompensuoti, o menkiausią kaimo verslo krustelėjimą stelbia ir biurokratinės kliūtys, ir įvairūs mokesčiai. Maža to, Lietuvos ūkininkas šiandien darosi nebekonkurencingas, nes nes šimtai talentingų jaunų žmonių palieka kadaise tėvų puoselėtą kraštą, iškeliauja dirbti žemių ar prižiūrėti gyvulius į užsienius.

Krizės kaime mastus iliustruoja įvairiose srityse pateikiami skaičiai. Pavyzdžiui, per dvejus metus net 27 proc. žemdirbiams kilstelėjo įvairūs mokesčiai, trečdalį Lietuvoje suvartojamo pieno atsivežame iš Latvijos, Estijos, reta sodiečių šeima šiandien gali pasidžiaugti ir savo karvute, kiaule.

„Jūs šiandien dar viską galite pakeisti. Mes padėsime“,- sakė savo pasisakymo pabaigoje mūsų rajono ūkininkų sąjungos vadovas Rimantas Kubiliūnas. Savo žodžiais čičinietis tarsi pabrėžė ir didelę šalies vadovų atsakomybę, ir žemdirbių gebėjimą išgyventi, galutinai nenualinti kaimo.

Suvažiavimo įkarštyje penkių organizacijų atstovai įteikė europarlamentarui B. Ropei peticiją, kurioje primenama, kad nėra ir negali būti antrarūšių ūkininkų, o šalies valdžia per mėnesį laiko tegul atsako į iškeltus klausimus.

Kęstučio Putelio nuotr.

KOMENTARAI