„Achemos“ mokymo centro planuose – padaliniai didmiesčiuoseVien Jonavoje „Achemos" mokymo centras turi 90 licencijuotų formaliojo profesinio mokymo programų ir 37 – Klaipėdoje, kur veikia centro padalinys / "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

„Achemos“ mokymo centro planuose – padaliniai didmiesčiuose

„Achemos“ mokymo centre šiemet mokėsi arba kėlė kvalifikaciją daugiau kaip 8 tūkst. darbuotojų. Nors konkurencija didelė, centras ketina plėsti naujų klientų paiešką, įsitvirtinti kituose šalies miestuose.

„Achema“ skelbia 2017 metų rezultatus
Verslas premjerui pristato savo poziciją
Dėl SGD terminalo likimo kviečia tartis su verslu

„Bandome išeiti į platesnę rinką. Ne tik svajojame, bet ir dedame pastangas, kad padaliniai atsirastų didžiuosiuose miestuose“, sakė „Achemos“ mokymo centro direktorius Aurelijus Gricius.

Koncernui „Achemos grupė“ priklausantis „Achemos“ mokymo centras šuo metu veiklą plėtoja dviem kryptimis: organizuoja profesinius mokymus bei atestacijas ir užtikrina darbų saugą įmonėse.

Šiemet centras suteikė paslaugų 30 koncerno bendrovių ir 70 su juo nesusijusių įmonių. „Achemos“ mokymo centras turi 90 licencijuotų formaliojo profesinio mokymo programų Jonavoje ir 37 – Klaipėdoje, kur veikia centro padalinys.

Pagal darbdavių pageidavimus bei poreikius rengiamos ir neformaliojo profesinio mokymo programos. Sėkmingai baigusieji mokymus asmenys gauna diplomą su priedu ir atestacinį pažymėjimą, kurio galiojimo laiką nustato darbdavys. Tad, galima sakyti, visi kursų klausytojai, praėjus tam tikram laikui, vėl sugrįžta tobulintis į „Achemos“ mokymo centrą.

„Mokymų metu įgytas kompetencijas vertina akredituota įstaiga. Pavyzdžiui, šiuo metu vyksta plataus profilio liftininkų kursai, juos vertins bendrovės „Kauno liftai“ komisija, o būsimuosius krautuvų vairuotojus – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai“, pasakojo A. Gricius.

Populiariausi – krautuvų vairuotojų kursai

Pasak direktoriaus, ypač populiarūs yra elektrinių krautuvų ir automobilinių krautuvų vairuotojų kursai. Į juos suvažiuoja žmonės iš Vilniaus, Druskininkų, Klaipėdos, Šiaulių, Kėdainių ir kitų šalies vietovių.

„Elektrinių krautuvų ir automobilinių krautuvų vairuotojų kursus organizuojame nuolat. Kol apmokome vieną grupę, jau būna susidariusi kita. Nors esame pajėgūs vienu metu mokyti iki 25 žmonių grupę, tokių didelių paprastai nerenkame, nes manome, kad dėl to šiek tiek nukenčia mokymų kokybė“, sakė pašnekovas.

Mokymo centras seka, kas vyksta darbo rinkoje, nuolat ieško naujų klientų. „Jaučiame pagyvėjimą, atsiranda vis įvairesnių mokymų, iniciatyvų iš šalies. Pavyzdžiui, apsaugos nuo triukšmo programos pageidavo ne koncernui priklausanti įmonė. Pradėjome bendradarbiauti su darbo birža, šio bendradarbiavimo rezultatas – nauja programa dirbantiems su žoliapjovėmis ir krūmapjovėmis.

Naujų programų pageidavo ir neseniai šalia „Achemos“ įsikūręs Naftos atliekų tvarkymo centras, mes darbui paruošėme beveik visus šios įmonės darbuotojus ir vadovus“, vardijo „Achemos“ mokymo centro direktorius.

Gyvena ir ant ratų

Kursus ši įstaiga rengia ne tik Jonavoje ir centro padalinyje Klaipėdoje pagal poreikį lektoriai vyksta ten, kur susiburia mokinių grupė. O štai darbų saugos paslaugas teikiantys specialistai, pasak direktoriaus, galima sakyti, gyvena ant ratų.

Vertinant nesusijusias su koncernu įmones, daugiausia žmonių centras apmokė Akmenėje, čia surengti išvažiuojamieji kursai „Akmenės cemente“. Nemaža grupė klausytojų apmokyta „Alitoje“ Alytuje, vykta į Elektrėnus pas energetikus, parengta nemaža dalis degalinių tinklo „Baltic Petroleum“ operatorių.

Lietuvoje lektorius, dėstančius, kaip dirbti su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Todėl „Achemos“ mokymo centras didžiuojasi tokių turįs kelis. „Vis dėlto didžiausias mūsų išskirtinumas yra tas, kad centre nėra dėstytojų teoretikų, visi yra arba dirbę, arba tebedirba toje srityje. Tokie patyrę lektoriai geriau žino, kiek ir kokios reikia teorijos, kaip suprantamiau ją pateikti, kaip geriau organizuoti praktinę mokymų dalį“, teigė A. Gricius.

Būtent praktiniams mokymams centre skiriama daugiausia dėmesio. Pavyzdžiui, būsimieji savanoriai ugniagesiai gauna specialius drabužius, ir jie turi parodyti savo sugebėjimus imituotame gaisre malšinant liepsną, gelbstint žmones. Viena iš Jonavos bendrovių, su kuria centras taip pat glaudžiai bendradarbiauja, leidžia per kursus naudotis jos krautuvais.

Dalis dėstytojų centre dirba pagal neterminuotas darbo sutartis, kiti – samdomi pagal poreikį, su jais sudaromos terminuotos darbo sutartys.

Skaičiai pastebimai auga, tendencijos džiugina

„Achemos“ mokymo centre ir padalinyje Klaipėdoje šiais metais išklausė kursą ir pakėlė kvalifikaciją 6044, atestavosi 2150 žmonių, o 2016 metais mokėsi 4874, atestavosi – 1433 asmenys. Palyginus šiuos ir praėjusius metus, besimokančiųjų ir atvykstančių atestuotis skaičius padidėjo beveik 30 procentų.

Centro direktorius teigė, kad į koncerno „Achemos grupė“ įmones ateina dirbti vis daugiau jaunų žmonių. Jiems yra parengti specialūs 16 valandų kursai, apimantys kelias programas: gaisrinės saugos, apsaugos nuo triukšmo, krovinių kėlimo rankomis, darbo su cheminėmis medžiagomis. Išklausę šiuos dviejų dienų kursus, naujai įdarbinti žmonės siunčiami į kursus pagal pareigybes.

„Stebint tuos jaunus žmones atsiranda vilties, kad ne visi nori emigruoti, kad yra perspektyvą matančių ir Lietuvoje. Jie drąsūs, nebijo rizikuoti, įneša gaivaus vėjo. Tereikia jaunais žmonėmis pasitikėti, palikti veiklos laisvės ir motyvuoti“, sakė A. Gricius.

VILMA KASPERAVIČIENĖ, © Lietuvos žinios

KOMENTARAI